Ondergeschikte horeca aangescherpt

Het beleid m.b.t. ondergeschikte horeca is na lang aandringen door de Haagse Stadspartij flink aangescherpt. Mini-supermarkten met broodjes shoarma en pizza’s krijgen voortaan minder voet aan de grond.

Een kopje koffie bij de fietsenmaker, of een broodje in de showroom? De
Haagse Stadspartij heeft er geen bezwaar tegen dat winkels hun klanten
een kopje koffie of een broodje aan bieden. Maar door onzorgvuldig
geformuleerde regels en een gebrek aan handhavers bleek ook volwaardige
lichte horeca mogelijk. Sinds kort is de ondergeschikte horeca op
aandringen van de Haagse Stadspartij beter geformuleerd, maar handhaven op
deze heldere regels wil de wethouder nog steeds niet. De handhavers
komen pas kijken na een klacht. Dan kunnen we straks verschillende
soorten horeca tegenkomen in de stad. Waardoor rechtsongelijkheid
ontstaat tussen verschillende horecaondernemers. Dat vindt de Haagse
Stadspartij onacceptabel!

Hieronder het betoog van raadslid Gerwin van Vulpen in de commissie Bestuur over dit onderwerp:

“De Haagse Stadspartij is op zich tevreden met formulering van de
ondergeschikte horeca. Veel beter geformuleerd zo! Onze complimenten
daarvoor. Op deze formulering valt prima te handhaven lijkt mij.
Alleen mist onze fractie echter een aanpak op het gebied van handhaving
en hoe we om gaan met bestaande en ontstane situaties?
Hoe wordt er om te gaan met reeds vastgestelde bestemmingsplannen?
En hoe zetten we in op handhaving? Of wordt er dan net als in eerder
discussie slechts gehandeld worden naar aanleiding van klachten? Dan
ontstaan twee regimes naast elkaar en dat vindt onze fractie
onacceptabel!
Hoe gaan we bijvoorbeeld handhaven op zaken als niet frituren en geen
alcohol schenken? Welke consequenties heeft dat voor de ondergeschikte
horeca op de Laan van Eik en Duinen? Hoe gaan zij geïnformeerd worden
over de nieuwe regels?
Volgens de wethouder gaat hij sterk inzetten op communicatie. De nieuwe
regels zullen als vaststaand gepresenteerd worden en hij verwacht dat de
meeste ondernemers zich zullen aanpassen daaraan. Overigens beweert hij
geen middelen te hebben om actief te handhaven.

Kunnen we gaan handhaven vanaf een nulmeting vanaf de publicatie van de
nieuwe regels? Daar heeft de wethouder geen zin in. De gemeente kan ook
niet handhaven op de oude gedoogsituatie omdat zij schadeclaims van
ondernemers vreest. Dus staan we nu verschillende regimes toe. Na acht
maanden komt de wethouder met een evaluatie en gaat hij bekijken of we
als nog moeten ingrijpen.

Is er zicht op de hoeveelheid ondergeschikte horeca in de stad?
Nee, niet echt, want het is vergunningsvrij. Dus is het lastig om te
handhaven.

Koninklijke Horeca Nederland wijst er op dat voedsel- en
brandveiligheid niet gewaarborgd is.
Kan aan de voorschriften ook niet toegevoegd worden dat de ondernemers
ook moeten voldoen aan de regels van Voedsel en Waren Autoriteit?
Alle ondernemers moeten aan de regels van Voedsel en Warenautoriteit
voldoen. En de brandveiligheidsvoorschriften worden gecontroleerd door
de brandweer.