Operatie strijkstok: meer geld moet naar OV in ZuidWest

Den Haag krijgt 675 miljoen uit de verkoop van Eneco. De besteding van het geld is door het college nu verdeeld over mobiliteit, energietransitie, gebiedsontwikkeling, betaalbare woningen en ICT. Wat opvalt is dat bij de besteding veel geld blijft hangen in de gemeentelijke organisatie voor zaken die normaal uit de gemeentebegroting worden betaald, zoals VAT-kosten (voorbereiding, Advies, Toezicht), apparaatslasten en gemeentelijk vastgoed. De Haagse Stadspartij vindt dat het Enecogeld niet bedoeld is om gaten in de gemeentebegroting te dekken en wil dat zoveel mogelijk direct aan de stad ten goede komt. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller diende daarom de motie ‘Operatie Strijkstok’ in.

Stofkam

Van de 300 miljoen euro Enecogeld voor duurzame mobiliteit gaat 60 miljoen naar VAT-kosten. “De noodzaak voor voldoende budget voor VAT-kosten bij projecten wil ik niet bagatelliseren, maar waarom worden deze kosten allemaal uit de Enecogelden gedekt terwijl het plannen zijn die al langer in de pijpleiding zitten?”, zo vroeg Wijsmuller zich af. In de motie wordt gevraagd om al deze kosten door de stofkam te halen en geld vrij te spelen voor duurzame verbeteringen zoals maatregelen voor beter en sneller OV naar Den Haag ZuidWest. Het college wilde hier niet aan en werd gesteund door een meerderheid zodat de motie werd verworpen.

Tunnelbuis Rotterdamsebaan voor OV

In de verdeling van het geld voor duurzame mobiliteit valt op dat er veel meer geld voor de Binckhorst en de Koningscorridor wordt uitgetrokken (179 miljoen) dan voor een dichtbevolkt gebied als Den Haag ZuidWest (slechts 28,5 miljoen). Wijsmuller vroeg de wethouder als een van de varianten voor de Koningscorridor te onderzoeken of een van de twee tunnelbuizen van de Rotterdamsebaan voor het OV kan worden ingezet. Daarmee kan veel geld voor een dure Koningscorridor bespaard blijven, en dat geld voor OV in ZuidWest worden ingezet. Wethouder Van Asten vond dit voorstel te ingewikkeld en lachte het weg.

Den Haag ZuidWest verdient beter OV

Samen met Lesley Arp (SP) diende Wijsmuller ook de motie ‘Den Haag ZuidWest verdient beter (OV)’ in. Deze motie werd unaniem aangenomen en vraagt en om de bestedingen voor duurzame mobiliteit kritisch tegen het licht te houden en zo geld vrij te spelen voor investeringen om een plan van aanpak voor een extra versnelling van het OV in ZuidWest. De wethouder zal toch aan de bak moeten.