NS

Nieuwe kans voor paarden en tuinen in Schenkstrook

8 Dec 2011. NS-vastgoed wil de tuinen in de Schenkstrook ontruimen. Het college wilde zich niet in deze kwestie mengen, maar moet dankzij de Haagse Stadspartij nu toch met de NS in contact treden om te zorgen dat de paardenhouders en tuinders een eerlijke kans krijgen.

 

De raadscommissie Leefomgeving besprak donderdag 8 december op initiatief van de Haagse Stadspartij de dreigende sanering van tuinen aan de Loolaan (het Oor) en de Boekweitkamp. Braakligging dreigt terwijl het gebied juist al meer dan 20 jaar bestemd is voor volkstuinen. Joris Wijsmuller hield een pleidooi voor behoud en verbetering van de tuinen in dit nu nog prachtige groene gebied, en werd daarbij gesteund door alle politieke partijen met uitzondering van de VVD. In reactie hierop verschool in eerste instantie wethouder Peter Smit (VVD) zich achter het feit dat de gemeente hier geen privaatrechtelijke positie heeft. Maar nadat de raadscommissie door bleef vragen zei hij uiteindelijk toe met NS-vastgoed in contact te treden, er op toe te zien dat het proces netjes verloopt, dat er dialoog mogelijk moet zijn en de belangen van tuinders en paardenhouders tot hun recht moeten komen omdat volkstuinen in het gemeentelijk beleid passen conform het geldende bestemmingsplan en de nota van uitgangspunten voor de Schenkstrook. Omdat de NS van plan is om de tuinen op 1 april a.s. te ontruimen, zal de wethouder medio maart de raadscommissie informeren over de stand van zaken.

Volkstuinders Schenkstrook vestigen hoop op aankoop grond
(AD/Haagsche Courant, 27 mrt 2012)

ANOUK MENTINK

DEN HAAG In de strijd om hun stukje grond in de Schenkstrook hebben de
volkstuinhouders van de Loolaan en de Boekweitkamp hun laatste hoop op
koop gevestigd. We gaan proberen de percelen van de NS te kopen, zodat we
onze tuintjes en paarden kunnen behouden, zegt volkstuinhoudster Myrna van
Elck.

De NS is eigenaar van de langs het spoor gelegen grond en wil er vanaf.
Daarom kregen de tuinders in oktober een brief met de boodschap dat de
huur van de percelen per 1 januari wordt opgezegd. De tuinen moesten
uiterlijk 1 april leeg en schoon worden opgeleverd. Nodig volgens de NS,
omdat de grond wordt gesaneerd en verkocht aan een projectontwikkelaar.

De dertig tuinders van de Loolaan en de Boekweitkamp zijn zich een ongeluk
geschrokken. Een deel van de huurders heeft meteen afstand gedaan van hun
perceel. De overige tuinders houden hun poot stijf. Allen hebben ze een
dagvaarding van de Nederlandse Spoorwegen ontvangen. Ook de bij de
Veenmolen gelegen sier- en beeldentuin Het Groene Oordtje van Cocky Hoek
moet eraan geloven. Ook zij weigert vooralsnog te vertrekken.

De huurders hebben hun tuinen nog niet ontruimd, in afwachting van de
uitspraak van de rechter. Nu gaan we dus op zoek naar een alternatief,
vertelt Van Elck. ,,Het zou geweldig zijn als we kunnen blijven. Het
gebied heeft immers toch een groenbestemming. Er mag niet worden gebouwd.

Advocaat Donald Tap voert de verdediging voor een deel van de tuinders.
Tap hoopt er met de NS uit te komen voordat de zaak voor de rechter komt.
De Nederlandse Spoorwegen wil de grond verkopen aan de hoogste bieder. Een
voordeel is dat de tuinders met een groep zijn. En veel kleintjes maken
één grote. Een eventuele grondaankoop zou de volkstuinhouders soelaas
bieden. Dat neemt de onzekerheid weg waarin de tuinders nu verkeren, aldus
Tap.

De NS benadrukt dat alle inspanningen momenteel zijn gericht op de
bodemsanering. Dat is echt nodig, aldus een woordvoerder. Als die is
afgerond, gaan we de grond verkopen tegen een marktconforme prijs.