In de Stuwstraat woonde de familie van Ben zo’n 40 jaar. Hij werd echter in februari door Hof Wonen – het vroegere Vestia – op straat gezet omdat hij geen recht had op de woning. Daarna zwierf hij rond. Er was geen plek in de daklozenopvang, er was geen plek bij vrienden en familie.

Na weken van onduidelijkheid koos Ben ervoor zijn oude woning weer te betrekken. Die stond immers nog wel even leeg voor de sloop. Vlak na Pasen ontving hij een brief van Hof Wonen dat hij weer moest vertrekken. En op 12 april – 3 dagen later (!) stond Hof Wonen voor de deur, met de politie. Zonder vonnis van de rechtbank, en toch op straat gezet. Voor ons reden voor het stellen van de volgende vragen:

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Faid, Haagse Stadspartij en Arp, SP de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven waarom de politie meewerkt aan het ontruimen van een pand zonder bevel daartoe van de rechtbank?
  2. Kan het college aangeven of er sprake was van huisvrede en dus huisvredebreuk?
  3. Kan het college in het algemeen aangeven wanneer er sprake is van huisvrede?
  4. Kan het college aangeven of de gemeente en de politie op de hoogte waren van het feit dat het pand weer werd bewoond? Zo ja, wanneer was dat?
  5. Kan het college aangeven of woningcorporaties of andere verhuurders vaker panden ontruimen zonder gerechtelijke vonnis? Zo ja, hoe vaak is dat?
  6. Welke afspraken zijn er gemaakt met Hof Wonen en andere woningcorporaties rondom het ontruimen van panden?
  7. Kan het college aangeven hoe zij aankijkt tegen de handelswijze van Hof Wonen om geen uitspraak van de rechtbank te vragen alvorens over te gaan tot ontruiming? En de bewoners ook geen kans te geven om een ontruiming bij de rechter aan te vechten?
  8. Kan het college aangeven hoe zij aankijkt tegen het feit dat mensen die op straat moeten overleven onderdak vinden in leegstaande panden en dat zij vervolgens zonder pardon weer op straat worden gezet?
  9. Gaat het college met Hof Wonen en andere verhuurders in gesprek over het hanteren van de juiste juridische instrumenten en wettelijke acties bij ontruiming? Zo nee, waarom niet?
  10. Kan het college beloven als stadsbestuur niet mee te werken aan ontruimingen in deze wooncrisis als dat leegstand of braakligging tot gevolg heeft? Zo nee, waarom niet?

 

Onderstaande filmpje maakte de Bond Precaire Woonvormen: