Stadspartij: “Norder jaagt NDT naar Amsterdam”

De Haagse Stadspartij heeft in een fel spoeddebat met wethouder Norder (PvdA) opheldering geëist over de onrust binnen het Nederlands Dans Theater.

 

Voor de tweede keer binnen een half jaar tijd heeft een zakelijk directeur van het NDT zijn functie neergelegd vanwege de Spuiforumplannen. Tijdens de raadsvergadering van 28 november kon wethouder Norder geen duidelijkheid verschaffen over de voortgang van de gesprekken met het NDT over het Spuiforum. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Norder draaide tijdens het debat als een paling in een emmer snot om de hete brij heen en wilde de raad niet uitleggen wat er aan de hand is.”

Na Robert van Leer is het nu Joost Poort die de financiële risico’s voor het NDT te groot vindt en zich als zakelijk directeur heeft teruggetrokken. Norder bevestigde wel dat er nu opnieuw uitstel is, maar kon geen duidelijkheid geven hoe lang dit gaat duren. Wijsmuller: “Door Norder’s gedram over het Spuiforum is bij het NDT veel spanning ontstaan tussen de Raad van Toezicht en de directie. De oneigenlijke druk heeft een machtsstrijd aangewakkerd die nu veel slachtoffers maakt.”

Wethouder Norder had de gemeenteraad beloofd om voor 1 november een overeenkomst te sluiten met het NDT over het Spuiforum en de tijdelijke huisvesting, maar dat was al uitgesteld tot 1 december. Wijsmuller: “En nu is er opnieuw uitstel. Ik hou m’n hart vast en vrees dat het NDT door de machtspolitiek van Norder z’n biezen pakt en naar Amsterdam vertrekt”. Om het NDT wat rust en tijd te gunnen had de HSP de onderstaande motie ingediend die werd gesteund door alle oppositiepartijen, maar dankzij de straffe coalitiediscipline niet werd aangenomen.

Motie: Uitstel Zuiderstrandtheater

De gemeenteraad van Den Haag,

In vergadering bijeen op 28 november 2013,

Constaterende dat

– er spanningen zijn binnen het NDT door de druk om overeenstemming te bereiken met de gemeente over het gebruik van het Zuiderstrandtheater;

-de planning en mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting op het Spuiplein in beweging zijn;

-de Anton Philipszaal niet direct in de zomer van 2014, maar op z’n vroegst pas in 2015 gesloopt zal worden en het RO een jaar later naar het Zuiderstrandtheater verhuisd dan eerder gepland;

Overwegende dat

-Voorkomen moet worden dat het NDT verder in de problemen komt en wellicht de stad gaat verlaten;

Verzoekt het college

-om de werkzaamheden voor het Zuiderstrandtheater op het Norfolkterrein stil te leggen, en zo de druk op de planning en de druk op het NDT weg te nemen waardoor er ruimte en tijd komt om tot een goede oplossing met het NDT te komen.