Roggeveenstraat

Nieuwe Wooncoöperatie weer stap dichterbij

Het directieteam van Haag Wonen heeft zich akkoord verklaard met de oprichting van een wooncoöperatie door de bewoners van de Roggeveenstraat. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de daadwerkelijke realisatie van het plan van de bewoners. Die willen een eigen coöperatie oprichten waarin de bewoners zelf zeggenschap over de woningen krijgen. Haag Wonen is de huidige eigenaar van de 65 woningen in het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Zij heeft de woningen begin jaren ’90 overgenomen van de gemeente. Er lag een uitgewerkt nieuwbouwplan klaar voor 27 eengezinswoningen dat nu van de baan is. Wel stelt Haag Wonen een aantal voorwaarden aan de toekomstige wooncoöperatie. Zo moet er een inkomenstoets komen van de zittende bewoners om er zeker van te zijn dat de meerderheid van de bewoners behoort tot de doelgroep. Hanno van Megchelen, een van de bewoners: “Geen probleem want nagenoeg de hele groep bewoners behoort qua inkomen tot de doelgroep”. Daarnaast moet de minister akkoord gaan met de oprichting van de wooncoöperatie. Omdat het dezelfde minister is die in de nieuwe Woningwet de oprichting van wooncoöperaties van bewoners mogelijk heeft gemaakt, wordt ook hiermee geen probleem verwacht. Verder wil Haag Wonen nog eens goed kijken naar de financiële onderbouwing. Aangezien de bewoners zelf met het idee van de wooncoöperatie zijn gekomen en financiële onderbouwing hebben aangeleverd, zijn zij ervan overtuigd dat de wooncoöperatie er gaat komen. Van Megchelen: “We zijn redelijk uniek in Nederland en misschien wel de eerste met de komst van de nieuwe woningwet!”.