In Den Haag is er een schreeuwende behoefte aan woningen. Als gemeente moeten we dan ook alles uit de kast halen om leegstand te voorkomen. Lege panden dragen niks bij aan de stad. Het is dan ook schandalig dat de Nationale Politie twee panden naast het politiebureau Jan Hendrikstraat al tientallen jaren leeg laat staan. En dat terwijl de gemeente speciaal woningen reserveert voor onmisbare beroepen zoals politieagenten en onderwijzers. 

Tim de Boer: “Leegstand is een hardnekkig probleem in Den Haag. Vele panden, zoals ook de Volharding aan de Grote Markt (sinds dat wij er in 2018 campagnepand van hebben gemaakt niet meer verhuurd), de oude Kroatische ambassade en bijvoorbeeld het Azivogebouw staan al jaren leeg. Dat is schandalig!”.

Dankzij ons oud raadslid Peter Bos ontdekten we dat deze panden door de Politie niet worden gebruikt. Terwijl deze panden dus prima kunnen worden omgezet in woningen met bedrijfsruimte of winkelruimte. Tim de Boer: “Uit het kadaster blijkt dat de Politie de panden niet eens goed heeft onderhouden, aangezien de gemeente een last onder dwangsom heeft opgelegd voor achterstallig onderhoud.”.

Tot slot investeert de gemeente in het programma “Cultuur in de etalage” waarmee leegstaande panden een mooie reclame in de etalage krijgen. Fatima Faïd: ” Dat is natuurlijk pure symptoombestrijding. Daar schieten we als gemeenschap niks mee op. Je maakt de leegstand alleen maar prettiger voor de eigenaar”.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Recent heeft de Haagse Stadspartij ontdekt dat de panden met het adres Jan Hendrikstraat 25 en 27 al jaren leeg staan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd, Haagse Stadspartij  de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat deze panden al meer dan 5 jaar leegstaan? Zo ja, hoe lang staan ze al leeg?
 2. Kan het college bevestigen dat de Nationale Politie eigenaar is van deze panden? Zo ja, sinds wanneer is dat zo?
 3. Kan het college bevestigen dat zij in 2017 de eigenaar heeft aangeschreven vanwege achterstallig onderhoud? Zo ja, klopt het dat dit achterstallig onderhoud nog niet verholpen is aangezien de inschrijving van de last onder dwangsom in het kadaster niet geschrapt is?
 4. Kan het college aangeven of de dwangsommen zijn geïnd en welke acties er verder worden ondernomen om de overtreding te beëindigen?
 5. Heeft de eigenaar plannen voor deze panden? Zo ja welke?
 6. Klopt het dat er tussen 2018 en 2021 diverse sloopmeldingen zijn gedaan over deze panden? Kan het college toelichten wat er bij de verschillende meldingen precies is gesloopt?
 7. De panden liggen binnen het Rijksbeschermd Stadsgezicht Centrum. Kan het college aangeven waarom er geen sloopvergunningen zijn aangevraagd zoals dat wettelijk verplicht is?
 8. Kan het college aangeven of de panden momenteel bewoonbaar zijn? Zo nee, waarom niet?
 9. Kan het college aangeven of de panden te huur worden aangeboden door de eigenaar? Zo nee, waarom niet?
 10. Kan het college aangeven hoe het kan dat de Politie – die de wetten moet handhaven in Nederland – niet op de hoogte is van de wetgeving omtrent slopen in beschermde stadsgezichten?
 11. Welke acties onderneemt het college om de leegstand van deze panden aan te pakken?
 12. Kan het college bevestigen of de reclame voor het Mauritshuis in de etalages van de beide panden tot stand gekomen is met inzet uit het project Cultuur in de Etalage?
 13. Klopt het dat het college het initiatief heeft genomen voor Cultuur in de Etalage en dit ook financieel mogelijk maakt? Zo ja, wat is het jaarlijkse budget?
 14. Kan het college aangeven hoeveel panden en welke instellingen inmiddels aan dit initiatief meedoen?
 15. Kan het college aangeven of zij serieus meent dat zij met dit project de leegstand in de stad aanpakt? Zo ja, hoeveel panden zijn er via dit programma weer regulier verhuurd?
 16. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat Cultuur in de Etalage het probleem verhult en niet aanpakt en dus eigenlijk symptoombestrijding is? Zo nee, waarom niet?
 17. Hoe kijkt het college naar het feit dat er een tekort aan woonruimte is, bij de toewijzing daarvan soms agenten worden voorgetrokken en de Politie Haaglanden tegelijkertijd dus blijkbaar zelf leegstand in stand houdt?
 18. Kan het college aangeven of de Politie Haaglanden over meer panden beschikt die zij momenteel niet gebruikt en dus leegstaan? Zo ja, welke panden zijn dat? Zo nee, waarom niet?
 19. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat de leegstand aan de Jan Hendrikstraat door de Nationale Politie zo snel mogelijk moet worden opgeheven door de panden te verhuren of verkopen? Zo nee waarom niet? Zo ja, kan de gemeente de panden aankopen?
 20. Kan het college alles uit de kast trekken om dit te regelen?

 

Aandacht in de media:

Artikel Dagblad070: https://dagblad070.nl/Politiek/haagse-stadspartij-ergert-zich-aan-leegstand-naast-politiebureau

Artikel AD: https://www.ad.nl/den-haag/politie-laat-naastgelegen-panden-al-jaren-leegstaan-een-misdaad~af86bbe3/