Haags Kunstenplan opnieuw onder vuur

De besluitvorming over de toekenning van de vierjaarlijkse kunstsubsidies van de gemeente Den Haag leidt opnieuw tot opschudding. Na de rel rond Crossing Border, Writers Unlimited en de dubieuze rol van commissielid Ellen Walraven daarbij, en na de roerige vaststelling van de miljoenensubsidies door de gemeenteraad in november vorig jaar, is er nu gedoe ontstaan bij de behandeling van bezwaarschriften.

Ditmaal ligt Johannes Leertouwer, de voorzitter van de kunstcommissie, onder vuur. De adviescommissie bezwaarschriften heeft geoordeeld dat hij de schijn van belangenverstrengeling en vooringenomenheid heeft gewekt bij de beoordeling van de aanvraag van het Haagse strijkorkest Ciconia Consort. Dit vanwege zijn betrokkenheid bij de Nieuwe Philharmonie Utrecht (NPU) waarvan hij chef-dirigent en artistiek leider is. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, is geschrokken en heeft samen met de raadsleden Bulent Aydin (PvdA), Det Regts (VVD) en Nino Davituliani (Hart voor Den Haag) een rondvraag aangevraagd in de commissie Samenleving van 4 februari.

Peter Bos: “Het oordeel van de bezwaarcommissie is niet mals. Belangenverstrengeling is ernstig en zeker de voorzitter van de kunstcommissie dient 100% integer te zijn. Ik wil van cultuurwethouder Robert van Asten (D66) weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat de consequenties zijn. Betekent dit dat de hele procedure over moet? Ook wil ik weten of er nog andere bezwaarprocedures lopen en wat de stand van zaken is.”

Rondvraag Bezwaarprocedure Ciconia

N.a.v. het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over het bezwaarschrift van Ciconia Consort in het kader van het Kunstenplan heb ik de volgende vragen.

  1. De adviescommissie is van mening dat het bezwaar van Ciconia gegrond is o.a. vanwege de schijn van belangenverstrengeling en vooringenomenheid die kleeft aan de advisering in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. De commissie doelt dan op de betrokkenheid bij de advisering van de heer Leertouwer, de voorzitter van de adviescommissie. Kan de wethouder uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren?
  2. Wat gaat het college doen met het advies?
  3. De voorzitter van de adviescommissie is voor vier jaar benoemd. Is de wethouder van mening dat zijn positie vanwege de geconstateerde feiten nog houdbaar is?
  4. Zijn er naast Ciconia nog andere aanvragers die mogelijk door belangenverstrengeling en vooringenomenheid een negatieve beoordeling hebben gekregen?
  5. Zijn er naast Ciconia nog andere adviezen van de commissie bezwaarschriften uitgebracht? Zo ja, welke?
  6. Kan de wethouder aangeven welke andere bezwaarprocedures er nog lopen in het kader van het Meerjarenbeleidsplan en wat daarvan de stand van zaken is?

Peter Bos                            Bulent Aydin      Det Regts             Nino Davituliani
Haagse Stadspartij           PvdA                     VVD                      Hart voor Den Haag