Sinds 2020 kunnen reizigers van de NS via een telefoonnummer bellen of whatsappen met de beveiliging wanneer men een onveilig gevoel ervaart in de trein. De HTM heeft soms conducteurs op tram, maar soms ook niet. Deze motie vraag het college met HTM in gesprek te gaan om ook in Den Haag zo’n noodnummer in te stellen. Dit vergroot de sociale veiligheid en geen reizigers die zich onveilig voelen een extra middel om de veiligheid te vergroten. Onveilige situaties zoals seksuele intimidatie zijn soms moeilijk op te merken omdat het heel subtiel kan gebeuren.

De motie is aangenomen!

uitslag stemming

Motie: Help reizigers gericht (noodnummer HTM)

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 april 2024, ter bespreking van Kwartaalrapportages 2023 HTM sociale veiligheid.

Overwegende, dat:

  • Het aantal heftige incidenten stijgt;
  • Er in de nieuwe trams geen contact meer mogelijk met de bestuurder waardoor mensen mogelijk langer dan nodig in een onveilige situatie verkeren.

Constaterende, dat:

  •  Er maar beperkte inzet van beveiliging mogelijk is op de dienstregeling van HTM;
  •  Het gebruik van een noodnummer in de treinen van NS bijdraagt aan een veiligere reisomgeving.

Van oordeel, dat:

  • Het hebben van een vast noodnummer waarnaar mensen kunnen Whatsappen of sms’en bijdraagt aan meer sociale veiligheid in het OV;
  • Beveiligers en conducteurs niet alles kunnen waarnemen wat zich in de bus of tram afspeelt, sommige vormen van seksuele intimidatie zijn heel subtiel;
  • Het hebben van een vast noodnummer ervoor zorgt dat HTM gericht hulp kan bieden aan mensen in nood.

 Verzoekt het college:

  • Met HTM in overleg te treden om de mogelijkheden voor een noodnummer in trams en bussen te onderzoeken;
  • De raad over de uitkomsten te informeren.