Heeft college geslapen bij vertrek Literatuurmuseum?

Het Literatuurmuseum en Kinderboekenmuseum vertrekken uit Den Haag en het college heeft het laten gebeuren. Dat bleek wel uit het spoeddebat in de afgelopen gemeenteraad. Maar waarom? En hoe? Daar moeten onze vragen antwoord op geven. 

Deze wethouder ligt rustig te slapen terwijl de cultuursector vertrekt, geld te kort komt of draait zelf actief de sector de nek om door de vrijplaats de Samenscholing te sluiten.

 

Schriftelijke vragen: Wat ging er mis met de verhuizing van het literatuurmuseum?

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Datum: 30 maart 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij wil in aanvulling op de eerdere vragen van de VVD over het dreigende vertrek van het Literatuur- en Kinderboekenmuseum nog een aantal andere vragen stellen. (Zie RIS314895 Vertrek Musea uit Den Haag).

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd (Haagse Stadspartij), de volgende schriftelijke vragen.

 1. Kan het college aangeven wanneer zij van het vertrek van het Literatuurmuseum en het Kinderboekenmuseum op de hoogte werd gesteld?
 2. Wanneer wist het college dat het Literatuurmuseum en het Kinderboekenmuseum meededen aan de tender in Utrecht?
 3. Wanneer was het voor het college duidelijk dat Syntrus Achmea de plannen voor het STAAL complex niet kon of wilde uitvoeren in eerder toegezegde vorm?
 4. Kan het college aangeven welke stappen zij heeft gezet om te komen tot alternatieve locaties voor de musea?
 5. Heeft het college overwogen de locatie (of het museumdeel) aan te kopen om zo te garanderen dat de musea niet zouden vertrekken uit Den Haag?
 6. Kan het college de longlist met opties voor alternatieve locaties met de raad delen? Desnoods geheim?
 7. In het jaarverslag 2021 van het Literatuurmuseum wordt gesteld dat het nieuwe museum aan het Korte Voorhout in 2026 zou opengaan. Was dat realistisch?
 8. Kan het college aangeven tot wanneer de musea in Den Haag nog open blijven?
 9. Het Literatuurmuseum ontvangt het grootste deel van haar inkomsten van het Ministerie van OCW. Kan het college aangeven of het ministerie akkoord is met een verhuizing naar Utrecht?
 10. Als die toestemming er nog niet is, of nog gegeven moet worden, kan het college dan toezeggen met het Ministerie van OCW in gesprek te gaan om het vertrek te voorkomen?
 11. Volgens het Haagse subsidieregister heeft het Literatuurmuseum in de afgelopen jaren regelmatig subsidie ontvangen voor projecten in Den Haag. Wat betekent het vertrek van het Literatuurmuseum voor de literaire cultuur in Den Haag?
 12. Klopt het dat het Kinderboekenmuseum van plan was in Den Haag Zuidwest een project op te zetten of een dependance te openen? Zo ja, kan het college aangeven of dat project nog doorgang zal vinden?
 13. Welke acties gaat het college ondernemen om het literaire klimaat in Den Haag te verbeteren?
 14. Syntrus Achmea is nu van plan het hele complex te verkopen. Kan het college aangeven wat dit betekent voor de planning en de uitvoering van het Planuitwerkingskader?
 15. Kan het college aangeven wie er verantwoordelijk is voor het realiseren van de compensatie van de sociale woningen bij verkoop van het pand aan een andere eigenaar? Is dat nog steeds Syntrus Achmea?
 16. In het PUK is er “Ten behoeve van de huisvesting en markering van het museum aan de Tournooiveld is er een uitwerkmogelijkheid voor een dakopbouw (‘Uitwerking Tournooiveld’) opgenomen”. Kan het college aangeven of deze optie ook gebruikt kan worden voor andere functies?

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij