Staatssteun Polenhotel aangeklaagd

De Haagse Stadspartij heeft in Brussel een klacht ingediend over de gemeentelijke staatssteun aan het Polenhotel in de Uithof. De Europese Commissie start een onderzoek.

In de zomer van 2010 hebben de gemeente Den Haag en uitzendbureau Jobcenter BV een overeenkomst gesloten over de bouw van een Polenhotel in natuurgebied De Uithof. Jobcenter Haaglanden BV bouwt op een voormalig tennispark (grond en opstallen eigendom van de gemeente Den Haag) een hotel of pension voor haar uitzendkrachten uit Midden- en Oost-Europa. Meer in het bijzonder gaat het om de huisvesting van 360 arbeidsmigranten in twaalf prefab barakken met een golfplaten dak.

Het exploiteren van een hotel of pension is een economische activiteit die via een normale commerciële weg dient plaats te vinden. Na antwoord op raadsvragen blijkt er echter tenminste €250.000,- (korting grondhuur en aanleg openbare werken, bouw- en woonrijp maken) aan steun te worden verleend door de gemeente. Ook is sprake van een aantal verborgen elementen van staatssteun aangezien een aantal kostenposten nog niet bekend is.

Het college neemt het standpunt in dat de bouw van het MOE-landerhotel een Dienst van Algemeen Economisch belang betreft en om deze reden geen sprake is van staatssteun. Het bouwen van het hotel is een initiatief van Jobcenter, een bedrijf dat zich beweegt op een markt waarop ook andere marktpartijen actief zijn. Het betreft geen van overheidswege opgelegde taak en is om deze reden ook geen Dienst van Algemeen Economisch Belang

De uitzendkrachten zijn werkzaam in andere gemeenten dan Den Haag zodat hun tijdelijke huisvesting niet gezien kan worden als een belang waarover de gemeente Den Haag zich dient te ontfermen.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “De bouw van een MOE-lander hotel behoort te worden gezien als een normale investering in de bedrijfsvoering van Jobcenter. In plaats daarvan wentelt Jobcenter een deel van haar ondernemersrisico af op de gemeente Den Haag, en dat is concurrentievervalsend.”

De klacht is inmiddels in behandeling bij de Europese Commissie.

Stadspartij klaagt bij Europese Commissie

De Telegraaf, 24 Jan 2012
door Alexander Bakker DEN HAAG, dinsdag Europa gaat zich buigen over het omstreden reusachtige Polenkamp bij de Uithof. De Haagse Stadspartij stapt naar Brussel, omdat de gemeente Den Haag illegale staatssteun zou verlenen aan uitzendbureau Jobcenter BV. –

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller vindt dat uitzendbureau Jobcenter buitensporig veel voordelen krijgt boven vergelijkbare bedrijven. Anderhalf jaar geleden kreeg Jobcenter een voormalig Haags tennispark cadeau om er een reusachtig slaapkamp te bouwen voor 360 Oost-Europese arbeidsmigranten die binnenkort naar Nederland worden gehaald om te werken in Westlandse kassen.

Het commerciële bedrijf mag de grond ten minste vijf jaar lang gratis gebruiken. Ook de aanleg van openbare werken en het bouw- en woonrijp maken van het terrein komt voor de rekening van de belastingbetaler. In totaal heeft de stad al 250.000 euro gestoken in het project. Vermoedelijk loopt dit bedrag nog op, omdat een aantal kostenposten nog niet helder zijn.

Speelruimte De gemeente heeft tot twee ton veel speelruimte, maar nu de gemeente boven dit bedrag zit, vraagt Wijsmuller zich af of de steun niet in strijd is met Europese regels. Daarom heeft hij een klacht ingediend bij de Europese Commissie. PvdA-wethouder Norder zegt dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun, omdat het om een zaak van algemeen belang gaat. “Het bedrijf maakt niet tot nauwelijks winst op deze huisvesting”, reageert hij via zijn woordvoerster. “Bovendien is het wenselijker dat ze in een hotel zitten in plaats van in illegale huisvesting op andere plekken in de stad.”

De Haagse Stadspartij ziet dat anders. De oppositiepartij merkt op dat de uitzendkrachten werkzaam zijn in andere gemeenten en dat het om een initiatief gaat van een commercieel bedrijf dat in een markt actief is waar andere bedrijven hetzelfde doen. “De bouw van het hotel moet worden gezien als een normale investering van Jobcenter. Nu wentelt het bedrijf een deel van zijn ondernemersrisico af op de gemeente Den Haag en dat is concurrentievervalsing”, aldus fractievoorzitter Joris Wijsmuller.

Afkeuring Er is ook wrok ontstaan over het tempo waarop een bouwvergunning is afgegeven. De wethouder zou de bouwplannen eerst nog bespreken in een raadscommissie. Die afspraak heeft hij geschonden door zonder overleg al een vergunning te verlenen. Dat besluit is nu onomkeerbaar en daardoor is de gemeenteraad buitenspel gezet. Met name de oppositie rekent dat de wethouder zwaar aan. De Haagse Stadspartij dient daarom donderdag tijdens de raadsvergadering een motie van afkeuring in tegen Norder.

Bij die vergadering worden massale protesten verwacht van buurtbewoners. Zij vrezen voor overlast in de wijk en extra verkeersproblemen. De bewoners hebben ook een rechtszaak aangespannen, maar die zal de bouwwerkzaamheden niet meer kunnen tegenhouden.