Onderwijs en educatie

8) Onderwijs en educatie

A. Betrokken bij het onderwijs

De Haagse Stadspartij staat voor kleinschalig onderwijs met kleine klassen en met voldoende leermiddelen zoals computers. Voorop staan aandacht voor de leerling, de kwaliteit van onderwijs en het voorkomen van schooluitval en structureel spijbelen. Voor kinderen met problemen moet maatwerk per kind het uitgangspunt zijn. De gemeente stopt veel geld in Voor- en vroegschoolse educatie, Leerkansenprofiel en Brede buurtscholen, maar heeft onvoldoende zicht op de effecten en de kwaliteit van het onderwijs. De Haagse Stadspartij
wil dat dit nader onderzocht wordt en zet in op de kwaliteit van het primair onderwijs.
De Brede schoolcoördinator verstevigt de samenwerking tussen scholen, naschoolse opvang, buurthuis, culturele instellingen en sportverenigingen. Creativiteit, (Haagse) geschiedenis, zorgtaken en sport mogen meer aandacht krijgen. De betrokkenheid en inspraak van ouders bij school en kind kan over het algemeen beter. Goede, representatieve ouderbetrokkenheid en medezeggenschap zijn essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Schoolgebouwen zouden in het weekend en ‘s avonds opengesteld kunnen worden voor buurtinitiatieven en – activiteiten.

B. Studentenstad Den Haag

Het universitair onderwijs en hoger beroepsonderwijs worden verder uitgebouwd zodat Den Haag een volwaardige studentenstad wordt voor de regio Haaglanden. Het beroepsonderwijs moet voldoende stagemogelijkheden aanbieden. Ook de internationale organisaties dienen bijbanen en stagemogelijkheden aan te bieden voor studenten. Om te slagen als studentenstad dienen er meer uitgaansvoorzieningen te komen gericht op de wensen van studenten. En voor de binding met de stad is het belangrijk dat studenten via de
Ooievaarspas voor een gereduceerd tarief bijvoorbeeld lid kunnen worden van Haagse sportverenigingen en kunnen genieten van het Haagse culturele aanbod.

Wat wil de Haagse Stadspartij verder?

*Vakscholen gericht op ambachten en techniek, waar leerplichtigen een vak kunnen leren
*Kunsteducatie op school
*Meer Speelotheken, Haagse Hopjes en buurt- en natuurverkenners
*Energydrinks, snoep en vette snacks op scholen uitbannen
*Kinderen mee laten beslissen over de inrichting van (groene) school- en speeltuinen
*Een volwaardig aanbod van volwasseneducatie.