Spuiforum

Second opinion dodelijk voor Spuiforum

In opdracht van de Haagse Stadspartij heeft BBN adviseurs een second opinion uitgevoerd op de bouwkosten van het project Spuiforum. De Haagse Stadspartij heeft aan BBN gevraagd om zowel naar het nieuwbouwplan van Neutelings Riedijk Architects (NRA) als naar het renovatieplan van de werkgroep Dooivaar+ te kijken.

 

BBN acht de kans op een verdere toename van de bouwkosten reëel gezien de impact en risico’s die aan de doorgevoerde optimalisaties zijn verbonden. De conclusie van wethouder Norder dat de bouwkosten van het plan Neutelings Riedijk Architects na uitwerking niet of nauwelijks zullen toenemen wordt door BBN adviseurs niet gedeeld. Ook stelt BBN dat het Voorlopig Ontwerp nog te veel onduidelijkheden kent, met name ten aanzien van de uitwerking van de draagconstructie, akoestiek en de interne logistiek van personen en goederen. BBN begroot de meerkosten van het gewijzigde ontwerp op minstens 8,8 miljoen euro. Daarnaast worden een aantal door het college doorgevoerde bezuinigingen in het ontwerp sterk betwijfeld. BBN begroot deze bezuinigingen als een reëel risico van 6,4 miljoen euro. Op basis van deze inzichten wordt het ontwerp Spuiforum al snel 15 miljoen euro duurder dan aan de raad is voorgesteld.

De bouwkosten van het plan van werkgroep Dooievaar+ bedragen volgens BBN 105 miljoen. Als bijkomend voordeel van het Dooievaar+ plan stelt BBN dat dit plan gefaseerd uitgevoerd kan worden, waardoor de tijdelijke huisvesting van de gebruikers mogelijk is te voorkomen of tot een minimum beperkt zou kunnen worden.

De Haagse Stadspartij heeft het rapport van BBN aan alle fracties in de raad aangeboden om te betrekken bij de besluitvorming. Volgens fractievoorzitter Joris Wijsmuller bevestigt het rapport zijn eerdere stelling: “Als je een ontwerp 6.000 m2 groter maakt is het logisch dat het een stuk duurder wordt. Wat mij betreft stappen we snel over op plan B, het plan van Dooievaar+.”

BBN is een gerenommeerd onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in bouwkostenmanagement, en heeft erg veel ervaring met de bouw van (multifunctionele) theaters. Het bureau heeft de gemeente al eerder geadviseerd over het Spuiforum in de periode 2009-2011. Wijsmuller: “Vanuit die ervaring is juist dit bureau heel goed in staat om de kosten van het complexe project in te kunnen schatten.”

*‘Spuiforum pakt fors duurder uit’
(Cobouw, 10 jul 2013)

De bouw van een nieuw theater aan het Spui in Den Haag kost in
werkelijkheid minimaal 15 miljoen euro meer dan wordt voorgesteld in de
plannen van het college van Burgemeester en Wethouders. Dat blijkt uit
herberekening van de plannen voor het zogeheten Spuiforum.

BBN Adviseurs, dat zich onder meer richt op gebiedsontwikkeling, voerde in
opdracht van de Haagse Stadspartij een second opinion uit op de
bouwplannen. Het adviesbureau onderzocht zowel het plan voor nieuwbouw van
Neutelings Riedijk Architecten als een plan van de werkgroep Dooievaar+
voor renovatie van de bestaande bebouwing, namelijk
de Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater.
Volgens de adviseur is er een reële kans dat de bouwkosten aanzienlijk
hoger uitvallen dan gepland. “Het voorlopig ontwerp zoals nu is
gepresenteerd als zijnde het definitief ‘voorlopig ontwerp’, bevat nog te
veel onduidelijkheden”, zo staat in de rapportage van BBN. De kans op een
fikse stijging van de kosten verbindt het adviseurbureau aan
onduidelijkheden op het gebied van de uitwerking van de alternatieve
draagconstuctie, de bezuinigingen die zijn voorgesteld op de ruimte
akoestiek en de geluidswering. Ook de uitwerking van de interne logistiek
voor personen en goederen laat aan duidelijkheid te wensen over. Met als
gevolg dat kostenoverschrijdingen in het verschiet liggen.
Het plan van werkgroep Dooievaar+ daaregentegen biedt financieel betere
vooruitzichten. De kosten van nieuwbouw zijn door Burgemeester en
Wethouders begroot op ruim 181 miljoem euro terwijl de renovatie van de
bestaande bebouwing uitkomt op 105 miljoen euro.
Het Spuiforum moet het nieuwe onderkomen worden voor het Residentie Orkest,
het Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. De Anton
Philipszaal en het Lucent Danstheater beiden gebouwd in de jaren tachtig
van de vorige eeuw, moeten hiervoor wijken. Dat maakt de nieuwbouw zeer
omstreden. Hagenaars wijzen de plannen massaal af. Ook binnen
coalitiepartij PvdA is een meerderheid afwijzend. Tijdens een vergadering
van de ledenraad, afgelopen maandag, gaven de leden massaal aan dat de
gemeenteraad de steun aan de plannen moet intrekken. Wethouder Henk Kool
heeft inmiddels gewaarschuwd voor de politieke situatie die in dat geval
kan ontstaan.