Reactie op formatiecircus

De Haagse Stadspartij blijft bij eerdere standpunten wat betreft het belang om zo snel mogelijk een stabiel stadsbestuur te bieden, dat zich de aankomende twee jaar focust op de grote uitdagingen waar de stad voor staat. Van de 17 maanden sinds de verkiezingen zijn er inmiddels 10 maanden besteed aan onderhandelen. Dat is schandalig. 

De afgelopen maanden hebben laten zien dat de onderlinge relaties nog verder verstoord zijn. Daardoor komen we nu uit bij circus-coalities van “vrienden in de wandelgangen” die inhoudelijk ver van elkaar af liggen maar niet willen uitsluiten. Dat argument zou echter ook kunnen gelden voor het blok D66/Groenlinks/PvdA – precies even groot als het blok HvdH/VVD. Het is opvallend dat de Partij voor de Dieren en de SP ervoor kiezen om eerst te gaan praten met HvdH en de VVD in plaats van te proberen een progressief blok aan een meerderheid te helpen. 

Daarnaast vinden ze elkaar in de behoefte aan een “nieuwe bestuurscultuur”. Het verbaast ons dat partijen die zich in het verleden hebben uitgesproken tegen de ‘’verziekte’’ bestuurscultuur nu bereid zijn om samen te werken met partijen die verantwoordelijk zijn voor diezelfde bestuurscultuur. Het is algemeen bekend hoe De Mos en Guarneoui binnen de gemeentelijke organisatie hun wil oplegden ( “als je er niet tegen kan moet je maar gaan kantklossen”). Tegelijkertijd heeft de grootste partij HvdH in eerdere debatten duidelijk aangegeven niet te vinden dat hen enige blaam toekomt voor het bijdragen aan die cultuur en dat HvdH in een nieuw stadsbestuur hetzelfde zou handelen als in het eerdere college. Daarnaast is de VVD al sinds de Tweede Wereldoorlog bijna onafgebroken aan de macht in Den Haag. Zij hebben dus ook grote invloed gehad op de bestuurscultuur. Het ligt niet voor de hand dat deze partij ( kennen jullie Revis nog) tot bestuurlijke vernieuwing komt.

Tot slot houdt de Haagse Stadspartij vol dat de Richard de Mos en Rachid Guernaoui nu geen wethouder kunnen worden. De geste van de Mos en Guernaoui om na een veroordeling in cassatie op te stappen is een dode mus. Dat kan namelijk nog wel 5-7 jaar duren. Het sluit aan bij de eerdere dode mus die De Mos en HvdH serveerde wat betreft de partijfinanciering. Openheid is nu nodig over de afgelopen verkiezingen waar HvdH een ongekend hoog bedrag van 176.000 ophaalde voor de campagne. Mañana, mañana is geen antwoord op deze prangende vragen.

De Haagse Stadspartij gaat ervan uit dat Arie Slob en de partijen voor 5 september duidelijkheid kunnen geven. 

 

Lees de verslagen van alle partijen hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/868351

De verslagen van onze gesprekken: 

8 juli 2023 – https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13037483/1/RIS316303-20230708_HSP

11 augustus 2023 – https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13037518/1/RIS316303-20230811_HSP