Haagse Stadspartij wil oplossing voor unieke kinderopvang bij Haga Ziekenhuis

De kinderopvang op het terrein van het Haga Ziekenhuis dreigt te verdwijnen. Dat is zorgwekkend, want deze opvang is bijzonder omdat er zowel kinderen met als zonder zorgvraag in dezelfde groepen zitten. Dit kan door een unieke samenwerking met een medisch kinderdagverblijf. Daarnaast maakt veel personeel van het ziekenhuis gebruik van de opvang. Ook worden er in de omgeving veel woningen gebouwd. Daarom stelde fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de Haagse Stadspartij vragen aan wethouder Revis (VVD) in de raadscommissie Ruimte van 17 juli 2019. De wethouder gaf aan dat de gemeente geen partij is en legde de bal bij kinderopvangorganisatie 2Samen en de projectontwikkelaar. Daar leggen wij ons niet bij neer. Hieronder de vragen die Tim de Boer stelde aan de wethouder:

Rondvraag sluiten kinderopvang bij Haga ziekenhuis

Afgelopen weekend stond er een artikel bij omroep West (https://www.omroepwest.nl/nieuws/3864188/Boosheid-over-sluiting-kinderopvang-bij-HagaZiekenhuis) over het sluiten van de kinderopvang 2 in de wolken bij het Haga Ziekenhuis.

Deze locatie wordt door 160 kinderen bezocht. En het mooie van deze locatie is dat ook kinderen die extra zorg nodig hebben er terecht kunnen door samenwerking met Kombino. Voor de ouders van deze kinderen is de nabijheid van het Juliana Kinderziekenhuis een extra geruststelling. Ook veel personeel van het Hagaziekenhuis brengt hun kinderen naar deze opvang.

Over het sluiten van de locatie heeft de HSP de volgende vragen:

1.Volgens de plannen uit 2016  ( zie RIS294393 Bijlage Herzien projectdocument Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan) zou de ontwikkelaar er alles aan doen om te zorgen dat het KDV definitief in dit gebied gevestigd zou worden. Waarom is dat niet gelukt?

2. Is het college het met de Haagse Stadspartij  eens dat een Kinderdagverblijf op deze locatie een belangrijke meerwaarde biedt voor de nieuwe bewoners en het personeel van het Haga Ziekenhuis?

3. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat de gecombineerde opvang van kinderen met en zonder zorgvraag bijdraagt aan een inclusieve stad?

4. Wanneer was duidelijk dat het terrein 1 januari leeg moet worden opgeleverd?

5. Is het college bereid in gesprek te gaan met de eigenaar en projectontwikkelaar, 2samen en het Haga Ziekenhuis om de sluiting uit te stellen?

6. Is het college bereid samen met de betrokkenen om de tafel te gaan zitten om alsnog te komen tot een definitieve vestiging van 2samen in of in de nabijheid van het plangebied?​

1 Response
  1. Ineke van Luxemburg

    Goedemorgen,
    Ik heb dit bericht op 15 juli jl verzonden naar RTVWest en 2Samen. “Heel erg dat deze opvang weg moet. Juist nu er, ook in verband met de nieuwbouwwoningen, steeds meer opvang nodig is in deze regio. De locatie is perfect! Suggestie: Zet de portakabins, of vaste nieuwbouw die daarmee blijvend is, iets verderop in het park, op de plek van het noodparkeerterrein dat daar tijdelijk is ingericht. #goedalternatief”
    De opvang zat eerst in het voormalig oogziekenhuis en is nu “tijdelijk” verplaatst naar de huidige locatie. Er is eerder besproken dat de opvang terug zou keren in de nieuwbouw.
    Hartelijk bedankt dat u een oplossing wil zoeken voor deze unieke kinderopvang.