Haagse Stadspartij stelt vragen over omkoperij Groenbedrijf

 

Vorige week stond er bij TVwest een bericht op de site dat twee groenbeheerders jarenlang gefraudeerd hebben. Het OM onderzoekt de omvang inmiddels en de groenbeheerders zijn op nonactief gesteld.  Raadslid Gerwin van Vulpen stelde hierover de volgende vragen:

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 24 september 2014

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding het artikel “Groenbedrijf kocht Haagse ambtenaren om“ in het AD van 13 september j.l. leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, het college de volgende vragen voor:

  1. Heeft het college kennis genomen van bovenstaande berichtgeving?
  2. In hoeverre heeft deze fraudezaak gevolgen gehad voor de kwaliteit van het groenbeheer?
  3. Is het college bereid na te gaan of in de periode waarin deze fraude heeft plaats gevonden het groenbeheer correct is uitgevoerd, zo nee waarom niet?
  4. Zijn alle kapvergunningen in deze periode naar behoren aangevraagd en uitgevoerd?
  5. Zou het college een overzicht kunnen geven van de gemeentelijke opdrachten die in ruil voor smeergeld verleend zijn? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid maatregelen te nemen om dit soort smeergeld praktijken in de toekomst te voorkomen? Zo ja, waar uit bestaan deze maatregelen? Zo nee, waarom niet?

 Met vriendelijke groet,

Gerwin van Vulpen