Spuiforum van de baan, plan Dooievaar opent nieuwe perspectieven!!!

De leden van de PvdA hebben zich tegen het Spuiforum, en voor het alternatieve plan van Dooievaar uitgesproken. Daarmee is het megalomane cultuurpaleis gelukkig voorgoed van de baan! Hergebruik is hot, sloop is not!

In november vorig jaar diende de Haagse Stadspartij al een amendement voor plan B in, gesteund door de oppositie, maar de coalitie wilde daar toen nog niet aan. Fractievoorzitter Jorris Wijsmuller: “Inmiddels weten we beter: driekwart van de Hagenaars is tegen, en nu hebben ook de leden van de PvdA zich tegen het Spuiforum, en voor het alternatieve plan van Dooievaar uitgesproken. Twee duidelijke uitspraken die de PvdA-fractie niet kan en mag negeren. Daarmee is het megalomane cultuurpaleis, met ontzettend veel onopgeloste problemen, gelukkig voorgoed van de baan!”

De grote vraag is nu hoe het verder moet. Volgens Wijsmuller is dat niet zo moeilijk. “In plaats van een prestigieus gebouw moeten nu de culturele instellingen en de menselijke maat voorop staan. Besluitvorming op 18 juli kan nu niet meer, en het gemeentebestuur moet nu aan de slag met een ander plan waarover we, zoals het de bedoeling was, in september een besluit moeten nemen.” En heeft dit dan verder geen consequenties? “Norder en de Jong zullen wel bij zichzelf te rade moeten gaan hoe hardvochtig zij de afgelopen tijd hebben geopereerd. Maar het gaat niet om de poppetjes in het ijspaleis, maar om de mensen in de stad, de stad moet verder, dat is het belangrijkste!”

Meerderheid PvdA-leden wijst Spuiforum nu af
(AD/Haagsche Courant, 9 jul 2013)

De Haagse leden van de Partij van de Arbeid wijzen de bouw van het
cultuurpaleis Spuiforum af. Aan het einde van een emotionele en
luidruchtig verlopen vergadering werd gisteravond met 66 tegen 53
stemmen een motie aangenomen, waarin de gemeenteraadsfractie wordt
opgeroepen het plan en de bijbehorende toekenning van 181,1 miljoen euro
af te wijzen.

Hoewel wethouder Norder de plannen met veel inzet verdedigde en zijn
collega Kool een geëmotioneerde oproep deed om de fractie geen
`onmogelijke opdracht’ mee te geven, steunde een meerderheid de
verstrekkende motie van partijlid Van Erpers Roijaards. In oktober waren
de ledenonder bepaalde voorwaarden nog akkoord gegaan met Spuiforum.

Wat er nu precies gaat gebeuren is onduidelijk. Vandaag vergadert de
fractie over de ontstane situatie. Politiek gezien kan de PvdA eigenlijk
niet meer terug. Er zijn afspraken gemaakt met de andere collegepartijen
en bovendien heeft de raad al een eerste besluit genomen.

Crisis in Haagse PvdA
(AD/Haagsche Courant, 9 jul 2013)

DEN HAAG De Haagse PvdA is in een crisissituatie beland nu de leden
willen dat de gemeenteraadsfractie de eigen wethouders laat vallen en
volgende week tegen het plan Spuiforum stemt. Dezelfde ledenvergadering
die in oktober nog akkoord ging, stemde het project nu weg.

Marnix Norder `Alternatief is een opknapper van 140 miljoen euro’

Leden eisen dat fractie stopt met Spuiforum

In een luidruchtige en bij tijd en wijle chaotisch verlopende
vergadering in de Idazaal aan de Prinstraat kwamen voor- en
tegenstanders van het nieuwe cultuurcentrum aan het woord. Eigenlijk
kwamen er geen nieuwe inzichten op tafel. PvdA-wethouder Norder (bouwen)
hield vol dat het nieuwe complex met drie boven elkaar gelegen zalen
voor 181 miljoen euro kan worden gebouwd. Dat de stad tegelijk jaarlijks
minder uitgeeft aan cultuur is waar, volgens Norder, maar dat gaat om
andere, jaarlijks terugkerende bedragen. We moeten blijven investeren in
de toekomst van de stad.”

Maar de tegenstanders willen het dure gebouw dat in Las Vegas
thuishoort, zoals iemand opmerkte, gewoon niet. Zonde om de oude zalen
te slopen en niet uit te leggen aan de kiezer, zeggen ze.

Een van de redenen waarom de tegenstand veel sterker is geworden dan in
oktober, is dat er nu een op het eerste gezicht redelijk alternatief
ligt: het plan van de architectenwerkgroep Dooievaar. Dat gaat uit van
renovatie van de Spuizalen en de uitbreiding van het complex. Norder
riep veel weerstand op toen hij deze optie afdeed als `een opknapper
voor 140 miljoen euro’.

Maar toen waren de gemoederen al verhit geraakt. Dat kwam doordat voor-
en tegenstanders weinig respect toonden voor elkaars argumenten. Vooral
de tegenstanders hoonden alles weg wat de andere kant naar voren bracht.
En passant werd de wethouders ook nog eens verweten dat ze ongeoorloofde
druk op partijgenoten uitoefenen en meewerken aan `verkeerde’ besluiten
zoals de cultuurbezuinigingen en de nieuwbouw voor Eurojust in
Zorgvliet.

Gemeenteraadslid Jos de Jong verdedigde zich gedreven en zei dat de
fractie geen spelletjes speelt, maar alle voorstellen van b en w serieus
beoordeelt en terugstuurt indien nodig. Wethouder Henk Kool wendde zich
nog geëmotioneerd tot de leden en riep op de gelederen te sluiten, al
was het maar om de pers niet het plezier van een verdeelde PvdA te
gunnen. Tevergeefs. Vijf minuten later stemden 66 van de 119 aanwezigen
voor de motie – een dringend advies – om te stoppen met het Spuiforum.
Die fractie weet nu even niet meer hoe het verder moet.

PvdA’ers fel tegen bouw cultuurpaleis
(De Telegraaf, 9 jul 2013)

door Alexander Bakker

DEN HAAG, dinsdag

De komst van het cultuurpaleis in Den Haag is plotseling onzeker
geworden. De achterban van de PvdA heeft gisteravond tijdens een extra
ledenvergadering het omstreden plan van 181 miljoen euro weggestemd. –

Door het overduidelijke ‘nee’ van de achterban dreigt op het Haagse
stadhuis een bestuurscrisis. De tienkoppige PvdA-gemeenteraadsfractie
wordt nu gedwongen om op 18 juli tegen te stemmen, waardoor er geen
meerderheid meer voor het cultuurpaleis is.
PvdA-wethouder Henk Kool waarschuwde gisteren al voor ‘desastreuze
gevolgen voor het bestuur van de stad’.
Het was gisteravond tijdens het ter perse gaan van deze krant nog niet
duidelijk of de voltallige fractie de lijn van de massaal bijeengekomen
leden wil volgen.

Botsing
In de wandelgangen werd gisteravond al gesuggereerd dat de val van het
stadsbestuur geen ondenkbaar scenario is. Anderen verwachten alleen een
flinke politieke botsing met de andere coalitiepartijen en dat de PvdA
gestraft zal worden bij de begroting voor volgend jaar.
Verantwoordelijk wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) reageerde
enorm teleurgesteld: “Het is jammer dat we de achterban niet hebben
kunnen overtuigen.” Hij wil nog niet vooruitlopen op de mogelijke
politieke gevolgen van het overduidelijke ‘nee’.
Vicefractievoorzitter Bas Sepers, die Jeltje van Nieuwenhoven moest
vervangen omdat ze op de Malediven zat, is geschrokken van de uitslag.
Hij wil niet zeggen of de fractie de lijn van de leden zal volgen.
“Het is een zwaarwegend advies en daar gaan we serieus mee om. We gaan
de komende twee weken gebruiken om een pittige discussie te voeren in de
fractie.”
Reacties:
1. Op 2013-07-09 15:55:37 schreef Eduard:
Juichen we niet een beetje te vroeg?
2. Op 2013-07-09 16:11:55 schreef Jan uit Spoorwijk:
Dit brengt oude herinneringen terug.
http://www.denhaagtekijk.nl/vennepark.nl/archief.htm
Hoe zal de PvdAfractie zodadelijk reageren ???
Toverwoord is fractie Unanimiteit. We hebben al een tijdje niets meer van Murat Ersoy PvdA vernomen !!!! Hij stak indertijd zijn nek uit.
3. Op 2013-07-09 16:41:28 schreef Sjan Verrips:
Gelukkig! Ik hoop dat er nu wat meer geld wordt besteed aan het open houden van kleinere theaters en het subsidieren van culturele activiteiten. Het lijkt me ook wel eens tijd voor een andere wethouder op ruimtelijke ordening en wonen.
4. Op 2013-07-13 22:26:25 schreef martin:
Eerst even de raadsvergadering afwachten.
Geharde partijkaders geven niet zo makkelijk op.
5. Op 2013-07-14 02:08:14 schreef Jan uit Spoorwijk:
Ik denk dat GL gelijk krijgt met hun uitstel tot na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.