Polenhotel oogst afkeuring en krokodillentranen

Wethouder Norder heeft een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van polenbarakken bij de Lozerlaan en zette zo de raad buitenspel. De oppositie diende een motie van afkeuring in, en de coalitie huilde krokodillentranen.

Polenhotel

Motie van afkeuring voor Norder
(Westonline, 27 Jan 2012)

DEN HAAG – De oppositie in Den Haag heeft donderdagavond een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Norder. De motie kreeg geen meerderheid. De Haagse Stadspartij, de SP, GroenLinks, de PVV, de Partij voor de Dieren en de Groep Van Doorn vinden dat Norder de raad heeft gepasseerd bij het verlenen van een bouwvergunning voor het Polenhotel aan de Lozerlaan. Maar Norder zegt dat hij de procedures goed heeft doorlopen. Hij kreeg hiervoor steun van de collegepartijen. De bouw van de tijdelijke woonunits voor 360 Oost-Europese arbeidsmigranten start in maart. De omwonenden zijn fel tegen de komst van het Polenhotel omdat zij overlast verwachten. Maar wethouder Norder denkt dat het zal meevallen doordat er strakke regels in het complex zullen gelden. Hij vindt de voorziening nodig om zo overlast zoals illegale overbewoning in de binnenstad te verminderen. Het Polenhotel aan de Lozerlaan blijft volgens de wethouder maximaal vijf jaar.

Ondanks protest buurtbewoners is Polenhotel weer stap dichterbij
(AD/Haagsche Courant, 27 Jan 2012)

DEN HAAG De bouw van een Polenhotel aan de Jaap Edenweg is een forse stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad ging gisteravond akkoord met het verlenen van een bouwvergunning voor de tijdelijke huisvesting voor 360 arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-landen.

Dit tot frustratie van buurtbewoners. Zij waren gisteravond massaal naar het stadhuis gekomen om hun ongenoegen kenbaar te maken. Ze vrezen vervuiling, overlast, dronken types die over straat zwalken en fout geparkeerde auto’s. Maar ze maken zich ook zorgen over de nieuwe buurtbewoners: die zouden in barakken terechtkomen en afhankelijk worden van de eigenaar en tegelijk verhuurder, het Westlandse uitzendbureau Jobcenter.

Diezelfde zorgen leven ook bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad, zo bleek. ,,Dit complex, ver van de stad, met z n camera’s en hekken lijkt op een gevangenis, constateerde GroenLinks-raadslid Inge Vianen. ,,Terwijl deze hardwerkende mensen recht hebben op fatsoenlijke huisvesting.”

Vooral de PvdA kwam tijdens de discussie onder vuur te liggen. Raadslid Gerard Verspuij had zich eerder kritisch uitgelaten over het plan. Maar gisteren bond hij in. Hij riep vooral de eigen wethouder Marnix Norder op in gesprek te gaan met de omwonenden. Dat kwam hem op hoon te staan van de Haagse Stadspartij en de PVV. ,,De PvdA huilt krokodillentranen, maar voegt geen daden aan de woorden toe,” aldus Joris Wijsmuller van de HSP. En Bart Brands (PVV): ,,Het lijkt keer op keer dat de PvdA opkomt voor de mensen in de stad. Maar dat doet die partij als het erop aankomt helemaal niet. En nu staan de bewoners in de kou.

Norder bestrijdt dat. Volgens hem zorgt het Polenhotel en nog andere vergelijkbare voorzieningen die in de toekomst elders komen ervoor dat er minder arbeidsmigranten illegaal in wijken als Rustenburg-Oostbroek en Laak hoeven wonen. Tegen Brands: ,,U laat én de Polen én de mensen in Rustenburg-Oostbroek in het gehakt zakken. Toch ziet ook de wethouder het hotel niet als ideale oplossing. Maar beter dit dan dat de arbeiders worden uitgebuit en mensonwaardig worden ondergebracht, zo hield hij de raad voor. De bewoners keerden aan het einde van de avond teleurgesteld naar huis. Joke de Jongh, secretaris van de bewonerscommissie Lozerlaanflats: ,,Wij hopen dat het goed gaat komen, maar zijn bang dat dit leidt tot veel klachten.

Mogelijk fouten bij ‘Polenhotel’
(Den Haag Centraal, 2 Feb 2012)

De bouwvergunning voor een tijdelijk onderkomen voor werknemers uit
Midden- en Oost-Europa aan de Jaap Edenweg, bevat volgens de SP fouten.
Tot ontevredenheid van de oppositie is de bouwvergunning al verleend,
ondanks eerdere toezeggingen door wethouder Marnix Norder (PvdA,
Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) dat hij die eerst in
de raad zou bespreken.

Door Elske Koopman

Het onderkomen, bekend onder de bijnaam ‘Polenhotel’, moet op de hoek
met de Lozerlaan komen. Tot groot ongenoegen van de Haagse Stadspartij
was de bouwvergunning al verleend, terwijl Norder eerst had gezegd dat
de raad nog de kans kreeg de vergunning te bespreken. Fractievoorzitter
Joris Wijsmuller diende daarom een motie van afkeuring in. Deze werd
mede ondertekend door de SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren,
maar haalde geen meerderheid. De coalitie steunde Norder, maar vindt wel
dat hij de communicatie met bewoners en omwonenden beter moet regelen.
De wethouder is het daarmee eens. Hij steunde het idee van
GroenLinksraadslid Inge Vianen om een spreekuur te laten houden in het
onderkomen door een onafhankelijke partij om de arbeidsmigranten te
wijzen op hun rechten en plichten. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei
waarschuwde de wethouder dat de bouwvergunning niet klopt met de
bouwtekeningen. “Het kaartenmateriaal in de bouwvergunning komt niet
overeen met onderzoeken voor ventilatie en daglichttoetreding. In de
kaarten staan kamers van 18 vierkante meter, terwijl de bouwtechnische
gegevens uitgaan van eenheden van 14 vierkante meter. Klopt de
capaciteit van de afzuiger dan nog wel? En hoe zit dat met de
daglichttoetreding? Is die wel goed berekend?” Slechte ventilatie en te
weinig daglicht kunnen volgens de SP gezondheidsklachten veroorzaken.
Norder antwoordde dat hij er van uit gaat dat het goed geregeld is, de
bouwinspectie heeft het getoetst. Na lang aandringen zegde hij toe dit
binnen twee weken uit te zoeken. Een deel van de raad was ook verbolgen
over het feit dat Norder met een uitzendbureau in zee is gegaan voor de
exploitatie van het gebouw. Dat betekent dat de verhuurder ook de
werkgever van de bewoners wordt. “Het is beter om bed en baan te
scheiden. Daarom ben ik eerst naar de corporaties gegaan, maar die
zeggen dat ze het niet rondkrijgen voor vijf jaar”, aldus Norder. Het pand
komt er namelijk vijf jaar te staan en het is de bedoeling dat de
bewoners slechts enkele weken tot maanden daar verblijven. Norder wees
de kans op uitbuiting van de hand, omdat volgens hem goede ervaringen
met een vergelijkbaar onderkomen zijn opgedaan in het Westland.

Bouw Polenhotel gaat door
(De Nieuwe Loosduinse Krant, 2 Feb 2012)

Bouwvergunning Polenhotel is al op 14 oktober 2011 afgegeven. Afgelopen
donderdagavond stond wederom Loosduinen prominent op de rol van de
raadsvergadering. In het vorige college van PvdA, Groen Links en de VVD
is gesproken over de overlast van met name alleenstaande
seizoensarbeiders in de tuinbouw vanuit de Moe-landen (Midden- en
Oost-Europese landen). De gedachte was om via de corporaties, te
proberen om 3 locaties in Den Haag te bouwen waar deze mensen
menswaardig konden wonen en voor minder overlast zouden zorgen met name
in de aandachtswijken. In het nieuwe college waar de partijen PvdA, VVD,
D66 en het CDA aan de touwen trekken, werd in September 2010 zelfs
geroepen dat Den Haag, de stad van recht en vrede, open moest staan voor
deze harde werkers. Dat klinkt mooi maar deze hardwerkende Moe-landers
werken niet in Den Haag maar in de gemeente Westland en omstreken.

Door Wil Vonk

De grote stad zal altijd trekken omdat er voorzieningen zijn en men
kan, desnoods in illegaliteit, een slaapplaats huren. Zo is het altijd
geweest en zo zal het ook wel blijven. Het is vreemd dat de raad zich
buitenspel heeft laten zetten en dat men vol op het orgel, nadat op 14
oktober jongstleden. de bouwvergunning is afgegeven, is gaan spelen.
Niets meer aan te veranderen, het Polenhotel komt aan de Jaap Edenweg 2.
Niet de woningbouworganisaties bouwen maar het uitzendbureau, Job
Center. Zo’n 360 “nieuwe” seizoensarbeiders worden uit met name Polen
gehaald omdat de tuinders graag deze harde werkers in dienst nemen. De
bestaande problemen in de aandachtswijken worden niet opgelost maar
hooguit wordt erger voorkomen. Den Haag leent de grond om niet aan het
uitzendbureau, Den Haag legt de riolering aan en uiteraard zal het
Polenhotel ook goed bereikbaar moeten zijn. Tja, ik vraag mij af wie er
nu echt beter van worden. De tuinders en het uitzendbureau zijn naar
mijn idee de grote winnaars. “Wij” belastingbetalers betalen mee aan hun
VOC mentaliteit en dat is de HSP in het verkeerde keelgat geschoten. De
Haagse Stads Partij heeft nu aangeklopt bij het Europees Hof om een
uitspraak te krijgen of hier ongeoorloofde gemeentesteun aan bedrijven
wordt gegeven. Groen Links kon nog een motie binnenhalen dat er in het
Polenhotel, de seizoensarbeiders voorlichting krijgen wat hun rechten en
plichten zijn. Wonen bij de baas, een winkel van de baas en een kantine
dragen niet echt bij aan een gezonde relatie. De bewoners aan de
Lozerlaan voelen zich in de steek gelaten door het college en moeten nu
genoegen nemen met overleggen over de veiligheid en eventuele overlast.
Ik vraag mij af wat minister Kamp van deze Haagse gastvrijheid denkt. Ik
dacht toch dat mensen zonder werk en met uitkering en die in staat zijn
in de kassen te werken, aan de slag moeten. Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken dat wethouder Norder, de raad slim op afstand heeft
gehouden. Ik laat het maar in het midden of de raad zich moet schamen of
de wethouder. In elk geval zijn de bewoners aan de Lozerlaan een illusie
armer. Er staan nog twee locaties op de rol en wie weet is de raad nu
meer alert en zijn de coalitiepartijen bereid wat meer in dualisme te
werken en hun volksvertegenwoordigende rol en hun controlerende rol, op
zich te nemen.

Het barakkenkamp in de Uithof komt er toch
(Zuidwester Krant, 2 Feb 2012)

Alle protesten van de buurtbewoners, bedrijven, verenigingen en
gebruikers in en rond het recreatiepark De Uithof hebben niets
uitgehaald. Na urenlange discussie in de Raadsvergadering van 26 januari
in het Stadhuis in Den Haag bleek dat de bouwvergunning al op 14 oktober
2011 is verleend en dat een eenmaal verleende bouwvergunning
onherroepelijk is. Ook de breed gedragen motie van afkeuring voor
wethouder Norder werd afgewezen. Kortom, het Uitzendbureau Jobcenter
Haaglanden BV gaat aan de slag om nog voor de zomer het geplande
barakkenkamp neer te zetten op het voormalige tennispark in De Uithof.
Het is de bedoeling dat in dat kamp 362 mensen uit Oost-Europa een bed
kunnen huren in één van de twaalf prefab barakken. Ondanks de
aangedragen bezwaren van de raadsleden houdt wethouder Norder vol dat er
goede afspraken zijn gemaakt met het uitzendbureau dat de barakken gaat
verhuren. Hij is ervan overtuigd dat er geen overlast komt. De bewoners
van de aangrenzende flats zijn er niet gerust op. Er worden een paar
honderd arbeidsmigranten uit verschillende landen bij elkaar gepropt in
kleine slaaphokjes in een door een hek afgesloten barakkenkamp dat
midden in het mooie recreatiepark De Uithof ligt. Dat is volgens hen
wachten op problemen. Geluidsoverlast, aan- en afrijden met busjes,
dronkenschap, vernielingen. Er komen twaalf grote barakken die zijn
onderverdeeld in zestig woonunits. De laatste hoop van de Stichting
Bewonersbelangen Lozerlaanflats om de bouw tegen te houden is gevestigd
op de rechtszaak die zij hebben aangespannen tegen het besluit van het
College van B&W om een bouwvergunning te verlenen aan Jobcenter. De
rechter doet op 14 februari uitspraak.

Bewoners staken verzet tegen komst Polenhotel aan Jaap Edenweg
(AD/Haagsche Courant, 7 Mar 2012)

DEN HAAG De omwonenden staken hun verzet tegen de komst van een Polenhotel aan de Jaap Edenweg in Den Haag. ,,We hebben geen geld meer en de kansen dat we bij de Raad van State wel ons gelijk halen, zijn erg gering, zegt Joke de Jongh, secretaris van de Stichting Bewonersbelangen Lozerlaanflats.

Eergisteren verklaarde de rechter dat de bouw van het Polenhotel op de plek van het
voormalige tennispark mag doorgaan. Het besluit werd weliswaar vernietigd, maar de
rechtsgevolgen blijven in stand.

De bewoners die de zaak hadden aangespannen tegen de komst van wat zij een
barakkenkamp noemen, zijn niet verrast door de uitspraak, zegt De Jongh. Hun
advocaat had hen al gewaarschuwd dat ze geen al te grote kans op winst hadden. ,,We
waren niet echt hoopvol, maar hebben toch gevochten tot het laatste moment.

Een reeks bezwaren hadden de omwonenden tegen de komst van de tijdelijke
woonvoorziening voor arbeidsmigranten, zoals het officieel heet. Het Westlandse
uitzendbureau Jobcenter wil hier voor maximaal vijf jaar 360 werknemers uit de
nieuwe EU-landen onderbrengen. De mensen uit de buurt vrezen overlast door dronken Polen, vervuiling en foutgeparkeerde auto s. Ook maken ze zich zorgen over de omstandigheden waaronder de nieuwe buren worden gehuisvest: de kamertjes zijn klein en ze betalen er veel geld voor. Bovendien, wat als ze hun baan kwijtraken? Worden ze dan op straat gezet?

Verantwoordelijk wethouder Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) verklaarde keer op keer dat dit ook volgens hem niet ideaal was, maar altijd nog beter dan dat huisjesmelkers zich over de Oost-Europeanen ontfermen.

Inmiddels zijn de eerste graafmachines gesignaleerd om grondwerkzaamheden uit te
voeren. Dus waarschijnlijk kunnen nog dit jaar de eerste gasten worden ingecheckt.

Hoewel de bewoners nu hun juridische verzet staken, blijven ze wel de boel goed in
de gaten houden om misstanden en dingen die wel goed gaan direct te rapporteren aan de gemeenteraad. De Jongh: ,,We hopen er nu het beste van. We kunnen niet anders.

Zie ook: http://haagsallerlei.nl/beroep-polencomplex-door-rechter-verworpen/

De op initiatief van de Haagse Stadspartij ingediende Motie van afkeuring:

De gemeenteraad van Den Haag op 26 januari 2012 in vergadering bijeen ter bespreking van de brief wethouder SVI inzake tijdelijke bouwvergunning huisvesting arbeidsmigranten aan de Jaap Edenweg 2/Lozerlaan (RIS 181386);

Constaterende dat

– de raadscommissie Ruimte in september 2010 grote moeite had met het voornemen voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Lozerlaan;
– daarom is afgesproken dat de wethouder SVI de raad eerst nog zou raadplegen voordat de bouwvergunning zou worden verleend;
– in de brieven van wethouder SVI van respectievelijk 29 juni 2011, 5 juli 2011 en 4 oktober 2011 over de bouwvergunning nadrukkelijk met een voorbehoud is gecommuniceerd, en bevestigd werd dat het plan nog aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd;
– de bouwvergunning is verleend op 14 oktober 2011 zonder dat dit was aangekondigd en zonder dat de raad hierover is geraadpleegd conform de afspraak;

Overwegende dat

– de wethouder SVI zonder motivering de afspraak met de raad niet is nagekomen;
– het verlenen van een bouwvergunning onomkeerbaar is;
– de raad door het verlenen van de bouwvergunning buitenspel is gezet;

Spreekt haar afkeuring uit over deze gang van zaken.