Politiek gekonkel over herdenking slavernijverleden

De laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar begon goed met diverse en vooral kleurrijke insprekers. Een krachtig begin van wat de opmaat bleek voor politiek gekonkel later op de avond. Aanleiding om te komen inspreken was de weigerachtige opstelling van het college over de herdenking en een monument voor de afschaffing van de slavernij in Den Haag ‘omdat hier geen draagvlak voor zou zijn’. Diverse insprekers namens diverse maatschappelijke organisaties onderstreepten het tegendeel. Er is zeker wel draagvlak, maar belangrijker nog: Den Haag heeft als stad een belangrijke rol gehad in de historie van de slavenhandel van Nederland, met de Ridderzaal waar de wetten voor het verwerpelijke slavernijsysteem zijn gemaakt en met het Ministerie van Koloniën. En hier is ook het besluit genomen om de slavernij af te schaffen. Juist in de stad van Recht en Vrede hoort herdenking en bevrijding van ons pijnlijke koloniale verleden een belangrijke plek te krijgen. Of anders gezegd: als er ergens in een stad in Nederland een monument voor de afschaffing van de slavernij hoort te zijn, dan is dat wel hier in Den Haag. En hoe kan het dan dat steden als Amsterdam, Tilburg en zelfs Zoetermeer dit wel hebben en Den Haag niet, zo vroegen de insprekers zich af.

De PvdA diende samen met de Haagse Stadspartij dan ook twee moties in waarmee het college om voorstellen werd gevraagd voor realisatie van zowel een monument als een herdenking. Maar GroenLinks legde daar een halfzachte motie naast waarin eerst om een draagvlakonderzoek wordt gevraagd. Zodat het college een escape kon worden geboden, en de moties van de oppositie terzijde konden worden geschoven. En zo geschiedde. Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij wierp de vraag nog op waarom draagvlak nodig is bij een mensenrechten kwestie als de afschaffing van de slavernij, maar wethouder Guernaoui. wilde hier niet op in gaan. Pijnlijk duidelijk werd dat voor dit college eigen politieke belangen zwaarder wegen. En de diverse stad na het kinderpardon, roetveegpieten en migratie museum van progressieve partijen als GroenLinks en D66 in het college niet veel te verwachten heeft. Collegepartij Groep de Mos wilde helemaal niets weten van een slavernijmonument en herdenking en stemde zelfs (samen met de PVV) tegen de onderzoeksmotie die wel door een meerderheid werd aangenomen. Fatima Faïd: “Er is weliswaar een stapje gezet, maar op deze manier is er nog een lange weg te gaan.”