Opsporing bijstandsfraude volledig doorgeslagen

De Haagse Stadspartij heeft naar aanleiding van het artikel ‘De doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur’ in de Volkskrant van afgelopen weekend schriftelijke vragen gesteld aan het college. In het artikel komt naar voren dat gemeenten in de jacht op bijstandsfraudeurs volledig zijn doorgeslagen. Sociale diensten gebruiken verborgen camera’s en gps-trackers om bijstandsfraude op te sporen. Waarbij de politie bij strafrechtelijk onderzoek toestemming moet krijgen van de officier van justitie om deze middelen in te zetten, kunnen sociale diensten gewoon hun gang gaan.

De voorbeelden die in de Volkskrant worden beschreven roepen bij raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij de vraag op of de gemeente Den Haag op dezelfde manier omgaat met haar bijstandsgerechtigden. Bijstandsovertredingen zijn vaak het gevolg van complexe bijstandsregels. Het helpt ook niet dat een deel van deze cliënten laag opgeleid en laaggeletterd zijn wat de kans op onbedoelde fouten alleen maar groter maakt. Dit stelt ook de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

Fatima Faïd: ‘Natuurlijk is de Haagse Stadspartij van mening dat fraude met gemeenschapsgeld aangepakt moet worden, maar het onfatsoenlijk omgaan met de basisrechten en waardigheid van mensen die al heel kwetsbaar zijn kan nooit de bedoeling zijn.’

Schriftelijke vragen
Naar aanleiding van bovengenoemd artikel ‘De doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur’ in de Volkskrant van zaterdag 16 juni 2018 heeft de Haagse Stadspartij de onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld.
1. Is het college bekend met het artikel in de Volkskrant van 16 juni 2018 met de titel ‘De doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur’?
2. Klopt het dat in 2016, 5,4 miljoen euro is teruggevorderd aan onterecht verstrekte bijstandsuitkeringen?
3. Hoeveel euro is er in 2017 teruggevorderd?
4. Hoeveel rechercheurs zijn er in loondienst bij de sociale dienst?
5. Maakt de gemeente, daarnaast ook gebruik van handhavings- en opsporingsbureaus? Zo ja, welke en hoe vaak? Onder welke voorwaarden worden deze bureaus uitbetaald? Is er sprake van prestatiebeloning?
6. Zijn er rechercheurs en/of managers bij de sociale dienst die op zzp-basis werken? Zo ja, onder welke voorwaarden wordt men uitbetaald? Is er sprake van prestatiebeloning?

In het artikel wordt er melding gemaakt van de inzet van verregaande opsporingsmiddelen, zoals camera’s, peilbakens, surveillance, verhoren en ondervraging van minderjarigen.
7. Kunt u aangeven hoe vaak er in 2016 en 2017, gebruik is gemaakt van camera’s, peilbakens en surveillance in de opsporing van eventuele bijstandsfraude?
8. Hoeveel uren en fte’s zijn hiermee gemoeid?
9. Hoe vaak heeft het inzetten van opsporingsmiddelen geleid tot constatering van bijstandsfraude?
10. Kunt u de totale kosten die gemaakt worden bij de opsporing van bijstandsfraude in kaart brengen? Graag gespecificeerd en voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

Bij strafrechtelijke verdenking van strafbare feiten, heeft een verdachte zwijgrecht en recht op een advocaat bij het verhoor.
11. Is dat bij de opsporing van bijstandsfraude door de sociale dienst ook zo? Zo ja, wanneer worden cliënten hierop gewezen? En hoeveel verdachte cliënten hebben in 2016 en 2017 gebruik gemaakt van hun recht op juridische bijstand en/of zwijgen?
12. Heeft de sociale dienst een protocol of beleid voor het voeren van verhoren? Zo ja, zijn die openbaar?
13. Worden verhoren beleidsmatig opgenomen en ter beschikking gesteld aan de cliënt? Worden opnamen bij bezwaar en beroepen ter beschikking gesteld aan de bestuursrechter? Zo niet, waarom niet?

In het artikel wordt er voorts verslag gedaan van een zeer hoge mate van willekeur/discretionaire bevoegdheid bij de vaststelling dat er sprake is van samenwonen.
14. Welke eisen/voorwaarden/normen stelt de gemeente Den Haag aan de constatering dat een bijstandsgerechtigde samenwoont? Is hier beleid voor geformuleerd? Zo ja, is het beleid openbaar? Zo nee, waarom niet?

In het artikel worden ook voorbeelden gegeven van mantelzorgers die onterecht gekort en beboet worden op grond van de ‘wederzijdse zorg’ maatstaf.
15. Bij hoeveel van de geconstateerde gevallen van bijstandsfraude op grond van samenwonen, is er sprake van de zogenaamde ‘wederzijdse zorg’ maatstaf?
16. Welke waarborgen heeft de gemeente om misstanden in de opsporingsketen en besluitvorming (van anonieme tips tot aan de ondertekening van betwiste verklaringen) te voorkomen?

In de pers
AD, dinsdag 19 juni 2018
Dagblad070, woensdag 20 juni 2018

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.