Midden in Transvaal was lange tijd een kinderopvang gevestigd, met daarboven sociale huurwoningen. Na sluiting van de kinderopvang is de ruimte door de gemeente verhuurd aan kleine bedrijfjes. Zonder overleg met de gebruikers en de buurtbewoners is het gebouw inmiddels door de gemeente verkocht. De nieuwe eigenaar wil er kleine woningen van maken.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer stelt vragen bij deze gang van zaken: “Het stadsbestuur zegt haar grondpositie en gebouwen zorgvuldig te willen gebruiken, maar hier lijkt men voor de hoogste winst te zijn gegaan. Juist in de kwetsbare wijken kan de gemeente met een zorgvuldige inzet van haar vastgoed de wijkeconomie en het verblijfsklimaat stimuleren”.  De raadsleden Peter Bos en Fatima Faïd hebben daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen: Verkoop Majubastraat 2k
Indieners: Peter Bos, Fatima Faïd

Datum: 4-9-2019
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij heeft verschillende klachten ontvangen van bewoners uit de Majubastraat over de verkoop van het perceel Majubastraat 2k. Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

 1. Hoe lang is het pand Majubastraat 2k in bezit geweest van de gemeente?
 2. Wat was de boekwaarde in 2018?
 3. Is er bij de verkoop winst gemaakt? Zo ja hoeveel? En als de koop nog niet rond is, hoeveel winst verwacht de gemeente bij de verkoop te maken?
 4. Welke voorwaarden zijn er bij de verkoop gesteld aan de koper?
 5. Zijn er planologische wijzigingen in het vooruitzicht gesteld aan de koper?
 6. Is het afgeven van een splitsingsvergunning in het vooruitzicht gesteld aan de koper?
 7. Is de koper bekend bij de gemeente? Zowel in positieve of negatieve zin? Zijn er in het verleden problemen geweest bij andere objecten in bezit van de koper?

De wijk Transvaal – en ook specifiek deze plek – wordt geplaagd door overbewoning en overlast in de openbare ruimte. Volgens de ingediende aanvraag beginseluitspraak ( zie bijlage ) wil de nieuwe eigenaar 9 woningen realiseren in het pand. De bewoners van de woningen erboven waren hiervan niet op de hoogte.

 1. Waarom zijn de bewoners niet ingelicht over het voornemen van de gemeente om de locatie te verkopen?
 2. In de wijk is behoefte aan kleinschalige kantoorruimte voor beginnende ondernemers. Dit programma schept ruimte voor lokale ondernemers, versterkt zo de economie en draagt niet bij aan vergroten van de druk op de openbare ruimte. Waarom is dit niet als uitgangspunt genomen voor de verkoop en het toekomstige gebruik van deze locatie?
 3. Waarom is de locatie – als het college er graag woningen wil – niet aangeboden aan verschillende sociale woningbouwcorporaties? Bijvoorbeeld om te beginnen aan de eigenaar van de bovenliggende woningen?
 4. Geldt het splitsingsverbod in dit geval?
 5. Is het college het met mij eens dat de bewoners moeten worden betrokken bij de ontwikkelingen in hun wijk? Zo ja, waarom is de wijk dan geen kans gegeven alternatieven aan te dragen voor deze locatie in gemeentebezit?
 6. Waarom is er in Den Haag bij de verkoop van gemeentepanden nog geen ‘right to challenge’ ingevoerd?
 7. Is de gemeente bereid met het ‘right to challenge’ te experimenteren in de kwetsbare wijk Transvaal?
 8. Is de gemeente bereid de koop ongedaan te maken om alsnog bewoners de kans te geven alternatieven te ontwikkelen op deze locatie?
 9. Is de gemeente bereid de huidige bestemming te handhaven en niet mee te werken aan de realisatie van woningen en / of kamerverhuur?
 10. Is de gemeente bereid de nieuwe eigenaar te sommeren samen met de bewoners een plan te ontwikkelen voor dit pand als het ongedaan van de koop niet (meer) kan of als het college dat niet wil?
 11. Het college stelt dat de gemeente slechts weinig grond en panden in bezit heeft om ontwikkelingen in de stad te sturen. Waarom gaat zij bij de verkoop van panden dan uit van de maximale winst in plaats van te sturen op programma dat van meerwaarde is voor de omgeving?

Peter Bos, Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

In de pers
Dagblad070

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.