Stadspartij bezorgd over luchtkwaliteit Utrechtsebaan

Uit onderzoek van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond DCMR blijkt dat de luchtkwaliteit in Overschie langs de A13 door de verhoging van de maximumsnelheid van 80 naar 100 km/u maar liefst 2,5 keer slechter is dan minister Schülz vooraf stelde. De Stadspartij wil onderzoek naar de luchtkwaliteit van de Utrechtsebaan.

 

Volgens Milieudefensie is door de maatregel de gemiddelde
levensverwachting van de bewoners met 20 dagen ingekort. De Haagse
Stadspartij vraagt aan wethouder Smit om de gevolgen van de verhoging
van de maximumsnelheid op de A12 ook te onderzoeken. “Als daar
hetzelfde negatieve beeld uit naar voren komt, gaat wat ons betreft de
maximumsnelheid weer naar 80 km/u. Voor een paar seconden tijdwinst kun
je de bewoners in Bezuidenhout en Voorburg toch niet laten stikken!”
aldus Gerwin van Vulpen. De Haagse Stadspartij heeft vragen gesteld
hierover aan de raadscommissie Leefomgeving.

Aan de voorzitter van de cie. Leefomgeving
Den Haag, 15 oktober 2013

Betreft: onderzoek naar luchtkwaliteit Utrechtsebaan.

Geachte voorzitter,

Uit onderzoek van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond DCMR blijkt dat de luchtkwaliteit in Overschie langs de A13 door de verhoging van de maximumsnelheid van 80 naar 100 km/u maar liefst 2,5 keer slechter is dan minister Schülz vooraf stelde, zo meldt Trouw*.
De schadelijke gevolgen voor gezondheid van de bewoners langs het traject zijn groot. Zo is volgens Milieudefensie door de maatregel de gemiddelde levensverwachting met 20 dagen verkort.
De volgende vragen wil ik graag bij het geplande debat over luchtkwaliteit op 30 oktober betrekken:

1. Is het college bekend met de uitkomsten van dit onderzoek van DCMR?

2. Is het college bereid om een vergelijkbaar onderzoek te doen naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit door het verhogen van maximum snelheid van 80 naar 100 km/u op de Utrechtsebaan? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college met mij van mening dat, bij vergelijkbare uitkomsten, de maximum weer teruggebracht moet worden naar 80 km/u? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Gerwin van Vulpen