De Haagse Stadspartij maakt zich grote zorgen over de patiënten van de huisartsenketen Co-Med in Den Haag. Co-Med is een commerciële huisartsenketen die eerstelijnszorg moet leveren aan ongeveer 7500 Haagse patiënten, met één praktijk aan de Bordewijklaan. Oorspronkelijk waren het twee praktijken, maar een daarvan is gesloten en overgedragen aan de andere praktijk. Al geruime tijd kan deze praktijk de zorg aan deze mensen niet meer garanderen. Het dochterbedrijf en tevens landelijk callcenter van de keten is al failliet verklaard en afgelopen week wist Co-Med een volledig faillissement net te vermijden, terwijl schuldeisers zich blijven melden. Het is dus een kwestie van tijd voordat 7500 Haagse inwoners zonder huisarts komen te zitten.

De Haagse Stadspartij maakt zich al langer zorgen over commerciële bedrijven die actief zijn in de huisartsenzorg. Michel Vermeer van de Haagse Stadspartij houdt zich al meer dan een jaar specifiek bezig met deze casus. “Ik zie al langer een trend waaruit blijkt dat Co-Med geen zorg meer kan leveren in Den Haag. Elke week horen wij wel van iemand via ons meldpunt dat zij de praktijk niet kunnen bereiken terwijl er wel zorg nodig is waarna zij maar naar de huisartsenpost in het ziekenhuis gaan, een onnodige, extreme dure vorm van zorg. Er wordt gewoon constant gefaald in het leveren van zorg door Co-Med en dat is een bewuste keuze. Goede zorg leveren is immers duurder dan slechte zorg leveren, en als winst het enige doel is, is de keuze snel gemaakt.”

In een rondvraag, aangevraagd door de Stadspartij over deze ontwikkelingen, zegt de wethouder dat er gewerkt wordt aan een noodplan voor wanneer Co-Med definitief omvalt. Fractievoorzitter Fatima Faid is daar blij mee, maar vindt dit niet genoeg. “Deze praktijk faalt constant in het leveren van goede zorg. Deze mensen hebben nu op papier wel een huisarts, maar in de praktijk niet. Voor ons maakt dat geen verschil wanneer dit dan op papier ook niet meer is, zorg is een recht. Ik wil dat er nu een overstapregeling in werking treedt voor de patiënten om over te stappen naar een huisarts die wel zijn zaken op orde heeft om het welzijn van onze inwoners te beschermen.”

De rondvraag

Op 16 april is het dochterbedrijf van Co-Med, het landelijke callcenter van deze commerciële huisartsenorganisatie, failliet verklaard met een schuld van 1,6 miljoen euro. Op 4 mei is het volledige faillissement van Co-Med nog uitgesteld omdat er voldaan werd aan enkele vorderingen. Echter staan er nog vele open en blijven nieuwe schuldeisers zich melden. Gezien het dus aannemelijk is dat binnenkort het doek toch echt zal vallen voor Co-Med heeft de fractie van de Haagse Stadspartij vragen aan de wethouder.

  • Is de wethouder op de hoogte van het faillissement van het dochterbedrijf van Co-Med en het toenemende aantal schuldeisers van het moederbedrijf van Co-Med?
  • Wat is de impact van de financiële instabiliteit van Co-Med op de kwaliteit van zorg en de bereikbaarheid voor patiënten in Den Haag?
  • Kan de wethouder aangeven wat de huidige situatie is voor de Co-Med praktijk in Den Haag gezien het feit dat het callcenter failliet is gegaan? Is de bereikbaarheid nog gegarandeerd?
  • Is de wethouder het met de Haagse Stadspartij eens dat een bedrijf dat weigert om werknemers salaris uit te betalen, zoals doktersassistenten die nog steeds tienduizenden euro’s te goed hebben, ongewenst is in Den Haag?
  • Hoeveel patiënten heeft Co-Med in Den Haag?
  • Is de wethouder het ermee eens dat, hoewel de gemeente niet direct verantwoordelijk is voor de huisartsen in Den Haag, zij wel zorg draagt voor het welzijn van haar inwoners en dus ervoor moet zorgen dat de inwoners van Den Haag goede zorg kunnen krijgen?
  • Kan de wethouder aangeven of zij in gesprek is met de zorgverzekeraars over de situatie en een mogelijk faillissement, en zo nee, is de wethouder bereid dit alsnog te doen? Gezien de wettelijke plicht van zorgverzekeraars om goede en toegankelijke zorg te garanderen, en aangezien de situatie bij Co-Med hier niet aan voldoet, is de wethouder bereid te overleggen over een mogelijke overstapregeling tot aan het mogelijke faillissement en daarna?
  • Kan de wethouder aangeven of de gemeente en/of zorgverzekeraars goed voorbereid zijn op een mogelijk faillissement, specifiek gericht op Den Haag? Zo ja, kan deze informatie gedeeld worden met de raad?
  • Is de wethouder bereid om met het Rijk in gesprek te gaan over een verbod op commerciële huisartsenketens door holdings, die geen ander doel hebben dan winst maken om dit soort situaties van slechte zorg, slechte werkomstandigheden en veel onduidelijkheid voor patiënten te voorkomen?

Opiniestuk Michel Vermeer

Eerder stelde we al schriftelijke vragen over de overname van huisartsen door commerciële bedrijven. En verzamelden we verhalen van patiënten. Ook schreef onze medewerker Michel Vermeer een artikel voor het wetenschappelijke bureau van PVDA en GroenLinks: https://www.wbs.nl/publicaties/casus-huisartsen-den-haag

Vragen, ervaringen of andere zaken: Mail Michel: michel.vermeer@denhaag.nl