Haagse Stadspartij
op de kaart

Welkom bij het overzicht van initiatieven welke de Haagse Stadspartij de afgelopen vier jaar op de kaart heeft gezet.
Op deze digitale kaart is te zien waar deze initiatieven in Den Haag te vinden zijn.

 
De Haagse Stadspartij was de afgelopen vier jaar onderdeel van de coalitie.
Joris Wijsmuller was namens de Haagse Stadspartij wethouder voor Stedelijke Ontwikkeling, Wonen, Kunst en Cultuur en Duurzaamheid.
Samen met de fractie van vijf raadsleden is veel bereikt. Ons motto was tevens het motto van dit college: Vertrouwen op Haagse Kracht.

<style>.embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%;
height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container
object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0;
width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40;
bottom: 0; margin-bottom: -15px;}</style><div
class="embed-container"><iframe width="500" height="400" frameborder="0"
scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" title="HSP #Alles voor de
Stad"
src="//www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=0874f1ac077b48fd9d2f77ce8
9b9100f&extent=4.1391,52.0213,4.4412,52.128&zoom=true&previewImage=false
&scale=true&legend=true&disable_scroll=true&theme=light"></iframe></div>

 
Meer weten over een specifiek initiatief?

Klik op de gekleurde stip van het initiatief. Er opent zich dan een klein venster met meer informatie. Klik op de pijl naast de naam van een initiatief en je komt in een venster dat beknopte informatie over dat initiatief laat zien, waaronder een link naar de website.

De dubbele >> linksboven openen een legenda met kleurenverklaring.

Van de bomen langs de Laan van Meerdervoort die zijn gered, tot de vele culturele broedplaatsen die we hebben gerealiseerd; van de bouw van duizenden betaalbare woningen tot de wooncoöperatie Roggeveenstraat; van de heropening van de bibliotheek in de Schilderswijk tot de tientallen duurzaamheidsinitiatieven. Ze staan allemaal op deze Haagse kaart. Niet alle successen staan er op, want lang niet alles hangt samen met een fysieke plek in de stad. Zoals bijv. het terugdringen van etnisch profileren of extra geld voor zorg.

Heb je vragen over een Haags initiatief op deze kaart, laat het ons weten via info@haagsestadspartij.nl