Spoorviaduct over de Trekvliet wordt monument

Bijna drie jaar geleden diende Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, een motie in om te onderzoeken of het spoorviaduct over de Trekvliet kon worden aangewezen tot gemeentelijk monument. Na heel veel onderzoek staan alle seinen nu eindelijk op groen. Eigenaar ProRail is na intensief onderzoek akkoord en ook de afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente is ronduit positief. Op 2 februari gingen wethouder Robert van Asten van Monumentenzorg, regiodirecteur Helga Cuijpers van ProRail en raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij op de foto om dit feit te vieren.
De conclusie van Monumentenzorg over de waarde van de spoorbrug luidt:
“Voor Den Haag is dit spoorviaduct in neorenaissancestijl uniek. De cultuurhistorische kwaliteit van het viaduct is vergelijkbaar met die van het enige jaren later gerealiseerde station Hollands Spoor en de vlakbij gelegen, bewaard gebleven gebouwen van de 2e gemeentelijke gasfabriek. In combinatie met het water van de Trekvliet vormt het viaduct een fraai ensemble als toegang tot de Binckhorst. Vanuit cultuurhistorisch perspectief waardeert de afdeling Monumentenzorg en Welstand het spoorviaduct hoog en is daarom van mening dat hij voldoet aan de criteria van de monumentenverordening Den Haag.”
De complete cultuurhistorische waardebepaling is hier te vinden: