Ook in Den Haag subsidiefraude bij anti-Jihadproject

Fatima Faïd, raadslid voor de Haagse Stadspartij , heeft op 22 september j.l. vragen aan de raad gesteld over de vermoedelijke subsidiefraude bij een vijftal anti-Jihadprojecten, waaronder waarschijnlijk ook een project in Den Haag.

 

 

 

Den Haag, 22 september 2014

Geachte voorzitter,

In de Volkskrant van zaterdag 20 september 2014 is een artikel gepubliceerd over mogelijke fraude bij vijf anti-Jihadprojecten waar vermoedelijk voor tienduizenden euro’s aan subsidiegeld is verduisterd.

De Haagse Stadspartij is erg geschrokken van dit bericht, te meer omdat de bij het fraudeschandaal betrokken personen ook een ‘weerbaarheidsbijeenkomst’ voor ouders van potentiële Syriëgangers in Den Haag hebben medegeorganiseerd. De Haagse Stadspartij neemt het bestrijden van radicalisering onder Haagse jongeren uiterst serieus en vindt het absoluut niet kunnen dat ouders van risicojongeren worden begeleid door dit soort frauduleuze organisaties.

Met inachtneming van artikel 38 van het reglement van orde legt de Haagse Stadspartij de volgende vragen aan het college voor:

  1. De van fraude verdachte personen waren betrokken bij de organisatie van een weerbaarheidsbijeenkomst voor ouders van potentiële Syriëgangers in Den Haag. Graag willen wij van het college weten met welke Haagse organisaties deze personen bij het organiseren van de weerbaarheidsbijeenkomst hebben samengewerkt en of bekend is of er ook Haagse organisaties betrokken zijn bij het fraudeschandaal.
  2. Wat waren de precieze doelstellingen achter de weerbaarheidsbijeenkomst en wat heeft deze bijeenkomst opgeleverd? 
  3. De Haagse Stadspartij maakt zich naar aanleiding van het bericht over de fraude ernstig zorgen over de kwaliteit van anti-Jihadprojecten in onze stad. Daarom willen wij graag van het college weten wat zij doet om de kwaliteit van anti-Jihadprojecten in onze stad te waarborgen.

Met vriendelijke groet,

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij