Site pictogram Haagse Stadspartij

Persoonlijk advies voor ondernemers bij invoering Zero Emissie Zone

In Den Haag komt een uitbreiding van de al geldende milieuzone naar een Zero-Emissiezone. Wij vinden dat de gemeente ondernemers zo goed mogelijk voor moet lichten over wat dat voor hen betekent. Om dit te faciliteren is het nodig dat het ondernemersportaal waar ondernemers terecht kunnen voor alle informatie omtrent ondernemen ook wordt uitgebreidt met de informatie voor de Zero-emissie zone

 

Wat is een zero-emissiezone?

Een zero-emissiezone of ZE-zone is een milieuzone waarin bestel- en vrachtauto’s die schadelijke stoffen uitstoten geweerd worden. Effectief zijn binnen een ZE-zone daardoor alleen elektrische- of waterstofaangedreven bestel- en vrachtauto’s toegestaan.

Motie: Breidt het ondernemersportaal uit

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding milieuzone in het kader van de stikstofaanpak (RIS315619).

 

Overwegende, dat:

 

Constaterende, dat:

 

Van mening, dat:

 

Verzoekt het college:

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

 

Mobiele versie afsluiten