“Koppelen van WMO bestanden met die van Sociale Zaken onacceptabel”

Bert van Alphen (GroenLinks), wethouder van Sociale zaken, Armoede en Maatschappelijke opvang heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin hij aankondigt dat er in Den Haag een intensiveringsslag gaat plaatsvinden bij handhaving en fraude van Sociale Zaken. Het is echter niet duidelijk welke signalen de wethouder heeft om aan te nemen dat het huidige zeer uitgebreide pakket van maatregelen niet voldoet. Er zal onder andere sprake zijn van het “versterken en verbinden” van de handhavingsketens.

Bij dit punt wordt ook ‘verbinding’ gezocht binnen het sociaal domein. Dit betekent dat via bijvoorbeeld de WMO-consulent informatie terecht komt bij handhaving en fraude van Sociale Zaken. De Haagse Stadspartij is geschokt dat dit college van plan is om uit te zoeken op welke manier hulp- en dienstverleners ingezet kunnen worden om informatie over handhaving en fraude te verschaffen. 

Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij: “Als basis voor goede hulpverlening is vertrouwen een van de belangrijkste pijlers. Door deze vormen van doorgeslagen repressief beleid lopen we het risico dat kwetsbare mensen hun vertrouwen in de hulpverlening verliezen en geen hulp zoeken met alle gevolgen van dien.”

“Het is belangrijk dat we verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld en dat fraude hard aangepakt wordt. Fraude ondermijnt het solidariteitsprincipe. Maar we willen zeker geen stad worden waarin mensen, die kwetsbaar en afhankelijk zijn van een uitkering, bij voorbaat verdacht zijn.