Onderdeel Rotterdamsebaan valt duurder uit: HSP wil opheldering

Het project Rotterdamsebaan werd vorig jaar met een ander project (een bediencentrale in de haven) uitgebreid, en nu blijkt juist dit onderdeel alweer uitgebreid te worden. De geraamde kosten zijn van 10,8 naar 14,65 mln. gestegen, een kostenoverschrijding van maar liefst 4 mln. Joris Wijsmuller vroeg om opheldering.

Het project Rotterdamsebaan is uitgebreid – dat heet een scopeuitbreiding -met de bouw van een nieuwe bediencentrale in de Scheveningse haven vanwaaruit de Rotterdamsebaan en ook andere tunnels en het havenverkeer aangestuurd gaan worden. De nieuwe bediencentrale zou 10,8 miljoen kosten. Maar uit de voortgangsrapportage blijkt nu dat deze scopeuitbreiding alweer wordt uitgebreid van 10,8 naar 14,65 mln. Dat is een kostenstijging van maar liefst 35%.

Op het totale budget van de Rotterdamsebaan van bijna 700 mln lijkt dit peanuts, maar een tegenvaller van bijna 4 miljoen – vergelijkbaar met de recente tegenvallers bij Busplatform en fietsenstalling KJ-plein – is niet niks. Dit is een majeure afwijking die expliciet gemeld moet worden, en die ook in het meerjaren investeringsplan MIP hoort te worden opgenomen. Reden voor Wijsmuller om de wethouder om uitleg te vragen: wat is er misgegaan?

In antwoord stelde wethouder Revis dat er geen probleem was. Volgens hem wordt de bediencentrale alleen groter en uitgebreider dan aanvankelijk gedacht, maar past dit makkelijk binnen het budget. Hoe het plan naast de visafslag op het Noordelijk havenhoofd precies gaat worden kon hij nog niet vertellen. Het voorlopig ontwerp wordt nu gemaakt, en hij zei toe om de raad in het najaar te informeren zodra het voorlopig ontwerp klaar is.

Wijsmuller vroeg Revis ook over een ander punt om opheldering: in de voortgangsrapportage staat namelijk dat – los van de werkzaamheden Rotterdamsebaan – de verkeersintensiteiten op de gemeten wegvakken nu al zijn toegenomen. Dit wordt verklaard met ‘autonome groei’, en ook de reistijden zijn hierdoor toegenomen. Kennelijk was deze groei van het aantal auto’s niet voorzien. Bekend is al wel dat de capaciteit van deze tunnel verkeerstechnisch zowel aan de rijkswegen-kant als aan de centrumring-kant problematisch is; de kruispunten aan beide kanten zullen met verkeerslichten moeten worden geregeld, wat wel een beetje gek is bij een tunnel die juist voor betere doorstroming bedoeld is. De wethouder antwoorde dat de toename het gevolg was van de economische groei en hij verwachtte niet dat dit in de toekomst tot capaciteitsproblemen met de tunnel zal gaan leiden. Wijsmuller plaatst hier vraagtekens bij: “We weten allemaal dat meer asfalt meer auto’s aantrekt. Loopt het bij de Rotterdamsebaan straks niet helemaal vast?”.

Zie ook het bericht op OmroepWest:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3858950/Centrale-voor-bewaking-Rotterdamsebaan-valt-duurder-uit-HSP-wil-opheldering