De Haagse Stadspartij heeft een motie ingediend om een proef te starten met de zogenaamde snuffelfiets. Dit is een fiets met voorop een meetkastje met speciale sensoren waarmee elke tien seconden onder andere drie soorten fijnstof, organische gassen, luchtvochtigheid en temperatuur wordt gemeten. Op dit moment wordt de luchtkwaliteit in Den Haag nog gemeten door 3 statische meetstations die een gemiddelde concentratie fijnstof in een maand meten.

Een grote groep vrijwilligers kan met deze snuffelfietsen hun dagelijkse routes rijden en de metingen via de fietskastjes geven duidelijkheid welke routes hoge en lage concentraties fijnstof hebben. Zo kan zichtbaar gemaakt worden aan fietsers in Den Haag wat de gezondste route is.

De fietsmeetkastjes houden ook locatie en gemiddelde snelheid bij, detecteren onregelmatigheden in de weg detecteren en registreren fietsgewoontes wat inzicht geeft of er op bepaalde drukke plekken nieuwe fietswegen nodig zijn.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Snuffelfietsen leveren waardevolle informatie over de luchtkwaliteit in heel de stad en voor het verkeersbeleid. Heel Den Haag moet profiteren van schonere lucht!”