Meer ruimte voor festivals op de Binckhorst!

Het voormalige industrieterrein Binckhorst ondergaat een grote transformatie en wordt omgebouwd tot een levendige woon-en werkwijk. Met onze aangenomen motie ‘Voel de zomer in je Binck’ zorgen wij ervoor dat er in het volgende omgevingsplan ruimte wordt gereserveerd voor een echt festivalterrein of andere vormen van culturele activiteiten in de buitenruimte.  

Het is van essentieel belang dat de Binckhorst haar ruige karakter behoudt en niet verandert in een totaal gegentrificeerd yuppeneiland. Op dit moment is de Binckhorst natuurlijk allesbehalve saai, met hotspots als PIP, Sweatshop , het Pianino Theater  en natuurlijk Pollux studios die nu al bijdragen aan een bruisend cultureel (nacht)leven. De toevoeging van een festivalterrein zal deze dynamiek alleen maar versterken. Het biedt ruimte aan tijdelijke, laagdrempelige en goedkopere initiatieven om nieuwe dingen te testen en te ontwikkelen.

Dus stel je voor: je wandelt op een zomerse dag door de Binckhorst en in plaats van bouwwerkzaamheden en heipaalgeluiden, word je omringd door bruisende festivals, gezellige foodtrucks en enthousiaste Hagenaren die genieten van dans en muziek. De zomermaanden geven de Binckhorst niet alleen meer aantrekkingskracht, maar bieden ook een glimp van hoe dit gebied, naast stedelijke ontwikkelingen, kan uitgroeien tot een culturele trekpleister van de stad.
Momenteel zijn er verschillende kavels in de Binckhorst die zo ongebruikt zijn dat je, ondanks de bouwgeluiden, een speld kunt horen vallen. Dit is verre van de zomerse sfeer die deze wijk verdient.

Met deze plannen wordt er niet alleen een nieuwe woonwijk gecreëerd, maar ook een omgeving waar cultuur en samenkomst centraal staan, waar de zomer tot leven komt en uiteindelijk heel Den Haag scandeert: VOEL DE ZOMER IN JE BINCK!

De aangenomen motie:

(alleen zuur rechts – HvdH, PVV en FVD – stemde tegen)

Motie: ​Voel de zomer in je Binck​

Indiener: ​Fatima Faïd, Haagse Stadspartij​

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op ​20 juni 2024​, ter bespreking van ​het Binckhorstdebat​.

Overwegende, dat:

  • ​​de Binckhorst zich ontwikkelt tot een belangrijk gebied voor stedelijke ontwikkeling en culturele activiteiten;
  • ​festivals en culturele evenementen bijdragen aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de Binckhorst;
  • ​het beschikbaar stellen van openbare ruimte of lege kavels een positief effect kan hebben op de culturele invulling van de Binckhorst;

Constaterende, dat:

  • ​​voorzieningen voor het organiseren van festivals momenteel ontbreken op de lege kavels;
  • ​in Den Haag behoefte is aan een festivalterrein met een ruig randje;
  • ​eerder succesvol festivals zijn georganiseerd op kavel 7 &8 (benoemd in Programmering Openbare Ruimte Binckhorst (RIS315738)) die inspeelden op het ruige karakter;
  • ​de gemeente werkt aan de doorontwikkeling van de Binckhorst en het nieuwe omgevingsplan.​

Verzoekt het college:

​​In de verdere ontwikkeling van de Binckhorst expliciet ruimte te maken voor culturele activiteiten in de buitenruimte, zoals festivals, en waar mogelijk te faciliteren, bijvoorbeeld door een concrete locatie aan te wijzen en deze te voorzien van minimale voorzieningen. ​

Fatima Faïd                              Joren Noorlander 

Haagse Stadspartij                  D66