leegstand

Onzinnige kritiek PvdA op Joris Wijsmuller

Rajesh Ramnewash, raadslid voor de PvdA, heeft kritiek op woonwethouder Joris Wijsmuller. Deze zou te weinig doen aan goede en betaalbare huisvesting in Den Haag naar aanleiding van de woonproblemen in Moerwijk. Je moet maar lef hebben. Was het niet dezelfde Partij van de Arbeid van Rajesh Ramnewash, die de woningcorporaties sinds de bruteringsoperatie in de jaren ’90 alle vrijheid gaf om zich als projectontwikkelaars te gedragen in plaats van als volkshuisvesters? Die corporaties 12 jaar lang liet speculeren met vastgoed, terwijl het onderhoud bleef liggen? Die corporaties commerciële activiteiten liet uitvoeren in plaats van betaalbare woningen bouwen? Die het toezicht op de woningcorporaties verwaarloosde waardoor er miljarden uit de sector konden verdwijnen?Het lijkt wel of Rajesh volledig is losgezongen van zijn landelijke grote broer. Maar we hebben het wel nog steeds over dezelfde PvdA. Dezelfde PvdA die jarenlang de wethouder Wonen leverde die de stad regelmatig opzadelde met niet-gewenste woningbouw en megalomane “masterplannen”. Dezelfde Rajesh Ramnewash lijkt te zijn vergeten dat het zijn eigen partij is die de woningcorporaties nu zover de duimschroeven heeft aangedraaid dat ze niet meer kunnen investeren in betaalbare nieuwbouw en de uitgaven in de leefbaarheid drastisch hebben moeten terugbrengen.

Om financieel het hoofd boven water te houden moeten veel corporaties nu woningen verkopen, ook sociale huurwoningen waar juist zoveel behoefte aan is. Corporaties snijden drastisch in het personeelsbestand om de bedrijfslasten omlaag te brengen. Gevolg: mensen op straat en zonder werk. Woningcorporaties die de huren omhoog gooien om aan extra huurinkomsten te komen. Gevolg: steeds duurder wordende sociale huurwoningen en steeds hogere uitgaven aan huurtoeslag voor mensen met een laag inkomen. Veel woningcorporaties staat het water aan de lippen en klagen steen en been om elk jaar voor € 1.700.000.000 aan Verhuurdersheffing te moeten afdragen aan het rijk. Geld van huurders dat niet kan worden besteed aan de bouw en het onderhoud van sociale huurwoningen zoals in Moerwijk. Dit mede dankzij de PvdA die deel uitmaakt van een kabinet dat hier verantwoordelijk voor is.

Het is wethouder Joris Wijsmuller die alles uit de kast trekt om jarenlang PvdA-afbraakbeleid te herstellen. Die van alles verzint om de markt van sociale huurwoningen weer aan te zwengelen en er voor zorgt dat er duizenden woningen in de stad bij komen. Die prestatie-afspraken maakt met de woningcorporaties over betaalbaarheid, duurzaamheid en het terugdringen van de verkoop van sociale huurwoningen. Die duizenden statushouders onderdak brengt. Of is Rajesh Ramnewash dit voor het gemak even vergeten?

Gerwin van Vulpen

Haagse Stadspartij: “De PvdA mag wel een toontje lager zingen”

denhaagfm.nl, 21 feb 2016

Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij ergert zich aan de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad. Hij reageert verontwaardigd op de kritiek van de PvdA op wethouder Joris Wijsmuller over diens “gebrek aan ambities” op het gebied van sociale woningbouw. “De PvdA mag wel een toontje lager zingen”, zei Bos in het radioprogramma Nieuwslicht op Den Haag FM over zijn coalitiegenoot. “In
principe hebben we inhoudelijk helemaal geen verschil van mening over de bouw van sociale
woningen. Alleen de PvdA verwijt ons nu dat het niet ver genoeg gaat, terwijl we juist bezig zijn om het slechte PvdA-beleid op dat gebied in de afgelopen tien jaar in te halen.” Bos doelt daarmee op de vorige bouwwethouder Marnix Norder. “Joris Wijsmuller moet alle problemen oplossen. Er is gewoon heel weinig gebouwd door de vorige wethouder. Integendeel, de sociale woningbouw is eerder afgebroken.”

Profileringsdrang

Een verklaring voor de kritiek van de PvdA heeft Peter Bos wel. “Ik snap het wel. De Partij voor de Arbeid heeft grote klappen gehad bij de laatste verkiezingen en moet er nu alles aan doen om de kiezer weer een beetje terug te winnen. Dus het is ook gewoon profileringsdrang van de PvdA om zich zo af te zetten tegen de Stadspartij.”