Sociale woningbouw in Benoordenhout geschrapt

Tot verbijstering van de Haagse Stadspartij zijn de sociale woningen die in het nieuwe poortgebouw van Bronovo zouden komen geschrapt. Dit valt op te maken uit de plannen waarmee de projectontwikkelaar momenteel adverteert.

Begin 2017 heeft het vorige college van B&W een Plan Uitwerkings Kader vastgesteld voor de locatie van het poortgebouw van het Bronovo ziekenhuis in Benoordenhout. In dit besluit is vastgelegd dat 30% van de woningen in de sociale betaalbare voorraad moeten vallen. Twee jaar later blijkt dat er nul sociale woningen gebouwd gaan worden en de goedkoopste woningen 570.000 euro gaan kosten, naast een aantal nog duurdere penthouses en zorgwoningen waarvoor minimaal 3.500 euro per maand moet worden betaald.

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Dit is ongehoord. We hebben hier keiharde afspraken over gemaakt en die worden nu schaamteloos geschonden. Benoordenhout telt nu in z’n geheel 1% sociale woningen en blijft op deze manier een ghetto voor de happy few. Als we segregatie willen aanpakken zal er juist in deze wijk ook sociaal gebouwd moeten worden.”

Eerder al liet wethouder Revis (VVD) de afgesproken sociale woningen in het Spuikwartier schrappen en uit de recente jaarrekening blijkt dat de bouwproductie ver achter blijft bij de behoefte aan sociale woningen. Bos: “Revis laat z’n oren hangen naar het grote geld van de vastgoedwereld en laat keer op keer de 30% sociale woningbouwnorm los.”

In schriftelijke vragen heeft Peter Bos het college opgeroepen om zich alsnog aan de afspraken mbt sociale woningbouw in Benoordenhout te houden.

Hieronder de schriftelijke vragen:
Datum: 16 april 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de bouwbijlage van Den Haag Centraal van 11 april 2019 staat een advertentie van Frisia Makelaars voor nieuwe dure appartementen in het Poortgebouw bij Bronovo. Eerder heeft het college hiervoor op 21 maart 2017 het Planuitwerkingskader (PUK) Bronovolaan 1a t/m d (RIS296553) vastgesteld en met de raad besproken. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het door Frisia Makelaars geadverteerde plan voor het Poortgebouw bij Bronovo?

2. Kan het college bevestigen dat in de PUK van 17 maart 2017 als verplichting is vastgelegd dat op deze locatie circa 30% van de appartementen als sociale huurwoningen volgens de geldende regels voor toewijzing door woningcorporaties moeten worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?

3. In het PUK is eveneens vastgelegd dat de uiteindelijke koper er zelf verantwoordelijk voor is dat zijn planuitwerking voldoet aan het kader voor het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing en dat dit door het college wordt getoetst. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college bevestigen dat er in het plan 31 koopwoningen worden gerealiseerd waarvan 28 appartementen vanaf €570.000 v.o.n., 3 penthouses vanaf €995.000 v.o.n. en 0 sociale huurwoningen en daarnaast op de begane grond 18 zorgstudio’s welke vanuit Claris Zorggroep B.V. verhuurd zullen worden voor minimaal 3.500 euro per maand (voor woon- en leefkosten)? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt het college mijn constatering dat woningzoekenden die zijn aangewezen op een woning uit de sociale sector straks niet terecht kunnen in het Poortgebouw? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe kan het dat de ontwikkelaar zich niet houdt aan de afspraken uit de PUK m.b.t. 30 % sociale huurwoningen?

7. Op welke wijze heeft het college toegezien dat de 30% sociale huurwoningen gerealiseerd worden?

8. Is het college bereid om de afspraken over 30% sociaal alsnog te handhaven? Zo nee, waarom niet?

9. Welke andere sociale woningbouwprojecten zijn er momenteel in Benoordenhout in ontwikkeling?

10. Is het juist dat het aandeel corporatiewoningen in Benoordenhout slechts 1% bedraagt?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.