Haagse Stadspartij: “Maak plannen Binnenhof openbaar”

De afgelopen tijd is er veel informatie uitgelekt over de renovatie van het Binnenhof. Ook is er veel gedoe over architecten die ontslagen worden, toenemende kosten en ruzies tussen parlement en het Rijksvastgoedbedrijf. De democratische controle lijkt zoek. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft in schriftelijke vragen aan het Haagse college van B&W om opheldering gevraagd aangezien de gemeente Den Haag te vergunningen moet beoordelen en verlenen en de impact voor de stad groot is.

Peter Bos: “De roep om meer openbaarheid rond de plannen wordt steeds luider. Op dit moment is een onthutsend beeld ontstaan van een totaal uit de hand gelopen project. Maar ook onze Haagse burgers hebben recht op goede informatie over de verbouwing van het parlement en moeten inspraak kunnen leveren. Het gaat nota bene over het hart van onze democratie.”

Peter Bos heeft ook vragen over de plannen van wethouder Richard de Mos om tijdens de bouw allerlei attracties op te tuigen. Bos: “Ook de wethouder houdt op dit vlak de kaarten tegen de borst. Geheimhouding is de norm. Dit college zet steeds vaker de stad voor een voldongen feit. Contracten eerst tekenen en daarna pas de burgers betrekken.”

Hieronder de vragen:

Datum: 9 april 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In 2016 besloot de Eerste en Tweede Kamer om het complex van het Binnenhof sober en doelmatig te renoveren. De planvorming werd door minister Blok geheim verklaard. Daardoor is het tot op heden niet mogelijk om de plannen en achtergronden van de renovatie in te zien en te lezen. In de afgelopen periode zijn er via meerdere kanalen delen van het ontwerp en ontwerpproces uitgelekt. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college op de hoogte van de artikelen in het AD (bijlage 1) over de renovatie?

2. Kloppen de verhalen in de media over de planvorming? Is er inderdaad sprake van grotere ingrepen dan eerder gecommuniceerd?

3. Kan het college aangeven hoe ver de planvorming is gevorderd? Is er inmiddels een vergunningaanvraag ingediend, behandeld of afgegeven?

4. Als het college de bovenstaande twee vragen niet wil of kan beantwoorden vanwege de opgelegde geheimhouding kan de gemeente dan aangeven waarom ook deze informatie geheim is?

Het Binnenhofcomplex speelt een centrale rol in onze landelijke politieke besluitvorming en is van groot belang voor onze stad. Het is van belang om de ontwikkelingen hier te kunnen beoordelen en bediscussiëren. Er is een steeds luidere roep om de plannen – eventueel geredigeerd– openbaar te maken. (zie ook uitzending Buitenhof – bijlage 2)

5. Steunt het college deze breed gedragen oproep van onder andere oud-wethouder Adri Duivesteijn? Is het college bereid om de Rijksoverheid en specifiek het Rijksvastgoedbedrijf aan te spreken op de overdreven geheimhouding? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt het college mijn mening dat bij een verdere geheimhouding van stukken met betrekking tot de renovatie, de geruchten en het lekken van informatie alleen maar zal toenemen. Zo nee, waarom niet?

7. Bewoners en andere belanghebbenden hebben recht op inzage in de plannen aangezien zij geschaad kunnen worden in hun belangen. Hoe gaat het college dit recht waarborgen?

Daarnaast ontwikkelt de gemeente in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf ideeën om het complex ook tijdens de verbouwing interessant te houden voor bezoekers. De wethouder ESB houdt deze plannen voorlopig ook geheim. Deze plannen hebben echter ook een grote impact op de leefbaarheid van het omliggende gebied.

8. Is het college bereid openheid te geven over de ideeën die er momenteel onderzocht worden om het gebied aantrekkelijk te houden voor bezoekers? Zo nee, waarom niet?

9. Hoe worden de bewoners en andere belanghebbenden betrokken bij deze ontwikkelingen?

10. Gezien het uitzonderlijke publieke karakter van het complex en de Hofvijver gaat het hier niet alleen om het betrekken van de direct belanghebbenden. Hoe betrekt de gemeente de rest van de inwoners van ons land bij de planvorming?

11. Is het college het eens met de stelling dat de plannen voor de ontwikkeling en renovatie van publieke gebouwen zoveel mogelijk in de openbaarheid dient te gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos

Haagse Stadspartij

Zie:

1.        https://www.ad.nl/politiek/architect-binnenhof-aan-de-kant-gezet~a127246e/

2.        https://www.ad.nl/politiek/architectenrel-binnenhof-eist-nieuw-slachtoffer~a193d40f/

3.        https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_15339949~verbouwing-binnenhof~.html

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.