Stadspartij meest invloedrijke partij 2010-2014

Onderzoek van Omroep West: “De Haagse Stadspartij blijkt gerelateerd aan het aantal raadsleden de afgelopen vier jaar de meeste invloed gehad te hebben op het gemeentelijk beleid in Den Haag”. Hoe duidelijk wil je het hebben?

 

Volgens onderzoek van Omroep West blijkt de Haagse Stadspartij – gerelateerd aan het aantal raadsleden – in de afgelopen raadsperiode (2010-2014) de meeste invloed gehad te hebben op het gemeentelijk beleid in Den Haag.

Deze conclusie is gebaseerd op het aantal aangenomen moties en amendementen in de afgelopen raadsperiode. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Dit is een fantastische prestatie voor een oppositiepartij. We worden vaak weggezet als een partij die overal tegen is, maar deze uitslag bewijst het tegendeel: We zijn juist een partij die veel initiatief toont en goed weet samen te werken met anderen. Ik hoop dat veel mensen in de stad ons hiervoor gaan belonen in het stemhokje op 19 maart as. zodat we straks nog meer kunnen gaan betekenen voor de inwoners van deze prachtige stad.”

Haagse Stadspartij haalt hoogste rendement, PVV het laagste
(Omroep West, 10 jan. 2014)

DEN HAAG -Oppositiepartij de Haagse Stadspartij blijkt gerelateerd aan het aantal raadsleden de afgelopen vier jaar de meeste invloed gehad te hebben op het gemeentelijk beleid in Den Haag. Gemiddeld werden per raadslid van de Haagse Stadspartij veertien moties aangenomen. De PVV scoorde het slechtst met gemiddeld ruim 1 motie per raadslid.

Door Lot van Bree

Collegepartij PvdA kreeg voor de meeste moties een meerderheid maar afgezet tegen de 10 zetels waarmee de partij in 2010 in de raad kwam, komt de PvdA uit op gemiddeld 3,6 aangenomen moties per raadslid. Daarmee eindigt de partij op de vijfde plek achter de Haagse Stadspartij, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep West op basis van gegevens van de gemeente Den Haag.

Met een motie kunnen partijen het beleid van het college van burgemeester en wethouders beïnvloeden. Tijdens raadsvergaderingen worden meestal veel moties ingediend door alle partijen maar pas wanneer het voorstel steun krijgt van een meerderheid van de gemeenteraad, heeft een motie effect. Want bij een meerderheid moet het college deze uitvoeren.

Darten als speerpunt

De Haagse Stadspartij zit met twee raadsleden in de raad en heeft sinds de installatie van de gemeenteraad in april 2010 een meerderheid gekregen voor 28 moties. Zo heeft de partij voor elkaar gekregen dat er een onderzoek komt naar de aanpak van het Schenkviaduct, er meer defibrillatoren in de stad komen en Den Haag ‘darten’ heeft opgenomen als speerpunt in het topsportbeleid.

De PVV is de grootste oppositiepartij en had bij de start van de gemeenteraad in 2010 acht zetels. Toch lukte het de partij niet om veel invloed uit te oefenen op het gevoerde beleid. De partij kreeg de afgelopen vier jaar steun voor in totaal negen moties. De partij heeft voor elkaar gekregen dat automobilisten in de gehele Hubertustunnel zeventig kunnen rijden, meer Haagse basisscholieren naar een schooltuin kunnen en dat het fietsverbod in de Grote Marktstraat wordt opgeheven.

GroenLinks deed het na de Haagse Stadspartij het beste. Per raadslid hebben ze gemiddeld ruim 11 motie door de raads geloodst. Op grote afstand volgt de Partij voor de Dieren met vijf moties. D66 deed het als collegepartij het beste met ruim vier moties per raadslid.