Parkeergarage Tournooiveld is belachelijk

Opnieuw willen twee bouwbedrijven een nieuwe parkeergarage bouwen in het hart van het historische centrum. Nadat het plan voor een parkeergarage onder het Voorhout werd afgeschoten denken ze nu op het Tournooiveld een parkeergarage te kunnen bouwen voor 320 auto’s.

De bouw levert reële risico’s op voor de historische gebouwen aan het Tournooiveld, en er moeten 8 monumentale kastanjes gerooid worden. Bovendien zal een parkeergarage op die plaats nog meer autoverkeer de binnenstad in lokken.

De Haagse Stadspartij is fel tegen de aanleg en ziet de noodzaak van deze risicovolle ingreep niet in. Want op 200 meter afstand staat de Malieveldgarage met een capaciteit van 600 plaatsen doordeweeks voor meer dan de helft leeg. In het weekend zelfs vrijwel helemaal leeg. Ook is de loopafstand vanaf de Tournooiveldgarage naar bijvoorbeeld de middenstand op de Denneweg nauwelijks korter dan vanuit de Malieveldgarage.

“De aanleg van zo’n parkeergarage is compleet onverantwoord! Waarom is niet eerst
onderzocht waarom de Malieveldgarage, ondanks haar strategische ligging, niet beter benut kan worden?”, vraagt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij zich af. “Aan de loopafstanden kan dat liggen want met extra voetgangersuitgangen aan de Bosbrug-kant, en aan de Nieuwe Uitleg-kant zijn de loopafstanden vanaf het Malieveld
richting Denneweg zelfs een stuk korter dan vanaf het Tournooiveld!”

Groen licht voor Toernooigarage
De Telegraaf, 12 jul 2013

Van onze Haagse redactie DEN HAAG, vrijdag Na tien jaar gesteggel met
bomenliefhebbers is er eindelijk groen licht voor een parkeergarage in
de omgeving van het Lange Voorhout in Den Haag. Een politieke
meerderheid in de gemeenteraad staat positief tegenover een particulier
plan om een garage te bouwen onder het Toernooiveld. –
Tot nu toe zijn alle ideeën en plannen voor een ondergrondse
parkeervoorziening bij het Lange Voorhout met succes tegengehouden door
de bomenlobby. Dit voorjaar kreeg het stadhuis opnieuw de wind van
voren, toen bekend werd dat voor een particulier plan meerdere bomen
zouden moeten wijken in het bekende stukje historische binnenstad. Nu
het plan verplaatst is naar het naastgelegen Toernooiveld staan de
seinen wel op groen, zo bleek gisteren tijdens een commissievergadering.

Alleen oppositiepartij GroenLinks is fel tegen het plan en ziet liever
een voetgangersbrug komen boven de Koningskade om een betere wandelroute
te creëren naar de garage onder het Malieveld die vaak grotendeels leeg
staat. PvdA-raadslid Marieke Bolle grapte dat ze liever een ondergrondse
elektrische lopende band zou willen zien. De coalitiepartij ziet altijd
nog liever meer gebruik van parkeerplaatsen bij rijksgebouwen, maar
staat desondanks gematigd enthousiast tegenover het plan voor de
Toernooigarage.
De garage met 320 plaatsen en een fietsenstalling kan op veel steun en
enthousiasme uit de buurt rekenen. “Nu kunnen de vervallen
parkeerplaatsen gecompenseerd worden”, zei voorzitter Theo Heere van
bewonersorganisatie Buurtschap Centrum 2005. De Wassenaarse wethouder
Fatma Koser Kaya sprak in namens de Koninklijke Schouwburg: “Straks is
het mogelijk om een parkeergarage aan te prijzen bij onze bezoekers in
plaats van allerlei plekken in de binnenstad.”
De bouw kan nog niet gelijk beginnen. Het onderwerp komt later op de
agenda terug bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan.

Buurt juicht om garage
AD/Haagsche Courant, 12 jul 2013

DEN HAAG Ondernemers, culturele instellingen en bewoners van de
noordwestkant van de binnenstad hebben gisteren de Haagse politiek laten
weten dat ze staan te springen om een parkeergarage voor 320 auto’s
onder het Tournooiveld. `Zo kan dit pareltje van Den Haag zich verder
ontwikkelen.’

Arjen Lakerveld, raadslid `De potentie van dit deel van de stad is nu
ingeperkt’

Politiek ziet veel goeds in Tournooiveld-garage

Personen van diverse pluimage meldden zich gistermiddag in het stadhuis
als inspreker voor de vergadering van de raadscommissie Ruimte. Alle
zestien wilden zij hun zegje doen over het voornemen van een
ontwikkelaar om een ondergrondse parkeergarage te realiseren naast de
Amerikaanse ambassade. Een grote meerderheid van hen vindt dat die
garage er moet komen.

Het Haagse college van burgemeester en wethouders liet een week of tien
geleden al weten `in beginsel positief’ tegenover het initiatief van
Sens Real Estate en Dura Vermeer te staan. Deze bedrijven gingen eerst
voor een parkeergarage onder het Lange Voorhout, maar dat leverde zoveel
verzet op dat het plan om onder dit beroemde stukje Den Haag aan de slag
te gaan sneuvelde.

Voor een Tournooiveld-garage was gisteren in de commissie – al waren er
ook zeker kritische kanttekeningen – bij een politieke meerderheid
optimisme te bespeuren. Voorstander Arjen Lakerveld (VVD) stelde dat de
huidige parkeerproblemen – de afgelopen jaren zijn er 400 plekken in de
omgeving gesneuveld – `de potentie van dit gebied inperken’.

Voorzitter Paul Corten van de Binnenstads Ondernemers Federatie gaf aan
dat de grootwinkelbedrijven rond de Grote Marktstraat netjes in de buurt
van parkeergarages zitten, maar dat de kleinere ondernemers – `de
couleur locale in het winkelbestand’ – aan de noordwestzijde van het
koopcentrum er wat dat betreft bekaaid vanaf komen. Ook
Denneweg-ondernemers en de Kamer van Koophandel onderstreepten het
economisch belang van beter parkeren in deze buurt. Cultuurinstellingen
als de schouwburg en Diligentia/Pepijn alsmede de Vrienden van het Lange
Voorhout deden hetzelfde.

Sens Real Estate en Dura Vermeer krijgen maximaal twee jaar de tijd om
hun voorstel te vervolmaken. Zo moeten ze de positie van de
garage-inritten beter in het straatbeeld inpassen. Als de
ontwikkelcombinatie daarin slaagt, kan het bestemmingsplan worden
veranderd. Uiteraard gelden dan de gebruikelijke inspraak- en
bezwaarmogelijkheden.

Steun voor garage Toernooiveld
(Den Haag Centraal, 18 jul 2013)

De bouw van een parkeergarage onder het Toernooiveld kan rekenen op een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De garage moet plaats gaan bieden aan 320 auto’s. Aan de bouw is een lange verhitte discussie voorafgegaan. Eerdere plannen voor een garage onder het Lange Voorhout sneuvelden. Voor- en tegenstanders bestookten elkaar met argumenten. Vooral het tweemaal verplanten van de bomen, waarvan de meeste de status van monument hebben, stuitte op verzet. Uiteindelijk hakte het college van b en w dit voorjaar de knoop door: er komt definitief geen parkeergarage onder het Lange Voorhout.

De particuliere bouwers SENS Real Estate en Dura Vermeer weken vervolgens uit naar het Toernooiveld. De fracties van GroenLinks en de Haagse Stadspartij blijven zich verzetten. GroenLinks heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van een loopbrug over de Koningskade. Bezoekers aan theaters en musea zouden dan hun auto’s onder het Malieveld moeten parkeren om vervolgens via de loopbrug richting Voorhout te
wandelen. GroenLinks is ook tegen omdat er acht karakteristieke kastanjes gekapt
moeten worden. “En een parkeergarage trekt verkeer aan, wat niet goed is voor de
luchtkwaliteit”, aldus het GroenLinks raadslid Kapteijns vorige week tijdens een
raadsdebat. De parkeergarage onder het Toernooiveld zal worden ontworpen door de
Spaanse architect Joan Busquets.
Reacties:
1. Op 2013-07-19 21:36:55 schreef Joost Boom:
Die 8 kastanjebomen staan niet op de lijst van monumentale bomen, maar het moet mogelijk zijn om bij een eventuele aanleg van een garage die bomen te sparen want ze staan zeer dicht bij de bestaande bebouwing. Dit desnoods met wat minder parkeerplaatsen, dat getal moet niet heilig zijn. In beginsel is zo’n garage niet slecht voor de economie van de stad, en een goede parkeerplek leidt wellicht tot minder vervuiling want auto’s gaan geen rondjes draaien om een plek te vinden. En gevaar voor gebouwen, dat weet elke bouwer dat zoiets voorkomen moet worden. Door flankerende maatregelen af te dwingen kan uw partij meer winnen dan alleen maar ’tegen’ te zijn. Use your brains!
2. Op 2013-07-20 23:47:44 schreef Enny Kleikamp:
Den Haag is een stad aan zee, daar loopt ’t autoverkeer altijd ooit vast.
Creëer niet nog meer gelegenheid voor nog meer auto’s in de binnenstad, maar investeer in een heel frequent, goedkoop en toegankelijk openbaar vervoersnet, goede verbindingen met de bestaande garages en een goed fiets netwerk.
In Tokio (Den Haags grote voorbeeld 🙂 werkt dat ook.