‘De Puch hoort bij Den Haag’

Raadslid Peter Bos (Haagse Stadspartij) vraag zich af: ‘Op welke manier kunnen oldtimer bromfietsen toch door Den Haag blijven rijden?’ Dit naar aanleiding van het coalitieakkoord om dit soort brommers vanaf 2020 uit de stad te weren.

In het coalitieakkoord staat het voornemen om vanaf 2020 een milieuzone voor tweetakt brommers voor de hele stad in te stellen. Dit heeft tot veel protest geleid bij bezitters van oldtimer bromfietsen zoals de Puch.

Peter Bos: ‘De milieuzone is een prima maatregel en iedereen moet z’n verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de luchtkwaliteit. Maar ik heb ook begrip voor mensen die met veel liefde het mobiel erfgoed in stand houden.’

Mobiel of rijdend erfgoed heeft de laatste jaren steeds meer erkenning gekregen en er bestaan ook in Den Haag veel clubs en liefhebbers die zich inspannen om oldtimers en ander mobiel erfgoed in stand te houden.

Peter Bos: ‘Den Haag staat bekend als de Puchstad van Nederland met o.a. de jaarlijkse Kâhwe Klâhwe Tocht en de Puch is een belangrijke en iconische identiteitsdrager van de Haagse jeugdcultuur van de jaren ’60. Daar zou rekening mee gehouden moeten worden. Ik vraag het college in overleg te gaan met belangenorganisaties op dit gebied en een goede oplossing te bedenken. Het zou zonde zijn als de Puch voor eeuwig uit het stadsbeeld verdwijnt.’

In de schriftelijke vragen wijst Peter Bos op de Amsterdamse milieuzone die sinds 1 januari dit jaar van kracht is geworden. In Amsterdam is het namelijk mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor o.a. oldtimer bromfietsen die minimaal 30 jaar oud zijn, die dan alleen tijdens het weekend en feestdagen de stad in mogen.

Schriftelijke vragen: Puch en de milieuzone
Volgens een artikel in AD Haagsche Courant van 12 juni 2018 komt er in 2020 in Den Haag een verbod op tweetakt brommers, zoals Puch, Kreidler, Tomos en Zündapp. Naar aanleiding hiervan heeft raadslid Peter Bos onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld.

1. In het Coalitieakkoord Kansen en Ambities staat: Tweetakt brommers zijn in 2020 in heel Den Haag verboden. Wanneer denkt het college met een voorstel hierover te komen?

In het collegeakkoord staat inderdaad dat in 2020 deze maatregel zal zijn ingevoerd. Ruim voor dat deze maatregel wordt ingevoerd zal het college de uitwerking van deze maatregel gereed hebben. Een exacte planning is nu nog niet bekend.

2. Wat verstaat het college precies onder tweetakt brommers?

Onder tweetaktbrommers worden bromfietsen en snorfietsen met een tweetaktmotor verstaan.

3. Wat is de achterliggende reden dat tweetaktbrommers straks de stad niet meer in mogen?

De uitstoot van tweetakt brommers zijn sterk vervuilend en is schadelijk voor de gezondheid van mensen. Met name fietsers en voetgangers worden dagelijks geconfronteerd met deze schadelijke uitstoot. Een gezonde leefomgeving voor iedereen die in onze stad woont, werkt en recreëert, weegt zwaar voor het college. Door een verbod op tweetakt brommers neemt de luchtvervuiling af. Schonere lucht draagt positief bij aan een gezonde leefomgeving.

4. Wat is het aandeel van tweetakt brommers in de totale uitstoot van schadelijke stoffen door gemotoriseerd verkeer in Den Haag?

Dit is niet zonder meer te bepalen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer registreert niet op de categorie tweetakt brommers.
* https://www.ad.nl/den-haag/vanaf-2020-verbod-op-vieze-puch~a9427c4a/

5. Mobiel of rijdend erfgoed heeft de laatste jaren steeds meer erkenning gekregen en er bestaan ook in Den Haag veel clubs en liefhebbers die zich inspannen om oldtimers en ander mobiel erfgoed in stand te houden. Bovendien staat Den Haag bekend als de Puchstad van Nederland met o.a. de jaarlijkse Kâhwe Klâhwe Tochten is de Puch een iconische identiteitsdrager van de Haagse jeugdcultuur van de jaren ’60. Is het college hiervan op de hoogte?

Ja. Het college gaat met betrokken partijen in gesprek om te luisteren naar hun argumenten en ideeën. Om een goede afweging te kunnen maken bij de uitwerking en invoering van het verbod, zal het college spreken met zowel mede- als tegenstanders. Naast de in de vraag genoemde clubs zijn dat organisaties zoals bijvoorbeeld de Hartstichting en het Longfonds.

6. In Amsterdam is sinds 1 januari 2018 een milieuzone van kracht voor de bebouwde kom. Dit betekent dat scooters, brommers, en snorfietsen, die ouder zijn dan bouwjaar 2010, niet meer de zone in mogen. Wie dat wel doet riskeert een boete van 60,- euro. Er zijn echter voor verschillende situaties ontheffingen mogelijk zoals voor oldtimer bromfietsen. Oldtimers moeten minimaal 30 jaar oud zijn, en daar mag je dan alleen mee rijden tijdens het weekend en/of feestdagen. Is het college bereid om in overleg met belangenorganisaties op dit gebied eventuele mogelijkheden voor ontheffingen te bespreken? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 5. Het college wil niet op voorhand al uitspraken doen over ontheffingen. Het college maakt in de uitwerking een integrale afweging.

7. Is het college bereid om innovaties op het gebied van brandstof- en energiegebruik voor
oldtimer bromfietsen te stimuleren, zoals het omzetten van tweetakt naar elektrisch? Zo
nee, waarom niet?

Het college werkt op basis van het coalitieakkoord een meerjarige lokale aanpak voor luchtkwaliteit uit. Die aanpak zal waarschijnlijk uit uiteenlopende maatregelen bestaan. Het college zal zeker ook onderzoeken hoe innovaties kunnen worden gestimuleerd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris,                  de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer       Pauline Krikke

In de pers
AD Haagsche Courant, 12 juni 2018
Dagblad070, 21 juni 2018
AD Haagsche Courant, 22 juni 2018
Den Haag FM, 22 juni 2018
Omroep West, 29 juni 2018
Reformatorisch Dagblad, 2 juli 2018
Dagblad070, 1 juli 2018
AD Haagsche Courant, 1 juli 2018

3 Responses
 1. Herman van den Dungen

  Zucht … spijkers op laag water … laat die paar getuigen uit het verleden gewoon vanzelf langzaam uit de tijd en dus ook uit het stadsbeeld verdwijnen … waarom lijkt het er zo vaak op dat een overheid alleen dingen kan en wil bedenken waarvan je denkt “de overheid dat zijn WIJ niet!”… hoeveel van die vervuilers rijden er rond … waar hebben we het in Godsnaam over … Gemeente gebruik je verstand … laat het gewoon “uitsterven” en die tientallen die overblijven … heeft niemand last van … richt je pijlen op de batterijen van de nieuwe elektrische auto’s … hoeveel vervuiling gaat er gepaard met het fabriceren -en ooit ruimen- van die dingen …

 2. Lang leve mijn klassieker

  Ik vind het verbod op tweetakt helemaal nergens op slaan zeker als er niet meer nieuwe gemaakt worden. Dit is de hoogste graad burgertje pesten!!!! Schande!!!

 3. Ramzan

  Je zou net een nieuwe brommer gekocht hebben.
  Het lijkt mij dat de stilstaande auto`s meer vervuilen. Je kan nergens meer doorrijden met de auto. De wegen maken ze smaller zodat DenHaag dichtslibt.