Met een extra impuls van 50 miljoen euro hoopt de gemeente de herontwikkeling van de Binckhorst vlot te trekken. Het geld wordt gebruikt om de karakteristieke industriële Binckhorsthaven te ontmantelen zodat de geplande woningbouw kan doorgaan. De plannen hiervoor waren gestrand bij de Raad van State. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is zwaar teleurgesteld: “Het iconische hart wordt uit de Binckhorst gerukt en het kost ons ook nog een hoop geld”.

In het debat met wethouder Anne Mulder (VVD) in de raadscommissie bleek dat het extra geld wordt gebruikt om de asfaltcentrale van de HAC en de betoncentrale van Cementbouw uit het gebied te laten verdwijnen. Bos: “De garantie van het gemeentebestuur dat alle bedrijvigheid in de Binckhorst kon blijven en geen belemmering zou zijn voor woningbouw blijkt niets waard. Het doel van het Omgevingsplan Binckhorst is totaal mislukt.”

Onduidelijk is waar de twee bedrijven naar toe gaan. Bos: “Volgend jaar moeten ze vertrokken zijn. Tot overmaat van ramp wordt de gemeente -ondanks de miljoenenuitkoop- geen eigenaar van de grond. Het gevolg is dat bouwbedrijf BAM (eigenaar van de asfaltcentrale) nu kan gaan speculeren met de grond, schandalig”. Het geld komt uit de Woningbouwimpuls Asfaltcentrale, waarvoor gemeente en Rijk ieder € 25 miljoen belastinggeld neertellen.

De Haagse Stadspartij zet zich al lange tijd in voor behoud van het rauwe karakter en het industriële erfgoed van het gebied. Peter Bos: “De Haagse Asfaltcentrale is inmiddels ruim 50 jaar gevestigd in de Binckhorsthaven en vormt samen met de betoncentrale één van de laatste grootschalige industriële vestigingen in de stad. Samen met de karakteristieke Escherhal, het kraanspoor met de havenkranen en de aanmerende schepen is dit het iconische hart van de Binckhorst.”

In de raadscommissie werden daarnaast nog veel andere zaken besproken zoals de eis van 30% sociale woningbouw, het groenplan, de toekomst van het culturele bedrijfsverzamelpand MOOOF, het behoud van de Escherhal, het ontbreken van participatie, de roeiverenigingen, de woonarken en bedrijfsschepen aan de Jupiterkade, de plannen voor de Maanweg en Junopark, het waterfrontpark etc.

In de gemeenteraad van 25 november 2020 werden de plannen van het college voor de asfaltcentrale door de meerderheid van de raad gesteund. Een motie van de Haagse Stadspartij om het karakter van de Binckhorsthaven te behouden werd aangenomen.

Hieronder de inbreng van raadslid Peter Bos in de commissie:

Voorzitter,

We zijn twee jaar verder sinds de vaststelling van het Omgevingsplan door de raad. Een historisch moment, zei ik toen.

“Hier vindt je havens met grote kranen, de meest uiteenlopende bedrijven, industrieel erfgoed, een dierencrematorium, een begraafplaats, een middeleeuws kasteel, de oude voormalige gasfabriek, de afvalcentrale van de stad, kantoren, nieuwe verrassende horeca, broedplaatsen, ruige feesten in teknoclubs, de Trekvliet, een bierbrouwerij, kippen, drukkerijen, en noem maar op. Dat opwindende en ruige karakter van de Binckhorst willen we zo goed mogelijk behouden. Ik denk dat er een plan ligt dat recht doet aan de bestaande bedrijven en kwaliteiten van de Binckhorst, dat ruimte biedt aan nieuwe ontwikkelingen, maar we moeten ook zeer waakzaam zijn.” Dat zei ik toen. Vandaag, twee jaar en twee colleges verder, ben ik een stuk somberder gestemd. De oorzaak is dat dit college er niet in is geslaagd om de bestaande bedrijvigheid te handhaven. De belofte dat de woningbouw kon worden gecombineerd met de industrie en bedrijvigheid wordt niet waargemaakt. En daar waar het met wat moeite zou kunnen, kiest het college toch voor de veilige weg. Dit is niet je nek uit steken en lef tonen, nee, dit is kiezen voor de burgerlijke truttigheid van een Vinexwijk, kiezen voor de projectontwikkelaars en daar ook nog tientallen miljoenen belastinggeld voor inzetten. Een dubbele klap dus: Het iconische industriële hart wordt uit de Binckhorst gerukt en het gaat ons en daarmee de belastingbetaler ook nog heel veel geld kosten.

In eerste instantie was het college nog van plan om met een hogere schoorsteen de geurbelasting van de asfaltcentrale te verminderen. Daarmee zou een acceptabel woonklimaat blijven bestaan. Uit de stukken blijkt dat er met een hogere schoorsteen vanaf 150 meter afstand van de asfaltcentrale tot 70 meter hoog gebouwd kan worden en vanaf 560 meter kan zelfs onbeperkt de hoogte in gegaan worden. Prima toch? Dat was het voorstel van het college in februari dit jaar, maar in het voorstel van oktober wordt plotseling gekozen voor verplaatsing van de asfaltcentrale. Ik begrijp niet waarom het college heeft gekozen voor deze geldverslindende oplossing. Het gaat om een bedrag van ruim 50 miljoen euro, waarvan 25 miljoen van het Rijk afkomstig is. Kan het college aangeven waarom niet is gekozen voor een hogere schoorsteen?

We missen met deze oplossing ook heel veel kansen om de productie van de asfaltcentrale te verduurzamen. Het gevolg is dat die verduurzaming nu op kosten van de gemeenschap plaats vindt en niet op kosten van het bedrijf. Zo zouden we allemaal wel geholpen willen worden door de overheid.

Volgens het raadsvoorstel zal de HAC op 1 januari 2022 de activiteiten beëindigen en zal ook de huurovereenkomst met Cementbouw stoppen. Dat is al over een jaar. Maar waar gaan deze bedrijven naar toe? Het lijkt mij onmogelijk om binnen 1 jaar een nieuwe locatie te hebben gevonden en operationeel te zijn.

De stand van kosten en opbrengsten van dit Omgevingsplan was volgens het Kostenverhaal in 2018 al 21 miljoen negatief. Hoe is de stand op dit moment? En verder begrijp ik niets van het voorstel over de Woningbouwimpuls Asfaltcentrale. Het gaat om ruim 50 miljoen, maar waar gaat dit nu precies aan besteed worden? Dit is op deze wijze absoluut niet rijp voor besluitvorming. Graag een toelichting.
De regels mbt de geurbelasting worden met dit voorstel niet aangepast. We krijgen daarvoor nog een apart raadsvoorstel. Wanneer gaat dat komen en wat betekent dat voor de bouwplannen die nu stagneren vanwege de geurproblematiek?

Het beeldkwaliteitsplan ziet er goed uit, want de iconische plekken, de Binckplekken staan er met nadruk in. Maar wat heb je aan Binckplekken als het Poenplekken worden zonder ziel en karakter? Kan het college dan in ieder geval garanderen dat zaken als de bedrijfskade, de kraanbaan, de scheepskranen en de Escherhal behouden blijven?

Daarnaast zou als doekje voor het bloeden gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om hier nieuwe watergebonden bedrijvigheid te creëren en schone distributie via het water.

De Gebiedspaspoorten Junopark en Maanweg zijn eveneens vreselijke en zielloze documenten. De twee gebieden worden volgeplempt met fantasieloze bouwblokken. Geen wonder als je dit soort documenten opstelt samen met vastgoedpartijen en iedere vorm van participatie van anderen uitsluit.

Wat betreft het Junopark zou ik graag willen weten of er toekomst is voor de stichting Gered Gereedschap die nu in de Junostraat zit. En natuurlijk onze Haagse trots Maison Kelder.

Wanneer komt het Groenplan voor de Binckhorst?

Twee maanden geleden stelde ik schriftelijke vragen over de toekomst van Mooof. Deze zijn nog steeds niet beantwoord. Kan het college toezeggen dat de vragen snel beantwoord worden en al aangeven hoe het staat met de toekomst van Mooof?