Norder breekt nu al belofte Spuiforum

Ondanks de heilige belofte van wethouder Norder om de voorbereidingen voor het Spuiforum stop te zetten blijkt nu al het tegendeel. Het college heeft deze week de bouwvergunning voor het Zuiderstrandtheater aangevraagd.

Update: de schriftelijke vragen zijn beantwoord.

 

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “De gemeenteraad heeft expliciet besloten dat er pas op de plaats gemaakt zou worden, ook wat betreft het tijdelijk theater op het Norfolkterrein. Het
reces is nog maar net begonnen of Norder laat zien dat hij schijt heeft
aan de raad en gaat gewoon zijn eigen goddelijke gang”. Wijsmuller heeft
schriftelijke vragen ingediend: “Er is in de stad weinig vertrouwen dat
het Plan Dooievaar een eerlijke kans krijgt, deze streek van Norder
bevestigt het wantrouwen alleen maar”.

‘Norder breekt belofte cultuurpaleis’
(Westonline, 25 jul 2013)

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij is verbijsterd over de vergunningaanvraag voor de
bouw van een tijdelijk theater op het Norfolkterrein op Scheveningen. Wethouder
Norder zou daarmee eerdere beloften breken.
Op het Norfolkterrein komt een theater waar de voorstellingen van het Residentie
Orkest en het Nederlands Danstheater moeten plaatsvinden tijdens de sloop van de
zalen op het Spuiplein. Volgens Joris Wijsmuller van de Stadspartij zou Norder
hebben beloofd om niets te doen, totdat na de zomer een definitief besluit is
genomen over nieuwbouw of renovatie.
Maar wethouder Norder ontkent dit. Hij stelt dat is afgesproken dat de
voorbereidingen voor het cultuurpaleis gewoon doorgaan maar dat er tot na de zomer
geen ‘onomkeerbare besluiten’ genomen worden. Het aanvragen van een vergunning valt daar niet onder.

HSP hekelt Norders bouwaanvraag
(AD/Haagsche Courant, 25 jul 2013)

DEN HAAG De Haagse Stadspartij (HSP) heeft een serie boze schriftelijke vragen
gesteld over de bouwvergunningaanvraag voor het Zuiderstrandtheater in Scheveningen.
In dit tijdelijke theater zouden het Residentie Orkest en het Nederlands Dans
Theater hun kunsten moeten vertonen als de gemeenteraad in september de bouw van het Spuiforum laat prevaleren boven renovatie van de huidige Spuizalen (plan Dooievaar+).

Volgens HSP-voorman Joris Wijsmuller gaat wethouder Marnix Norder (PvdA,
stadsontwikkeling) `gewoon zijn goddelijk gang’ en is het tegen de vorige week
gemaakte afspraken om de voorbereidingen voor het Spuiforum stil te leggen.

De woordvoerder van Norder stelt dat in het aangenomen raadsvoorstel staat dat er
geen onomkeerbare beslissingen worden genomen. ,,Een aanvraag voor een
bouwvergunning kun je intrekken en is dus niet onomkeerbaar.” Zij vertelt verder
dat de aanvraag is gedaan om bij een keuze voor het Spuiforum geen vertraging op te
lopen.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller
Den Haag, 20 augustus 2013
Inzake: Doordrammen Zuiderstrandtheater

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 23 juli 2013 een brief met daarin 7 vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Uit de gemeenteberichten blijkt dat het college een vergunning heeft aangevraagd voor een tijdelijk theater op het Norfolkterrein.

1. Is het juist dat het college op 22 juli 2013 een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor het
realiseren van een tijdelijk theater Houtrustweg ongenummerd nabij huisnummer 600
(voormalig Norfolk-terrein, zone 4) voor een periode van vijf jaar? Zo nee, waarom niet?

Ja, dat is juist.

2. In het dictum van het raadsvoorstel Kredietaanvraag Spuiforum is onder IX het volgende besluit opgenomen: “In te stemmen met de tijdelijke ontwikkeling van een theater en huisvesting van de instellingen RO, NDT en DMC op het Norfolkterrein (werktitel: Zuiderstrand-theater) en hiertoe een onrendabel investeringskrediet van € 14 mln te vormen met dien verstande dat tot de nadere studie van de variant Dooievaar + gereed is, geen onomkeerbare stappen ten aanzien van de realisatie worden gezet.” Is het college met mij van mening dat met het aanvragen van een omgevingsvergunning voor
een tijdelijk theater een belangrijke stap wordt gezet om een theater op het Norfolkterrein te
ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

De omgevingsvergunning is aangevraagd om de voortgang van het proces gaande te houden. Dit is
echter geen onomkeerbare stap, een afgegeven vergunning geeft geen bouwplicht. Bovendien duurt
het hele vergunningentraject tot medio november, en kan indien nodig tussentijds de
vergunningsaanvraag elk moment teruggetrokken worden.

3. Kan het college bevestigen dat in de raadsvergadering van 18 juli jl. het NDT, bij monde van artistiek directeur Paul Lightfoot, heeft aangegeven dat zij niet akkoord is met een tijdelijk theater op het Norfolkterrein, en er een geschikte locatie in het centrum van de stad gevonden dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Het college is, onder voorwaarden, bereid om de door het NDT aan te dragen alternatieven elders in de stad te bezien. Dat proces is op dit moment gaande.

4. Is het college met mij van mening dat de aanvraag van een bouwvergunning voor een tijdelijk
theater prematuur is wanneer de studie van de variant Dooievaar niet eens begonnen – laat
staan gereed – is, er nog geen oplossing is voor het NDT en er nog onvoldoende duidelijkheid is
over de dekking van een tijdelijk theater? Zo nee, waarom niet?
Nee, voor beantwoording zie vraag 2.
5. Is het college bereid om de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te trekken en daarmee
recht te doen aan de behandeling van het raadsvoorstel? Zo nee, waarom niet?

Nee, voor beantwoording zie vraag 2.

6. Is het juist dat het college gebruikersovereenkomsten met gebruikers van het Norfolkterrein en
de Derde Haven, zoals Loods 3, heeft opgezegd? Zo nee, waarom niet?

Ja, dat is juist.

7. Is het college bereid om deze opzeggingen op te schorten tot het moment dat er meer
duidelijkheid is over de komst van een tijdelijk theater? Zo nee, waarom niet?

Nee. Loods 3 heeft te horen gekregen dat ze eind dit jaar het gebouw moeten verlaten. Mocht voor die tijd afgezien worden van de bouw van het Zuiderstrandtheater, dan kan alsnog bekeken worden of Loods 3 langer tijdelijk verhuurd kan worden. Voorwaarde daarbij is dat verlenging van de verhuur niet in conflict is met de herontwikkeling van het Norfolkterrein.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
S. Broers J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-07-23 22:09:08 schreef Henk Boenders:

Van een verleende omgevingsvergunning kan altijd nog worden afgezien door de aanvrager.
Daarbij wordt dan een groot gedeelte van de leges terugbetaald.
Vergunning tot bouwen wil dus niet zeggen dat er ook werkelijk gebouwd gaat/moet worden.
Zie hier het antwoord van het college.

2. Op 2013-07-23 23:31:13 schreef Joris:

Tuurlijk, en van een raadsbesluit kan ook altijd worden afgeweken, en dan gaan we weer fijn woordspelletjes spelen over wat er precies wel of niet is besloten, en zo houden we elkaar weer fijn bezig…

3. Op 2013-07-24 00:15:49 schreef Henk Boenders:

En degene met de meeste ambtelijke ondersteuning wint dan…

Tijd dus voor een onderzoek naar het vertrouwen van de kiezer in dit college.
Maar misschien beter nog naar het oordeel van de kiezer over het onvoorwaardelijk volgen van B&W door collegepartijen in relatie tot hun controlerende taak.

4. Op 2013-07-24 00:50:55 schreef Joris:

Je hebt gelijk, Norder en het college krijgen zoveel ruimte als de raad hun geeft, en met dank aan de volgzame coalitiefracties is die ruimte groot en elastisch. Het onderzoek naar het vertrouwen van de kiezer wordt gehouden op 19 maart aanstaande.

5. Op 2013-07-24 08:58:57 schreef judge:

meneer wijsmuller schijnt dus niet te beseffen dat deze organisaties een tijdelijk onderkomen elders nodig zullen hebben ongeacht welk plan dan ook doorgaat. of wil hij ze gewoon door laten gaan in een pand dat eventueel wordt gestript en verbouwd? dit geeft weer aan dat er hier sprake is van een gebrek aan elke realiteitszin. de tijdelijke behuizing zal toch eerst klaar moeten zijn voordat er ook maar iets kan gebeuren op het Spuiplein. dit wil dus niet zeggen dat het plan Dooievaar geen eerlijke kans zal krijgen. dit is weer een poging om de wethouder in diskrediet te brengen, erg jammer en erg kinderachtig.

6. Op 2013-07-24 10:02:35 schreef Joris:

Over gebrek aan realiteitszin gesproken: een tijdelijk onderkomen (is 4 jaar of langer tijdelijk?) in de haven is funest voor de instellingen, daarom is het NDT niet akkoord met het Norfolkterrein. Er zijn goede mogelijkheden voor een tijdelijk onderkomen in het centrum, zoals in het plan Dooievaar is opgenomen. Alleen daarom al verdient Dooievaar een eerlijke kans zonder dat er wordt voorgesorteerd op een duur, risicovol en rammelend plan op het Norfolkterrein. En weet je wat kinderachtig is? Anonieme judges.

7. Op 2013-07-25 00:55:08 schreef Hugo Gordijn:

Ik overweeg als burger aangifte te gaan doen tegen wethouder Noorder, wegens machtsmisbruik en onbehoorlijk bestuur, kijken of hier ook nog een strafrechtelijke kant aan kan zitten ,mocht dit zo zijn dan wil ik dat met diverse burgers doen. Die Tsaar van het ijspaleis denkt dat hij geloof ik zich alles kan permiteren, dit is puur schofferen ! Democratie is luisteren naar je burgers! Ik heb nog wat meningen hierover maar wil niet al mijn kruid verschieten. Deze personen moeten aan de ketting worden gelegd, en hun bevoegdheid ontnomen worden.Respect naar je burgers! zeker in deze moeilijk tijden.!

8. Op 2013-09-03 09:36:46 schreef agschuurman:

norderopruimen zo snel mogelijk
ton

9. Op 2013-09-13 15:37:48 schreef Gerrit:

Ook ik ben boos over het ondemocratische beleid van dit stadsbestuur, zeker over de Spuiforumplannen.Eén ding begrijp ik niet van de Haagsche Stadspartij: waarom geen actei! Bijvoorbeeld een oproep tot een protest op 14 sept. in het stadhuis tijdens de Grote Dag van de Democratie. Dit beleid is toch een gotspe? Ik merk te weinig actiebereidheid, Joris! Of ben al ‘ingekapseld’?
Groet,
Gerrit

10. Op 2013-09-18 23:03:57 schreef Peter Bos:

Op 22 juni en 12 augustus dit jaar hebben wij protestmanifestaties op het Spuiplein tegen het Spuiforum georganiseerd. En we zijn er nog lang niet klaar mee. Volgende maand volgt de apotheose.