Schriftelijke vragen: Gebrek aan afvalbakken in Wijkpark Transvaal

Op social media zien wij steeds meer dat Hagenaren foto’s verspreiden en/of meldingen maken zwervend afval en overvolle ORAC’s. De Haagse Stadspartij zet zich in om álle wijken schoon en leefbaar te maken en te houden. Hieronder zijn de schriftelijke vragen die wij hebben ingediend om het tekort aan afvalbakken aan te pakken in het Wijkpark Transvaal. Na de snelle actie om De Verademing van extra afvalbakken te voorzien hopen we dat er net zo snel actie wordt ondernomen voor extra bakken in het Wijkpark Transvaal. #RichardRuimtOp

Het raadslid mevrouw Faid heeft op 10 juli 2019 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Haagse Stadspartij ontvangt meldingen dat er een tekort is aan prullenbakken in het Wijkpark Transvaal. Het stadspark is geliefd onder inwoners en wordt bij mooi weer gebruikt als picknicklocatie. Helaas zorgt het gebrek aan afvalbakken voor een rommelig aanblik. Verpakkingsmaterialen en etensresten worden rondom de al snel overvolle prullenbakken gedumpt. Dit waait deels weer uit door het park en de aangrenzende buurt. Het plaatsen van extra afvalbakken kan de situatie sterk verbeteren.

1. Is het college op de hoogte van de situatie in het Wijkpark Transvaal?

Het wijkpark is een geliefde verblijfsplek in Transvaal. Normaal gesproken is het park schoon en zijn er (ruim) voldoende Haagse afvalbakken voor de bezoekers van het park beschikbaar. Tijdens evenementen en op drukke zondagen kan het echter voorkomen dat er op die specifieke momenten onvoldoende capaciteit is. De ervaring leert overigens dat helaas niet iedere bezoeker van het wijkpark de moeite neemt om zijn / haar afval in een afvalbak te deponeren; deze handelswijze leidt tot een toename van zwerfafval in het wijkpark.

2. Kan het college zo snel mogelijk zorgdragen voor een nette uitstraling van het stadspark en de chaos die is ontstaan opruimen?

De afvalbakken in het Wijkpark Transvaal worden dagelijks en in het weekend door de Haeghe groep (Omnigroen) geleegd. Ook wordt indien nodig gebruik gemaakt van een zwerfafvalzuiger.

3. Is het college bereid extra afvalvoorzieningen te realiseren in het park om het probleem structureel op te lossen?

Zie antwoord bij vraag 1. Aanvullend wordt bekeken of de spreiding van de afvalbakken over het wijkpark geoptimaliseerd kan worden. Tevens zullen een paar extra afvalbakken worden geplaatst in de nabijheid van de Bulgaarse winkel op de Schalkburgerstraat, die met name op zondagen veel klandizie trekt.

4. Ziet het college nog overige oplossingen om het zwerfvuil uit Wijkpark Transvaal te weren?

Het college zet in op een seizoensgebonden aanpak voor aan de Haagse Markt gerelateerde vervuiling. Met deze aanpak wordt ingezet op het tegengaan van zwerfafval in een groter gebied dan alleen de markt. Deze aanpak heeft ook effect op en rond het Wijkpark.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                       de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer               Pauline Krikke