skyline

Oog voor de stad

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 staat er veel op het spel. De Haagse Stadspartij is een serieus alternatief voor mensen die betrokken zijn met deze stad en zich in de hoek gedreven voelen door de regentencultuur van dit college.

 

Uitgangspunt van de Haagse Stadspartij is om bewoners meer directe invloed te geven. Mondige burgers, wijkberaden, belangenbehartigers en actiegroepen zijn van groot belang voor een vitale democratie. De gemeente dient betrokkenheid van burgers te stimuleren en niet angstig en vijandig te reageren op kritiek en inbreng uit de stad. Iedere Hagenaar moet weer het gevoel krijgen dat zijn of haar mening er voor de gemeente toe doet!

Den Haag is een stad om trots op te zijn. Het strand, de duinen, het groen, de cultuur, het historische karakter en de grote diversiteit aan wijken en sferen zijn stuk voor stuk bijzondere kwaliteiten waar de gemeente veel zuiniger op moet zijn. De Haagse Stadspartij verwerpt ingrijpende plannen van bovenaf. Maatwerk op menselijke schaal is veel belangrijker dan prestige en financieel gewin. De stad moet daarbij kansen bieden voor alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Niet de partijbelangen of het grote geld, maar de belangen van de inwoners van Den Haag dienen het vertrekpunt van stadspolitiek te zijn.

In de praktijk
Onderzoek van Radio West wees uit dat de Haagse Stadspartij de meest actieve fractie in de gemeenteraad is. Het enige raadslid van de Haagse Stadspartij blijkt qua productiviteit bijvoorbeeld de tien-koppige VVD-fractie en de vijftien-koppige PvdA-fractie in de schaduw te zetten. De Haagse Stadspartij vervult daarmee met verve de functie van kritische luis in de pels, maar is meer: met haar actieve opstelling boekt de Haagse Stadspartij successen! Toen de Haagsche Courant in 2004 Joris Wijsmuller uitriep tot het beste Haagse gemeenteraadslid (‘Hoekig, eerlijk en de beste”) schreven ze het al: ‘Voor een eenmansfractie heeft hij veel invloed in de gemeenteraad.’ Invloed heeft de Haagse Stadspartij door zaken boven tafel te halen en op de agenda te zetten, door reële, creatieve, en praktische suggesties te doen, samen met bewoners alternatieven te ontwikkelen, en door voorstellen te doen waarvan veel het hebben gehaald, zoals: het instellen van een stadsecoloog, het skatebeleid, ‘boeren met beleid’ (om het dierenwelzijn bij stadsboerderijen voorop te zetten), het behoud van cultuurhistorisch erfgoed (zoals de rokerij in de haven), het broedplaatsenbeleid voor kunstenaars, een natuurspeeltuin in Mariahoeve, een plek voor het Veronica-zendschip in de Scheveningse haven, etc. etc. Dit is slechts een kleine greep uit de successen waarop onze reputatie gefundeerd is. De Haagse Stadspartij trekt niet alleen haar klep open; wij maken het al 12 jaar waar!