Schriftelijke vragen: Kluisjescontrole 

Op donderdag 24 september 2020 vonden er onaangekondigd kluisjescontroles plaats op het Hofstede College in Den Haag. De politie assisteerde tijdens de controle. Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij heeft het college om opheldering gevraagd en de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Schriftelijke vragen: Kluisjescontrole
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

 1. Wie had regie in dit specifieke geval van de kluisjescontrole? 
 2. Hoe vaak heeft de politie Haaglanden de regie gehad bij kluisjescontroles?
 3. Wat is een aanleiding om kluisjescontroles uit te voeren? En wanneer zijn deze gegrond? 
 4. Worden ouders op de hoogte gesteld van kluisjescontrole?
 5. Wat is de procedure bij het vinden van ongewenste voorwerpen? Hoe wordt er gehandeld bij het vinden van ongewenste voorwerpen in de kluisjes van minderjarigen?
 6. Hoe wordt er bepaald welke kluisjes wel of niet worden gecontroleerd op het Voortgezet Onderwijs in Den Haag? Van welke criteria is er sprake wanneer er wordt besloten kluisjes te controleren? Hoe worden deze criteria opgesteld?
 7. Hoe worden kluisjes geselecteerd? Hoe wordt gewaarborgd dat er geen sprake is van etnische profilering op het Voortgezet Onderwijs in Den Haag?
 8. Op welke juridische gronden worden deze controles uitgevoerd?
 9. Op grond van welke bevoegdheid werd er gecontroleerd?
 10. Als de politie een verdachte op het oog heeft wat is het protocol om een school binnen te vallen? Welke rol kan of moet de school hierin vervullen en dan met name in het kader van de fysieke veiligheid van andere scholieren?
 11. Worden dit soort kluisjescontroles op willekeur gedaan of is hier duidelijk protocol voor? Zo ja, welke is dat, hoe wordt dit gemonitord en gecontroleerd? 
 12. Wanneer is een kluisjescontrole succesvol?
 13. Hoe wordt de privacy van de leerlingen gewaarborgd?
 14. Wie faciliteert deze controle? Is de politie uitvoerend of ondersteunend?
 15. Welke stappen worden er ondernomen wanneer er ongewenste voorwerpen worden gevonden? Doet de school (Voortgezet Onderwijs in Den Haag) aangifte of ligt het aan de ernst van de zaak? 
 16. Is dit een preventiemethode? Zo ja, wanneer is deze preventiemethode ingevoerd? Zo nee, waarvoor dient deze?
 17. Hoe vaak zijn er de afgelopen 3 jaar verboden zaken gevonden in een schoolkluisje? En hoe vaak bij minderjarigen?
 18. Waar vinden de kluisjescontroles zich plaats in Den Haag? Alleen op middelbare scholen of ook elders?
 19. Hoe vaak was dit bij een algemene controle waarbij de school leidend was?
 20. Hoe vaak zijn er verboden zaken in kluisjes aangetroffen bij een controle waarbij politie aanwezig was? Dus dat de politie een verdachte al op het oog had? Zijn kluisjescontroles een vast onderdeel bij een opsporingsbevel van minderjarigen?
 21. Hoe vaak worden deze kluisjescontrole uitgevoerd op Voortgezet Onderwijs scholen in Den Haag? 
 22. Scholen zijn pedagogische instituties en moeten een veilige omgeving zijn voor jongeren. Waarom wordt er gekozen voor een invasieve maatregel zoals kluisjescontroles en niet voor een meer pedagogische benadering van minderjarige kinderen? 
 23. Is er nazorg voor jongeren waarbij er een kluisjescontrole heeft plaatsgevonden?
 24. Voor veiligheid op scholen worden er veiligheidsconvenanten opgesteld. Wat voor rol heeft de gemeente Den Haag hierin?
 25. Wat zijn de belangrijkste punten voor de gemeente wanneer een veiligheidsconvenant wordt opgesteld?
 26. Hoe vaak wordt dit beleid door scholen geëvalueerd (graag per school). Denk aan de medezeggenschapsraad/ouders/gemeente/politie/welzijn? 

Fatima  Faïd
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.