Sloop bij Jumbo

“Wethouder Smit heeft lak aan bewoners Anemoonstraat”

De Haagse Stadspartij vindt dat wethouder Smit lak heeft aan de belangen en
argumenten van de bewoners van de Anemoonstraat omtrent de omstreden aanleg
van parkeerplaatsen voor supermarktketen Jumbo.

 

Wijkberaad Bloemenbuurt de Hyacinth vreest voor een forse toename van
autoverkeer in de buurt. Met name de smalle toegangsweg onder de poort, van
en naar de Goudsbloemlaan, zal gaan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Ook gaan omwonenden straks uitkijken op een metershoge overkapping van het parkeerterrein. Daarom stappen zij nu naar de rechter om een voorlopige voorziening tegen de aanleg aan te vragen.

Negatief advies

“Onbegrijpelijk dat wethouder Smit wederom niet luistert naar betrokken
inwoners en de adviezen van gerenommeerde instanties gewoon naast zich
neerlegt.”, zegt raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. In november 2013 heeft supermarktketen Jumbo een omgevingsvergunning verkregen om het aantal parkeerplaatsen op een braakliggend stuk grond in de Anemoonstraat
drastisch uit te breiden. Veilig Verkeer Nederland én de Welstandscommissie
hebben echter een negatief advies afgegeven. Deze instanties hebben in
heldere taal de plannen ontraden, met name vanwege de veiligheid voor de
buurtbewoners. De Welstandscommissie oordeelde zelfs tot drie maal toe dat
een parkeeroplossing maar op een geheel andere locatie dan de Anemoonstraat
gezocht moest worden. Het negeren van zo’n welstandsadvies gebeurd normaal
gesproken alleen als er sprake is van een groot maatschappelijk belang. Van Vulpen: “Dat belang heeft wethouder Peter Smit tot nu toe niet hard kunnen maken en ik ga hem hier op aanspreken in de commissie binnenkort!”