Managuahof

Bewoners Managuahof vinden gehoor bij gemeenteraad

Bewoners van de seniorenwoningen aan het Managuahof in de Haagse wijk Wateringse Veld worden al jaren geteisterd door geluidsoverlast. Dankzij de Haagse Stadspartij vinden ze nu gehoor, en komt de wethouder in actie.

Managuahof
Haagse Stadspartij blij met toezegging wethouder Norder

De bewoners van de seniorenwoningen aan het Managuahof in de Haagse wijk Wateringse Veld worden al jaren geteisterd door het lawaai van spelende kinderen van een kinderopvangcentrum. Het Managuahof is ‘een klankkast’ waardoor de bewoners op hun balkons, hun enige buitenruimte, permanent geluidsoverlast hebben.

De problematiek was door de Haagse Stadspartij in de raadscommissie Ruimte
aan de orde gesteld. De ergernis van de bewoners richt zich niet zozeer op
het dagverblijf en de kinderen, maar vooral op woningcorporatie
WoonInvest.

In navolging van de HSP onderkenden alle fracties het probleem van de
bewoners en drongen bij wethouder Norder aan om in actie te komen en de
regie op zich te nemen. De wethouder zegde dit toe en zal de raad over
enige maanden rapporteren over de uitkomst van zijn inzet.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Eindelijk
erkenning dus voor het feit dat verhuurder Wooninvest de bewoners heeft
belazerd door een valse voorstelling van zaken te geven. Er was een
ontmoetingsruimte voor de bewoners voorgespiegeld, maar er kwam iets heel
anders: een kindercrèche met herrie op de binnenplaats.”

Ook de wethouder onderstreepte dat de verhuurder slecht heeft
gecommuniceerd naar de bewoners.

Norder: actie tegen overlast bij seniorencomplex
(Den Haag FM, 25 januari 2012)

Wethouder Marnix Norder gaat actie ondernemen tegen de overlast bij het seniorencomplex aan het Managuahof in Wateringse Veld. Veel bewoners hebben al jaren last van het lawaai van een kinderopvangcentrum. Ze zijn boos op woningcorporatie WoonInvest die een valse voorstelling van zaken zou hebben gegeven.

Volgens de Haagse Stadspartij heeft WoonInvest de boel belazerd door te stellen dat er een ontmoetingsruimte voor bewoners zou komen. Uiteindelijk werden de senioren geconfronteerd met ‘een kindercreché met herrie op de binnenplaats’.

Alle fracties vinden dat er sprake is van overlast en Norder erkende dat WoonInvest slecht heeft gecommuniceerd met de bewoners. Hij neemt daarom de regie in handen en zal de raad over een paar maanden informeren over de resultaten.

Valse verwachtingen
(Den Haag Centraal, 2 feb 2012)

Door Miranda Fieret

Wateringse Veld hoort bij Escamp en is hiermee onderdeel van het stadsdeel
met de meeste inwoners. De vinexlocatie is inmiddels een volwassen wijk geworden. De pioniers die hier zo’n vijftien jaar geleden kwamen wonen, hebben vele buren en voorzieningen zien komen. Een wijk die onderhevig is geweest aan metamorfoses, kan wel eens valse verwachtingen bij bewoners hebben gewekt. Zo ook in Wateringse Veld.

Op papier zien plannen er soms anders uit dan dat ze in de praktijk uitpakken. Ook de
bewoners van het Managuahof kunnen daarover mee praten. Jos van Koppen
verruilde in 2005 zijn vijfkamerwoning met tuin voor een seniorenwoning
met balkon in het Managuahof. “We zijn al wat ouder en wilden kleiner
wonen. En dat beviel prima in het hofje. Het was er heerlijk”, vertelt Van
Koppen. “We hebben inmiddels de huisarts en apotheek om de hoek. Ons
appartement heeft een extra brede galerij waar we lekker buiten kunnen
zitten. Vlakbij ons hofje zou een verzorgingstehuis komen en beneden was
er een ontmoetingsplaats voor de bewoners”.

Ontmoetingsplaats

Maar verhuurder Wooninvest had de bewoners niet verteld dat naast deze
ontmoetingsplaats een crèche zou komen. De bankjes voor ouderen werden
verwijderd en er kwamen speeltoestellen voor in de plaats. Op balkon
zitten is er nu niet meer bij: teveel lawaai. “Het hof is in een u-vorm
gebouwd waardoor het een klankkast wordt waar een concertzaal jaloers op
zou zijn”, legt bewoonster mevrouw Hagebeek uit tijdens de
commissievergadering van vorige week. Het Managuahof bestaat uit ongeveer
zestig woningen. Vier bewoners zetten zich in om de geluidsoverlast een
halt toe te roepen. De problematiek was door de Haagse Stadspartij in de
raadscommissie Ruimte aan de orde gesteld. De ergernis van de bewoners
richt zich niet zozeer op het dagverblijf en de kinderen, maar vooral op
woningcorporatie Wooninvest. Het dossier loopt al vanaf 2006 en een
oplossing lijkt nog ver weg. Zelfs na een rapport van Peutz, een
onafhankelijk adviesbureau op het gebied van onder meer akoestiek en
lawaaibeheersing, is de situatie onveranderd. Er werd volgens de bewoners
84 decibel gemeten. Wethouder Marnix Norder geeft toe dat het Managuahof
‘een beetje een klankkast is’. “Wooninvest moest beter communiceren, maar
dit is wel iets tussen de huurders en verhuurder. Wellicht is mediation
mogelijk onder mijn verantwoordelijkheid”, aldus Norder. De wethouder ziet
er niks in om de speeltuin en crèche te verplaatsen. “Mensen willen graag
een speelplaats in de buurt hebben, maar nooit tè dicht in de buurt. Dat
is overal zo”. Of mediation gaat werken, is nog maar de vraag. Volgens
verhuurder Wooninvest zijn er vele pogingen geweest om tot een oplossing
te komen. “Voor ons was de zaak eigenlijk afgerond”, aldus een
woordvoerder. “We hebben twee geluidsonderzoeken gedaan. Eén door
Wooninvest zelf en daarna nog één door de bewoners op kosten van
Wooninvest. Er is een zachter ondergrond op het plein geplaatst, kinderen
gaan in kleinere groepen naar buiten. Naar mijn medeweten wordt het
maximaal aantal decibellen trouwens niet overschreden anders had de
gemeente wel gehandhaafd”. Wooninvest heeft nog niks van Norder vernomen.
Uit een persbericht moest de verhuurder vernemen dat de zaak nog steeds
speelt. “We willen nu een onderzoek inlassen om te kijken hoe we
geluidoverlast nog meer kunnen beperken”.

Reacties:

1. Op 2012-01-25 21:09:40 schreef jos van koppen:

Beste lezer,
Vanmorgen zijn er een paar bewoners naar de vergadering geweest. 4 personen hebben ingesproken. De feiten liegen er niet om. In 2006 werd er een zes-schommel in het hof geplaatst. Die staat nu op het Panamaplein.
Hij is verplaatst vanwege de bijzondere akoestieke omstandigheden. Veel glas en steen. De galerijen zitten bovenop de speeltuin. Toen het verzorgingshuis glasdicht werd gemaakt, merkte iedereen dat er een bijzonder effect
optrad, veel galm. De firma Peutz heeft een geluidsrapport gemaakt. Conclusie: Overlast. De bewoners wisten dat al.
Dat was pech voor WoonInvest. Maar niet getreurd het zogenaamde overleg tussen Bemiddeling & Mediation werd door Wim Galleé-Koeslag getraineerd. Ja de opdrachtgever was WoonInvest, die vond dat wel goed. Dat senioren er de dupe van werden, vonden ze niet zo belangrijk.
Toen veranderde de wetgeving op dit gebied, daar was geduldig op gewacht, en nu jammer maar helaas, we hoeven er nu zelfs niets meer aan te doen.
Gelukkig waren er bij de vergadering raadsleden aanwezig die niet alles voor zoete koek aannamen.
WoonInvest heeft een zeer bedenkelijke rol gespeeld in het geheel. We hebben meegedeeld dat bij goed weer er geen dag rust is in het hof.
Maar speelwerktuigen voor kinderen moeten toch ergens staan. Het liefst bij een ander voor de deur.
Het was een beetje dom van ons om in een seniorenhof te gaan wonen. We zijn benieuwd wanneer er verbetering in de situatie komt. We zijn al zes jaar aan het klagen.
Worden steeds met een kluitje in het riet gestuurd. de galerij ligt er vol mee.
Maak van het MANAGUASOF eindelijk een MANAGUAHOF.
De toekomst is begonnen.

2. Op 2012-01-26 16:18:16 schreef w.v.duivenboden Managuahof 76:

Ik begrijp niet waarom op de ingreep van de wethouder weer zolang moet worden gewacht.
Een eenvoudige oplossing zou zijn dat de buitenspeelplaats van de creche wordt opgeheven en wordt verplaatst naar de binnentuin van het WZH.
Daar hebben de kinderen ook buitenlucht en er is al een grote zandbak.
Ook moeten de speeltuigen in het hof worden verwijderd.

3. Op 2012-01-30 21:18:18 schreef Dhr. R. Kok:

Sinds april 2005 wonen mijn vrouw en op de Managuahof.
Ik ben 85 jaar, slecht ter been, ik kan helaas niet persoonlijk aanwezig zijn bij de vergadering.
Door WoonInvest is ons, bij het tekenen van het huurcontract, niets verteld over de komst van een kinderdagverblijf. Op de galerij zouden wij in alle rust kunnen genieten van het buiten zitten. Helaas deze rust werd ons ontnomen door de komst van het kinderdagverblijf en het plaatsen van speeltoestellen voor de kinderen uit de buurt. Door Wooninvest is ons voorgespiegeld dat we hier van onze rust zouden kunnen genieten, helaas kwam en komt hier niets van terecht.
Gemeentebestuur doe hier wat aan en gun de mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt een rustige levensavond.

4. Op 2012-05-21 00:34:21 schreef annie mulder:

beste allen

de ouderen klagen over geluidsoverlast van een creche zelf racen ze door het hof heen met hun auto!! mij was verteld dat ik woonde op een hof waar mijn kinderen veilig kunnen spelen maar nee het is een doorgaande weg geworden voor 55plussers!!!???? dus kom op kijk eerst naar jullie zelf!! ik heb geen rust door jullie auto’s het is een stoep.

met vr gr annie