Mariahoeve

Natuurspeeltuin Mariahoeve stapje dichterbij

Bij de behandeling van de Toekomstvisie Mariahoeve vroeg de Haagse Stadspartij om de aanleg van een natuurspeeltuin in de Schenkstrook. In een brief aan de gemeenteraad beschrijft het college de voortgang.

 

In de motie van de Haagse Stadspartij wordt gevraagd om een onderzoek, en dat komt er nu. Het college heeft bovendien aangekondigd de geschatte 4 tot 6 ton voor realisatie te kunnen betalen. Dat gaat al een stap verder dan in de motie gevraagd werd. De vraag of het ook echt in de Schenkstrook kan worden aangelegd blijft onbeantwoord. De gemeente wil er ook graag woningen bouwen. De Haagse Stadspartij blijft er bovenop zitten.

Voor wie wil zien wat een natuurspeeltuin is:

www.speeldernis.nl