Raad laat YMCA in de kou staan

Op donderdag 2 december werd het burgerinitiatief YMCA Scheveningen voor bescheiden structurele ondersteuning toch door de raad afgewezen. YMCA is een poppodium en centrum voor jongerenparticipatie met 140 vrijwilligers die al 130 jaar goed werk levert op Scheveningen. De Haagse Stadspartij betreurt het dat een burgerinitiatief waar 1.300 handtekeningen voor zijn verzameld geen gehoor vindt.

 

De 140 vrijwilligers van YMCA vragen slechts om 1 vaste kracht die de vrijwilligers kan ondersteunen. Er staat nu met minimale kosten een sociaal centrum annex poppodium op Scheveningen. Wethouder Karsten Klein (CDA) was van mening dat er geen behoefte is aan een poppodium in Scheveningen. De Haagse Stadspartij diende een amendement in waarmee zij het college vraagt om een kleine subsidie voor 1 vaste kracht, maar het amendement kreeg van geen enkele partij steun. Daarmee lieten de asociale cultuurbarbaren van de Haagse gemeenteraad YMCA in de kou staan.

Bijdrage raadslid Constance Bogers (HSP) aan debat over YMCA:

“De Politieke Partij Scheveningen zou zich ongetwijfeld hard hebben gemaakt voor meer ondersteuning van de YMCA, maar raadslid Sandra Abbenhuis is helaas ziek.

De Haagse Stadspartij verenigt zich in ieder geval niet met het voorstel van het college om het verzoek voor een structurele subsidie niet te honoreren. Sterker nog, het is diep triest hoe dit gemeentebestuur omgaat met zo’n breed gedragen burgerinitiatief met 1300 handtekeningen!

Allereerst hebben initiatiefnemers bijna een jaar (!) moeten wachten voordat we hierover tot een besluit komen. Zorgvuldigheid, noemt het college dat. Een jaar wachten om te horen dat het poppodium niet van toegevoegde waarde is, om te horen dat dit eigen initiatief niet in de nieuwe coalitieplannen past, en afgescheept te worden met een fooi.

Het enige dat gevraagd wordt, is 1 vaste kracht om de 140 actieve vrijwilligers structureel te ondersteunen zodat zij kunnen blijven doen wat ze al jaren doen. De vrijwilligers doen het werk en dat blijft zo, door hun inzet wordt veel gedaan en georganiseerd en worden wekelijks 500 bezoekers bediend. Voor minimale kosten staat er een poppodium en initiatief voor jongerenparticipatie met grote betekenis voor Scheveningen. De gemeente, die zelf ambities voor pop en jongerenparticipatie koestert, zit voor een dubbeltje op de eerste rij en mag in haar handjes knijpen. De YMCA doet al decennia lang wat het college zegt na te streven, dit is n.l. een succesvol voorbeeld van de civil society die u nastreeft!

Maar in plaats van een reëel verzoek te steunen om de continuïteit te waarborgen, blijft dit college liever voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. U vindt de portemonnee belangrijker dan het doel dat u zegt na te streven. Goed, u geeft er een stuiver bij, maar voor 5000 euro kan je geen vaste kracht betalen ter ondersteuning van de vrijwilligers. Verder houdt u zich liever vast aan uw eigen kaders en bureaucratie, in plaats van maatwerk te leveren en een burgerinitiatief die ondersteuning te bieden waar behoefte aan is. Ik dacht dat wij hier voor de burgers zitten, en niet andersom!

Het amendement van de PvdA c.s. is een poging om een stapje verder te komen. Maar ook hier staan de eigen kaders en structuren centraal, en niet het burgerinitiatief. Hoe goed bedoeld ook, het is een vorm van paternalisme. ‘Slimme combinaties’ klinkt mooi, maar in feite wordt YMCA gevraagd om zich meer open te stellen en te verbinden met professionele instellingen. Daarmee wordt afgedwaald van de oorspronkelijke behoefte.

Ik snap best dat wij op basis van akkoorden, besluiten en beleidsnotities het doen zoals wij het doen. Maar als er initiatief is dat al decennia lang bewijst en met minimale middelen doet wat de gemeente ten doel stelt; als er via een breed gedragen burgerinitiatief hiervoor ondersteuning wordt gevraagd, dan moeten wij er gewoon voor zorgen dat dit geregeld wordt. Daarom komt de Haagse Stadspartij met het volgende amendement.”

AMENDEMENT

De gemeenteraad van Den Haag op 2 december 2010 in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel van het presidium inzake burgerinitiatief YMCA te Scheveningen (rv 141);

Besluit:

Het dictum onder I t/m III in zijn geheel te vervangen door:

I. Het verzoek van YMCA Scheveningen voor een structurele subsidie voor de aanstelling van professioneel ondersteunend personeel te honoreren;

II. Het college op te dragen om hiervoor na overleg met YMCA Scheveningen met een voorstel te komen en dit voorstel te betrekken bij de bespreking van de nieuwe welzijnsnota.

Toelichting:

YMCA Scheveningen heeft zich al decennia lang bewezen als succesvolle vrijwilligersorganisatie. Met haar activiteiten voor jongerenparticipatie en het poppodium vervult zij een belangrijke functie voor Scheveningen, en levert daarmee een bijdrage aan het verwezenlijken van gemeentelijke ambities. Door het verzoek voor structurele ondersteuning te honoreren wordt de continuïteit gewaarborgd.

Joris Wijsmuller Constance Bogers

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij