Omstreden vastgoeddeal Staedion onder vuur 

De Haagse Stadspartij slaat alarm over de uitverkoop van huurwoningen door woningcorporatie Staedion. De aanleiding is de verkoop van een pakket van 60 panden in de Haagse binnenstad aan een commerciële belegger. Samen met GroenLinks en ChristenUnie/SGP heeft raadslid Peter Bos schriftelijke vragen ingediend.

Peter Bos: “Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in de stad. Projecten om nieuwe sociale woningen in het centrum te realiseren sneuvelen keer op keer. Dat Staedion vervolgens betaalbare woningen in de binnenstad gaat verkopen aan de markt is rampzalig.”

De partijen willen dat het college tegen deze verkoop optreedt. Peter Bos: “We hebben met het college afgesproken dat sociale huurwoningen niet verkocht mogen worden door de corporaties. Als het college toestemming heeft gegeven dan valt er heel wat uit te leggen.”

Bos en Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP) vrezen dat de huurwoningen straks onbetaalbaar worden. Grinwis: “Mijn oproep aan woningcorporaties: verkoop je huizen niet, ook niet als het geen sociale huurwoningen (meer) zijn. Een woningcorporatie vraagt immers een veel acceptabeler huur dan een commerciële belegger. En als je dan zonodig wilt verkopen, had de huizen dan aangeboden aan de huurders. Dan hadden zij het kunnen kopen of er een wooncoöperatie van kunnen maken.”

Naast veel andere zaken zijn Grinwis en Bos ook verbaasd over de verkoop aan Du Chatinier. Bos: “Veel panden van dit bedrijf staan lang leeg en noodzakelijke verbouwingen blijven uit. Ik begrijp niet dat Staedion met zo’n partij in zee gaat.”

Ook de PvdA heeft vragen ingediend over deze deal.

Schriftelijke vragen: Verkoop 60 panden Staedion aan Administratiekantoor Du Chatenier
Indieners: Peter Bos Haagse Stadspartij, Marielle Vavier GroenLinks en Pieter Grinwis ChristenUnie-SGP

Datum: 6 januari 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 29-12-2020 verscheen er in de media een bericht dat Staedion 60 panden in de Haagse binnenstad heeft verkocht aan het Administratiekantoor Du Chatenier. (Zie bijlage).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde en in aanvulling op de vragen van de fractie PvdA stellen wij de volgende vragen.

1. Is het college op de hoogte van deze verkoop?

2. Zo ja, heeft Staedion deze verkoop besproken met de gemeente?

3. Welke van de 60 panden waren in het verleden eigendom van de gemeente?

4. Met welk beleidsdoel heeft de gemeente deze panden in het verleden verworven?

5. Gaat het hier om panden die in het verleden eigendom waren van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt en Oude Centrum?

6. De gemeente participeert in de WOM Stationsbuurt en Oude Centrum. Onder welke voorwaarden zijn de panden in het verleden door de WOM verkocht, cq. overgedragen aan Staedion?

7. Kan het college per pand aangeven tegen welke prijs dit is gebeurd? En tegen welke prijs de panden zijn verkocht aan Du Chatenier?

8. Behoorden de verkochte woningen tot de sociale voorraad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

9. Welke van de 60 panden betreffen geliberaliseerde sociale woningen? Zo ja, wanneer zijn deze geliberaliseerd?

10. Is hier sprake van het uitponden van woningen? Zo nee, waarom niet?

11. Klopt het dat sommige verkochte panden (zoals het pand Stille Veerkade 44) zijn opgeknapt door de WOM?

12. Zo ja, over welke panden gaat het en hoeveel heeft de gemeente cq. de WOM hieraan bijgedragen?

13. Klopt het dat sommige verkochte panden (zoals Wagenstraat 123/125) tot de voorraad atelierwoningen behoren, waarvan de toewijzing is geregeld via Stroom, waar door de gemeente subsidie is verleend voor de realisatie van de atelierwoningen, waarbij sprake is van sociale woningen en dat hier langjarige afspraken over zijn gemaakt?

14. Zo ja, over welke panden gaat het en hoeveel heeft de gemeente cq. de WOM hieraan bijgedragen?

15. Waarom zijn de verkochte woningen niet eerst aan een andere toegelaten instelling of sociale verhuurder aangeboden, zoals dit in de Woonagenda is vastgelegd?

16. Voor nieuwe verschuivingen van sociale huurwoningen van DAEB naar niet-DAEB segmenten geven wij geen positieve zienswijze af, staat in de Woonagenda. Kan het college aangeven in hoeverre hier in dit geval sprake van is?

17. Waarom zijn de verkochte woningen niet eerst aan de partner in de WOM, de gemeente, aangeboden? En als dat zo is, waarom zijn deze woningen niet aangekocht door de gemeente?

18. In de prestatieafspraken tussen de gemeente en Staedion wordt niet gesproken over deze verkoop. Waarom houdt Staedion zich niet aan de prestatieafspraken?

19. Is het college akkoord gegaan met deze afwijking van de prestatieafspraken? Zo ja, waarom?

20. Zijn de huurders gehoord in deze verkoop? Is de huurders de mogelijkheid geboden deze woningen te kopen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en wat was daarvan de uitkomst?

21. Is de huurdersorganisatie van Staedion betrokken bij de verkoopplannen en heeft deze advies mogen uitbrengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de strekking van dit advies?

22. Wat zijn de gevolgen van de verkoop voor de huurders op de korte en de lange termijn als het gaat om huurprijzen en huurbescherming?

23. Waarom is er niet gekozen om samen met de huurders of andere partijen een eigen woningcorporatie/wooncoöperatie op te zetten?

24. Zijn de bewoners geïnformeerd over deze verkoop? Zo ja, hoe?

25. Waar is de in 2019 beloofde evaluatie van de WOM SOC?

26. Waar is het in 2020 beloofde plan over de voorzetting van de WOM SOC? 27. Hoe staat het met de toekomst van de WOM Stationsbuurt Oude Centrum?

 

Peter Bos,                        Mariëlle Vavier,            Pieter Grinwis
Haagse Stadspartij        GroenLinks                   ChristenUnie-SGP

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.