Niemand op straat tijdens de coronacrisis

In december 2020 nam de gemeenteraad in Den Haag een bijna unaniem gesteunde motie aan tegen het op straat zetten van bewoners tijdens de coronacrisis. De Haagse Stadspartij en de SP ontvangen echter berichten dat het op straat zetten van mensen gewoon doorgaat.

SP raadslid Lesley Arp: “Het is schandalig dat mensen die momenteel al een dak boven hun hoofd hebben op straat worden gezet. Daardoor neemt de druk op de maatschappelijk opvang toe. En daar is helemaal geen plek”.

Haagse Stadspartij Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Ik weet niet wat de PVDA-wethouder en verhuurders niet begrijpen aan deze motie. Het is simpel. Mensen die nu een dak boven hun hoofd hebben zet je nu niet op straat”.

Toch dreigt sociale verhuurder Haag Wonen de bewoners van een woning aan de Pletterijstraat per 1 februari uit te zetten. En worden ook beloften voor vervangende huisvesting aan flexhuurders niet nagekomen.

De Haagse Stadspartij en de SP hebben het college gevraagd om opheldering.

Schriftelijke vragen: Niemand op straat tijdens de coronacrisis
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij; Lesley Arp, SP

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 16 december 2020 nam de gemeenteraad, met een overtuigende meerderheid van 44 stemmen voor, de motie “Stop uitzettingen huurders tijdens harde corona-lockdown” (RIS307402) aan. Echter horen we uit de stad dat er nog steeds bewoners dreigen op straat terecht te komen.

Hierover stellen we overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. In de motie wordt aan het college gevraagd afspraken te maken met woningcorporaties en leegstandsbeheerders om te voorkomen dat bewoners op straat komen te staan. Hoe heeft het college hieraan invulling gegeven? Is er sprake van eenduidige afspraken die voor alle in Den Haag actieve woningcorporaties en de leegstandsbeheerders waarmee zij samenwerken gelden, of verschillen de afspraken per corporatie/leegstandsbeheerder?

2. Kan de raad inzicht krijgen in de gemaakte afspraken? Zo nee, waarom niet?

3. Klopt het dat Haag Wonen momenteel een ontruiming voorbereidt van een gekraakte woning aan de Pletterijstraat?

4. Deze woning is volgens de bewoners en omwonenden al meer dan 3 jaar niet verhuurd geweest. Wat is de reden dat Haag Wonen deze woning NU nodig heeft?

5. Hoeveel andere woningen heeft Haag Wonen momenteel langer dan 3 maanden onttrokken aan de reguliere sociale verhuur of verhuur via de leegstandsverordening? Waarom is dat zo en hoe is dit te verantwoorden in het licht van de lange wachtlijst voor sociale huurwoningen?

6. Ook krijgen we signalen dat er nog steeds mensen met een tijdelijk huurcontract op straat komen te staan. Hoe kan dat?

7. Ook krijgen we signalen dat beloften die aan bewoners worden gedaan over vervangende huisvesting niet worden waargemaakt. Krijgt het college die signalen ook?

8. Welke afspraken heeft het college gemaakt over het niet op straat zetten van bewoners met woningcorporaties die deze tijdelijke huurcontracten, vaak via derden, gebruiken?

9. Op welke wijze worden inwoners van Den Haag die onvrijwillig hun huis dreigen te moeten verlaten geholpen door de gemeente bij het vinden van onderdak in deze pandemie?

10. Is het college het met ons eens dat een dak boven je hoofd essentieel is om je te houden aan de voorschriften in deze lockdown?

11. Heeft het college in beeld hoeveel Haagse huurders van corporatiewoningen – zowel regulier als via een leegstandsbeheerder – sinds maart 2020 door een huisuitzetting een beroep hebben moeten doen op de maatschappelijke opvang? Hoeveel huurders betrof het? Zo nee, is het college bereid dit in het vervolg wel te monitoren?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Lesley Arp
SP

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.