Drukke week voor Haagse Stadspartij door decentralisaties

Elly Burgering, raadslid voor de Haagse Stadspartij, heeft het druk deze week: op 11 en 12 oktober werden de 3 decentralisaties besproken. Dat zijn dus de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Participatiewet (werken naar vermogen) en de Jeugdwet.

In de commissievergadering samenleving werd gesproken over de Participatiewet. Wethouder Baldewsingh beloofde zijn plan om daklozen 2% te korten te heroverwegen. Samen met collega-raadslid Fatima Faid zal ze de wethouder kritisch blijven volgen.

In de commissievergadering over de Jeugdwet voerde Elly het woord. Ze gaf aan dat de zorg voor iedereen toegankelijk en beschikbaar moet zijn en dat ze zich zorgen maakt over de privacy: “Het is zorgelijk dat per casus met één toestemming alle betrokken hulpverleners in het dossier mogen kijken. Ook binnen de sociale wijkzorgteams is dit het geval en wij deden het verzoek om het privacy convenant door de raad te laten goedkeuren, zodat er nog eens goed naar gekeken kan worden. Daarnaast vinden wij medezeggenschap van jongeren en ouders belangrijk, klachtbehandeling, ruimhartig toekennen van het persoonsgebonden budget en zorg voor jongeren na hun 18e verjaardag. We pleitten voor een goede monitor voor zwerfjongeren, omdat lang niet alle jongeren bij het daklozenloket of JIT in beeld zijn. We hopen dat er in professionals zal worden geïnvesteerd en minder bureaucratie aub. En heel belangrijk: Haagse Stadspartij vindt het onduidelijk hoe de “oude” instellingen zullen gaan innoveren.”

Alom verbazing in de vergadering van de commissie samenleving (WMO) van donderdag 9 oktober toen bleek dat wethouder Karsten Klein de contracten met de “oude” huishoudelijk zorgaanbieders al heeft ondertekend, ondanks het verzoek van de raad – eerder deze maand – om nog géén onomkeerbare stappen te maken. Haagse Stadspartij deelt de mening met de wethouder dat de continuïteit van deze zorg belangrijk is. Extra geld voor de zorg was een speerpunt in onze campagne en mede door de HSP is er nu genoeg geld om deze zorg te blijven leveren.
En het lijkt er nu op dat het verzoek van de raad en het zetten van de handtekeningen elkaar hebben gekruist. Maar zelfs dan: waarom contracten tot 1-1-2017? Dan zijn we ruim twee jaar verder! En hoe gaan deze “oude” instellingen voor de broodnodige innovatie zorgen? Vanaf 1-1-2017 moet de innovatie al zijn gerealiseerd. Is er nog ruimte voor nieuwe aanbieders, die misschien innovatiever zijn? En is het niet sowieso vreemd dat bij dergelijke grote uitgaven, het gaat hier om vele (extra) miljoenen, de gemeenteraad niet wordt meegenomen? Haagse Stadspartij heeft aangegeven erg benieuwd te zijn naar de uitleg van de wethouder.