Ook derde stadsgesprek Spuikwartier druk bezocht

Maandagavond 13 oktober vond het derde stadsgesprek over het Spuikwartier plaats, opnieuw in het Spuitheater. Zeker 200 mensen kwamen er op af. Gespreksleider Rubes Maes hield de inleiding en Joris Wijsmuller kwam vertellen wat de stand van zaken omtrent het nieuwe Spuikwartier is: “Op 3 oktober hebben we het raadsvoorstel gepresenteerd, waarna er zo’n 400 technische vragen ingediend zijn. Op 29 en 30 oktober houdt de raadscommissie vergaderingen, dan kunnen er nog eventuele aanpassingen aan het conceptplan gedaan worden en kan het publiek nog inspreken. Op 6 november neemt de gemeenteraad dan een definitief besluit.”

Tijdens alle gesprekken die er zijn gevoerd met bewoners, gebruikers en ondernemers werd vooral duidelijk dat  het draait om samenhang en samenwerking. Het publiek legde veel nadruk op de functie en inrichting van het plein, het liefst met mooi groen en vooral met oog voor de menselijke maat. Deze zaken zijn ook opgenomen in het raadsvoorstel. Ook is de omvang van het gebied in een cirkel veranderd: “geen harde rode lijn meer, dus de Schedeldoekshaven wordt geen achterkant en moet ook mee worden ontwikkeld. Aan de kant van het Spuiplein wordt de bebouwing zo’n 20 meter in plaats van 50 en aan het eind zo’n 90 meter. Aan de kant van de Turfmarkt 40 meter.”  Hierop kwam direct een vraag over de zon op de Turfmarkt, volgens Joris kan over de hoogte nog gediscussieerd worden in de raad, ook al staat het (nog) niet expliciet in de aanbesteding.  Wat er ook nog niet in staat is aandacht voor mensen met een beperking: “Daar ga ik nog over nadenken, dat het hoort er wel in natuurlijk!

Het hotel, de chinees en de trappen blijven. De gemeente trekt extra geld uit het potje verkeer voor 600 fietsplekken. Voor het vaak genoemde weghalen van de tram is geen geld, ook niet voor een transformatie van Hulshof en de bibliotheek.  Veel opmerkingen over het Lucent Danstheater, gaat het weg of blijft het?  Moet dat Conservatorium nou echt? Joris: “Geheel of gedeeltelijk hergebruik van gebouwen, met name het Danstheater, krijgt extra kwaliteitspuntenpunten bij de aanbesteding, net als het groen en duurzaamheid. Over het Conservatorium hebben we nu eenmaal een compromis moeten sluiten, dat komt er gewoon. Daarmee hebben we de stad het Spuiforum bespaard. ”  Hoe het zit met de perikelen tijdens de bouwperiode is nog niet helemaal duidelijk, dat zal in overleg met de ondernemers en de instelling gebeuren: “Die willen ondertussen wel blijven bestaan, en geen ‘operatie geslaagd, patient overleden’!

Naar verwachting blijven er 3 consortia over die ieder een visie op het gebied gaan ontwikkelen en een voorlopig ontwerp voor het cultuurgebouw presenteren. Deze consortia zijn zich nu aan het vormen en bestaan uit architecten, stedebouwkundigen, bouwmaatschappijen, ingenieurs etc. Consortia zullen op beide punten -gebiedsontwikkeling en cultuurgebouw-  tegelijk goed moeten scoren, hierop komt een uitgebreide toets en een stresstest.  Er zal een beoordelingscommissie komen die 1 plan uit zal kiezen. Wijsmuller denkt dat er voldoende consortia zullen zijn, op grond van de eerste consultaties, en denkt dat de criteria dus niet onder druk komen te staan. Ook vindt hij dat de mensen die bij de oude plannen betrokken waren niet nu weer aan zet moeten zijn, “we willen geen stammenstrijd uit het verleden“.  Welke mensen er in de  beoordelingscommissie komen te zitten wordt niet openbaar gemaakt, “want als je weet dat Jantje in de commissie zit, gaat iedereen ineens koffie drinken met Jantje.” De lijst met beoordelingspunten gaat vervolgens naar de notaris.

Van alle ideeen uit alle gesprekken in de afgelopen periode zal een zogenaamd inspiratieboek worden gemaakt wat aan alle geinteresseerde marktpartijen wordt meegegeven. Zij kunnen hieruit nog componenten gebruiken, maar de plannen kunnen niet duurder uitvallen. Door de manier van aanbesteden wordt uitgesloten dat er tussentijdse aanvullingen en veranderingen kunnen optreden, zodra de aanbesteding eenmaal een feit is.